STRONA GŁÓWNA / WYDARZENIA / LITURGIA STACYJNA W KOŚCIELE ŚW. BRATA ALBERTA

Liturgia stacyjna w kościele św. Brata Alberta

Liturgia stacyjna w kościele św. Brata Alberta
TYP WYDARZENIA: bp Janusz Mastalski,
DATA ROZPOCZĘCIA: 14-03-2023 GODZINA: 18:00
PARAFIA: Kraków-os. Dywizjonu 303, Parafia św. Brata Alberta Chmielowskiego

OPIS WYDARZENIA:

We wtorek, 14 marca o 18.0o, bp Janusz Mastalski odprawi Mszę św. w kościele św. Brata Alberta, który jest świątynią stacyjną na wzór rzymskiej bazyliki św. Pudencjany.

Bazylika św. Pudencjany jest wczesnochrześcijańską świątynią z V w., zbudowaną nad domem rzymskiego senatora Kwintusa Korneliusza Pudensa, który przez 6 lat gościł u siebie św. Piotra. Według tradycji, dostojnik miał czworo dzieci: dwie córki – Prudencjanę i Praksedę oraz dwóch synów – Nowatusa i Tymoteusza. Cała rodzina zginęła męczeńską śmiercią w czasach prześladowań Nerona. W absydzie bazyliki znajduje się wspaniała mozaika przedstawiająca siedzącego na tronie Chrystusa w otoczeniu św. Piotra i Pawła.

Kościół św. Brata Alberta został wybudowany w latach 1986-1994. W sierpniu 1985r. rozpoczęto budowę fundamentów, a we wrześniu ksiądz kardynał Franciszek Macharski uroczyście wmurował w fundamenty kamień węgielny, poświęcony w Rzymie 13 października 1982 przez papieża Jana Pawła II. W ołtarzu głównym znajduje się figura patrona parafii.

Duchowość Liturgii stacyjnej koncentruje się wokół trzech elementów. Pierwszy to pokutny charakter celebracji, dzięki któremu można głębiej przeżyć Wielki Post. Uczestnicy „dnia stacyjnego” słuchają Słowa Bożego, trwają na modlitwie, podejmują post, a w czasie celebracji Eucharystii składają ofiarę na potrzebujących. Ci, którzy pielgrzymują do kolejnych kościołów, przebywają również duchową drogę, która zbliża ich do głębszego przeżycia Paschy Pana. Drugim celem jest ukazanie miasta jako „przestrzeni świętej”, bo wierni gromadzą się na liturgii pokutnej w każdej jego dzielnicy. Trzeci aspekt to przybycie biskupa do wspólnoty. Biskup umacnia uczestników Eucharystii w gorliwym podejmowaniu modlitwy, postu, i jałmużny, a jego obecność jest znakiem jedności Kościoła.

ZOBACZ TAKŻE