STRONA GŁÓWNA / WYDARZENIA / MARATON BIBLIJNY

Maraton Biblijny

Maraton Biblijny
TYP WYDARZENIA: Maraton Biblijny,
DATA ROZPOCZĘCIA: 18-10-2020 GODZINA: 13:00
DATA ZAKOŃCZENIA: 19-10-2020 GODZINA: 21:00
MIEJSCE: Kościół św. Marcina, ul. Grodzka w Krakowie
OPIS WYDARZENIA:

Maraton to 24-godzinne publiczne czytanie Pisma Świętego: Psalmów i Nowego Testamentu w przekładzie ekumenicznym. Lektorem podczas Maratonu może być każdy, osoba świecka lub duchowna, biskup, siostra zakonna, ksiądz, członek wspólnoty chrześcijańskiej, dziecko, młodzież, osoba starsza.

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w tegorocznym, dwunastym, Ekumenicznym Maratonie Biblijnym w Krakowie (18 i 19 X br. w kościele ewangelickim św. Marcina przy ul. Grodzkiej 56). Maraton rozpocznie się od nabożeństwa ekumenicznego o godz. 13:00 w niedzielę, a po nim kolejni lektorzy będą czytali Nowy Testament i Księgę Psalmów od godz. 14:00 do 24:00. Po nocnej przerwie lektura będzie kontynuowana w poniedziałek od godz. 7:00. Zwieńczy ją wspólna modlitwa o godz. 21:00.

ZOBACZ TAKŻE