STRONA GŁÓWNA / WYDARZENIA / MSZA ŚW. Z OKAZJI 700-LECIA KORONACJI WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA

Msza św. z okazji 700-lecia koronacji Władysława Łokietka

Msza św. z okazji 700-lecia koronacji Władysława Łokietka
TYP WYDARZENIA: Metropolita,
DATA ROZPOCZĘCIA: 19-01-2020 GODZINA: 09:35
PARAFIA: Kraków-Wawel, Parafia archikatedralna św. Stanisława Biskupa Męczennika i św. Wacława

OPIS WYDARZENIA:

20 stycznia 1320 roku w Katedrze na Wawelu w Krakowie arcybiskup gnieźnieński Janisław koronował Władysława Łokietka na króla Polski. To ważne wydarzenie naszej historii oficjalnie zamykało okres rozbicia dzielnicowego. Odtąd Kraków otrzymał status stolicy Polski i stał się oficjalnie miejscem koronacyjnym.

W przededniu 700 rocznicy koronacji, w niedzielę, 19 stycznia o godz. 10.00, abp Marek Jędraszewski odprawi w Katedrze na Wawelu mszę w intencji króla Władysława Łokietka. Wcześniej o godz. 9.35 będzie wykład prof. dr hab. Krzysztofa Ożoga (UJ) Po Mszy Świętej zostanie otwarta wystawa “Skarby epoki Piastów”Wystawa upamiętnia siedemsetną rocznicę koronacji Władysława Łokietka dokonanej na Wawelu 20 stycznia 1320 roku. Wydarzenie to otwarło nową kartę w dziejach Polski. Zakończył się ostatecznie okres rozbicia dzielnicowego i urzeczywistniło się długo oczekiwane odrodzenie Królestwa. Wobec okoliczności politycznych, szczególnie czeskich pretensji do polskiego tronu, książę Władysław zmienił dotychczasową tradycję i wybrał na miejsce sakry królewskiej nie Gniezno, lecz Kraków. Od tego czasu kościołem koronacyjnym stała się katedra na Wawelu – miejsce kultu św. Stanisława; poza kilkoma wyjątkami większość polskich monarchów oraz ich małżonek przyjęło koronę w jej murach.
Rocznica pierwszej wawelskiej koronacji daje okazję do sprowadzenia i pokazania szerokiej publiczności wybitnych zabytków złotnictwa oraz klejnotów pochodzących z okresu panowania dynastii Piastów. Poza zbiorami Zamku Królewskiego na Wawelu i katedry krakowskiej zachowały się one w historycznych kościołach, głównie małopolskich, wielkopolskich, a także mazowieckich. Najstarsze z nich datowane są na wiek X, najpóźniejsze pochodzą z wieku XIV. Spośród dzieł najcenniejszych trzeba wymienić krzyż zestawiony z dwóch złotych koron z połowy XIII stulecia, należący do najwybitniejszych osiągnięć złotnictwa europejskiego, oraz zespół pamiątek po św. Kindze zachowanych w starosądeckim klasztorze klarysek. Prawdziwym wydarzeniem jest prezentacja w Krakowie najcenniejszych klejnotów tak zwanego skarbu ze Środy Śląskiej: wspaniałej złotej korony kobiecej ozdobionej orłami oraz zapony (Muzeum Narodowe w Wrocławiu). Najwyższy poziom artystyczny reprezentują fundacje Kazimierza Wielkiego, ostatniego Piasta na polskim tronie. Obok siebie znalazły się kielichy z Trzemeszna, Stopnicy i Kalisza oraz hermy (popiersia) św. Marii Magdaleny ze Stopnicy i św. Zygmunta z katedry w Płocku.

Wystawę organizuje Zamek Królewski na Wawelu wraz z Parafią Archikatedralna św. Stanisława BM i św. Wacława 

ZOBACZ TAKŻE