STRONA GŁÓWNA / WYDARZENIA / NABOŻEŃSTWO GETSEMANI ZE ŚW. JANEM PAWŁEM II

Nabożeństwo Getsemani ze św. Janem Pawłem II

Nabożeństwo Getsemani ze św. Janem Pawłem II
TYP WYDARZENIA: Nabożeństwa,
DATA ROZPOCZĘCIA: 16-11-2020 GODZINA: 17:00
PARAFIA: Kraków, Sanktuarium Świętego Jana Pawła II

WWW: http://www.sanktuariumjp2.pl/
E-MAIL: sanktuarium@diecezja.pl

OPIS WYDARZENIA:

W centrum Nabożeństwa Getsemani będą słowa Pana Jezusa wypowiedziane w Ogrodzie Oliwnym: „Ojcze, nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie”.

Chcemy nauczyć modlitwy prośby, która zawsze ma mieć odniesienie do woli Pana Boga wobec nas. Pan Jezus przeżywał w Ogrodzie Oliwnym, cierpienie, osamotnienie. To jest bardzo widoczne w prośbach składanych przez ludzi. Bardzo wiele z tych próśb, po ludzku niemożliwych do spełnienia, potrzebuje wielkiego orędownika u Boga i takim jest św. Jan Paweł II.

Uczestnicy nabożeństwa otrzymają liść drzewa oliwnego. Symbolika drzewa oliwnego jest bardzo bogata: symbol błogosławieństwa i urodzaju, mądrości Bożej, wiary w Boga, pokoju, przebaczenia i pojednania, zwycięstwa, płodności, odradzającego się życia i wieczności. Tę symbolikę odnajdujemy w tych wszystkich prośbach i podziękowaniach w naszym sanktuarium. A jest ich ponad 600000.

Ufamy, że to Nabożeństwo Getsemani pobudzi ludzi do ufnej, wytrwałej modlitwy za wstawiennictwem św. Jana Pawła Wielkiego, bo on jest dla nas wzorem człowieka o wielkiej pokorze i pełnieniu woli Bożej. On swoim życiem za Jezusem Chrystusem nieustannie powtarzał: Nie moja wola, lecz Twoja Ojcze niech się stanie.

Program: 16 każdego miesiąca:

  • 17.00 Eucharystia z kazaniem
  • 18.00 Nabożeństwo

Wydarzenie organizuje Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie.

ZOBACZ TAKŻE