STRONA GŁÓWNA / WYDARZENIA / SYMPOZJUM POŚWIĘCONE WYBITNEMU TEOLOGOWI O. BERNARDOWI HÄRINGOWI CSSR

Sympozjum poświęcone wybitnemu teologowi o. Bernardowi Häringowi CSsR

Sympozjum poświęcone wybitnemu teologowi o. Bernardowi Häringowi CSsR
DATA ROZPOCZĘCIA: 10-11-2018 GODZINA: 09:00
DATA ZAKOŃCZENIA: 10-11-2018 GODZINA: 19:00
MIEJSCE: Klasztor redemptorystów przy ul. Zamoyskiego w Krakowie
PROWADZĄCY: Wydawnictwo Homo Dei oraz WSD Redemptorystów
OPIS WYDARZENIA:

Od 2014 roku przyznawana jest nagroda Wydawnictwa i kwartalnika „Homo Dei” PRO RE­DEMPTIONE. Nagroda przyznawana jest przynajmniej w jednej spośród poniższych kategorii: długotrwała współpraca redakcyjna z Wydawnictwem lub kwartalnikiem „Homo Dei”; propa­gowanie troski o formację kapłańską; dla młodych teologów i kapłanów, którzy działalnością pisarską przyczy­niają się do rozwoju myśli teologicznej lub którzy tworzą i propagują formy ewangelizacji dla młodzieży służące jej duchowemu rozwojowi; za dorobek naukowy i świadectwo życia; dla kapłana pracującego za granicą Polski.

Kapituła Nagrody Homo Dei PRO REDEMPTIONE, która zebrała się dnia 28 maja 2018 roku
w Warszawie w składzie: ks. bp prof. Andrzej Czaja, ordynariusz diecezji opolskiej, o. dr Janusz Sok, prowincjał redemptorystów, o. dr Piotr Koźlak, dyrektor Wydawnictwa Homo Dei, ks. prof. Piotr Mazurkiewicz (UKSW), s. dr hab. Agata Mirek (KUL), ks. prof. Bogusław Migut (KUL), prof. Eugeniusz Sakowicz (KUL),

przyznała tegoroczne nagrody w pięciu kategoriach:

  1. prof. Marek SAJ CSsR, kategoria: długoletnia współpraca z kwartalnikiem „Homo Dei”;
  2. dr Krzysztof WONS SDS, kategoria: troska o formację kapłańską;
  3. Krzysztof POROSŁO, kategoria: dla młodych kapłanów;
  4. prof. Celestyn NAPIÓRKOWSKI OFMConv., kategoria: za dorobek naukowy i świadectwo życia;
  5. Dariusz KOWALCZYK SJ, kategoria: kapłan pracujący za granicą Polski.

Nagroda honorowa: pośmiertnie dr inż. Antoni ZIĘBA.

Nadmienię, że dotychczasowymi laureatami nagrody byli m.in.: o. Józef Augustyn SJ, prof. Krystian Wojaczek, ks. prof. Krzysztof Pawlina, o. dr Jordan Śliwiński OFMCap., o. prof. Jacek Salij OP,
ks. bp dr hab. Paweł Socha, ks. prof. Edward Staniek.

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się dnia 10 listopada br. podczas sympozjum poświęconego wybitnemu teologowi o. Bernardowi Häringowi CSsR, które rozpocznie się o godz. 9.00 w auli na IV piętrze klasztoru redemptorystów przy ul. Zamojskiego 56 w Krakowie. Sympozjum jest także połączone z obchodami 25 rocznicy założenia Wydawnictwa Homo Dei oraz 286 rocznicy powstania Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela.

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.

W imieniu Kapituły Nagrody Homo Dei PRO REDEMPTIONE
Piotr Koźlak CSsR

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 698 523 726 lub na adres mailowy homodei@homodei.pl.

ZOBACZ TAKŻE