STRONA GŁÓWNA / WYDARZENIA / WERNISAŻ WYSTAWY METAFIZYKA OBECNOŚCI

Wernisaż wystawy METAFIZYKA OBECNOŚCI

Wernisaż wystawy METAFIZYKA OBECNOŚCI
TYP WYDARZENIA: Wernisaż,
DATA ROZPOCZĘCIA: 08-11-2019 GODZINA: 17:00
PARAFIA: Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły

OPIS WYDARZENIA:

Wystawa zatytułowana METAFIZYKA OBECNOŚCI jest organizowana w ramach projektu artystyczno-naukowego Rzeczywistość materii a obecność transcendencji w wybranych dziełach polskiej sztuki współczesnej przygotowywanego obecnie na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Przewodnią ideą wystawy i całego projektu jest prezentacja współczesnych artystów krakowskich wypowiadających się w różnorodnych dziedzinach sztuk wizualnych (malarstwo, grafika, rzeźba, sztuka wideo, prace intermedialne), których twórczość dotyka rzeczywistości materii, będąc równocześnie wyrazem transcendentnych możliwości środków wizualnych i symboli użytych w dziełach, gdzie obraz świata postrzeganego przez zmysły odsyła poza siebie, kierując ku ukrytej istocie rzeczy. Sztuka odnosząc się do różnych sfer egzystencji człowieka, bywa wyrazem przekonań, wartości, a także założeń metafizycznych. Zadaniem projektu jest przyjrzenie się w jaki sposób i poprzez jakie formy znajduje wyraz stosunek twórcy do otaczającego go świata i do szeroko rozumianej sfery sacrum. Pojawi się również próba odpowiedzi na pytanie, na ile zmiany zachodzące w języku samej sztuki, nowe praktyki artystyczne i eksperymenty na polu sztuk wizualnych, wpływają na twórców i skłaniają ich do reinterpretacji tradycji artystycznej.

Otwarcia wystawy dokona bp Janusz Mastalski. Wystawa czynna będzie od 9 listopada 2019 r. do 6 stycznia 2020 r. od wtorku do niedzieli w godzinach 10:00–17:00. Kuratorami są: Agnieszka Daca i Bernadeta Stano. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawują abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski oraz prof. Kazimierz Karolczak, Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

W ramach tego przedsięwzięcia krakowskie Muzeum Archidiecezjalne przygotowuje także recenzowaną publikację zatytułowaną METAFIZYKA OBECNOŚCI. Inspiracje religijne w dziełach artystów krakowskich 2000-2019, która zawiera teksty przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych i artystycznych z dziedziny nauk humanistycznych związane z przewodnim tematem projektu i z zaplanowaną wystawą. W publikacji zamieszczone zostaną również prezentacje (reprodukcje dzieł i biogramy) artystów – uczestników projektu.

ZOBACZ TAKŻE