STRONA GŁÓWNA / WYDARZENIA / WYKŁAD PROF. ANDRZEJA NOWAKA W RAMACH CYKLU SPOTKAŃ Z HISTORIĄ I KULTURĄ

Wykład prof. Andrzeja Nowaka w ramach cyklu Spotkań z Historią i Kulturą

Wykład prof. Andrzeja Nowaka w ramach cyklu Spotkań z Historią i Kulturą
DATA ROZPOCZĘCIA: 24-11-2018 GODZINA: 16:00
DATA ZAKOŃCZENIA: 24-11-2018 GODZINA: 20:00
PARAFIA: Kraków-Mistrzejowice, Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy

ORGANIZATOR: Duszpasterstwo Ludzi Pracy przy Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krakowie
WWW: http://www.maryja-mistrzejowice.pl/
OPIS WYDARZENIA:

Duszpasterstwo Ludzi Pracy przy Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krakowie zaprasza w sobotę, 24  listopada  2018r o godz. 16.00 w ramach cyklu < Spotkań z Historią i Kulturą > DROGI DO NIEPODLEGŁEJ na wykład Pana Profesora Andrzeja Nowaka „KOŚĆIÓŁ I NIEPODLEGŁOŚĆ”.

Spotkanie odbędzie się w kaplicy kościoła na oś. Bohaterów Września 33 w Krakówie-Mistrzejowicach (dojazd tramwajem do końca pętli – nr 52, 21, dojazd autobusem – nr 159, 193)

Zapraszam,
Ks. dr Ryszard  Barański

Andrzej Witold Nowak (ur. 12 listopada1960 w Krakowie) − polski historyk, publicysta, nauczyciel akademicki, sowietolog, profesor nauk humanistycznych, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor zwyczajny w Instytucie Historii PAN (kierownik Zakładu Historii Europy Wschodniej na UJ), były redaktor naczelny dwumiesięcznika „Arcana”. Od 2016 członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej.

W 1982 ukończył studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UJ (seminarium prof. Władysława Serczyka). Od stycznia 1983 związany jest z Instytutem Historii PAN w Warszawie (Zakład Historii Europy XIX i XX wieku), gdzie przygotowywał rozprawę doktorską (obronioną w 1990, promotor: prof. Wiktoria Śliwowska). W latach 1987-91 był bibliotekarzem w Bibliotece Jagiellońskiej. Od 1991 jest zatrudniony na etacie w Instytucie Historii PAN w Warszawie, gdzie przygotował rozprawę pt. Polityka wschodnia Józefa Piłsudskiego 1918-1920, która wraz z dorobkiem naukowym była podstawą nadania mu w 2002 stopnia naukowego doktora habilitowanego. W Instytucie Historii PAN kieruje od 2002 Pracownią Dziejów ZSRR i Europy Wschodniej. Obecnie jest kierownikiem Zakładu Historii Europy Wschodniej i Studiów nad Imperiami XIX i XX wieku w IH PAN.  W 2011 otrzymał tytuł naukowy profesora.

Był nauczycielem akademickim Wyższej Szkoły Biznesu NLU w Nowym Sączu. Wykładał historię Polski i Rosji m.in. na uniwersytetach amerykańskich (Rice, Columbia, Harvard), angielskich (Cambridge, University College of London) a także na Uniwersytecie w Dublinie, Uniwersytecie Masaryka w Brnie, Uniwersytecie Tokijskim, Uniwersytecie Warszawskim, w Collegium Civitas oraz na uczelniach kanadyjskich (University of Toronto, Simon Fraser University, McGill University, Uniwersytet Alberty).

Zajmuje się głównie historią polityczną i myślą polityczną Europy Wschodniej XIX-XX wieku. Jest znawcą historii stosunków polsko-rosyjskich. Jest członkiem Rady Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, a także Polsko-Rosyjskiej Komisji Historycznej PAN-RAN; Komisji Środkowoeuropejskiej oraz Wschodnioeuropejskiej PAU; kolegium redakcyjnego „Kwartalnika Historycznego” i „Dziejów Najnowszych”. W latach 2006-2010 był członkiem Rady Archiwalnej przy Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych; członkiem Rady Muzeum Historii Polski, a także wiceprezesem Rady Historyków Narodowego Banku Polskiego (2007-2010).

W 2015 był członkiem jury Konkursu „Książka Historyczna Roku”. Postanowieniem prezydenta Andrzeja Dudy z 27 czerwca 2016 został powołany w skład Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu .   Od 7 lutego 2018 członek Rady przy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.   Od 1980 roku zaangażowany w działalność publicystyczną. Najpierw, w latach 1980. w ramach tzw. drugiego obiegu, poświęconą głównie stosunkom Polski z jej wschodnimi sąsiadami (współpracował m.in. z „Arka”, „Miesięcznikiem Małopolskim”, „Alternatywami”, „Tumultem”). Od 1988 do 1991 sekretarz redakcji, a w latach 1991-1994 redaktor naczelny wywodzącego się z „podziemia” dwumiesięcznika „Arka”; od 1994 do 2012 roku redaktor naczelny dwumiesięcznika kulturalno-politycznego „Arcana” (do końca 2012 roku – 108 numerów).

W latach 1989-1991 dziennikarz w dziale międzynarodowym dziennika „Czas Krakowski”; ukończył kurs dziennikarstwa międzynarodowego w agencji Reutera w Londynie w 1990 r. Od 1989 roku publikuje artykuły, wywiady i komentarze na łamach m.in. „Rzeczpospolitej”, „Dziennika” „Europa”, „Naszego Dziennika”, „Gazety Polskiej”, „Gościa Niedzielnego”, „Tygodnika Solidarność”, „Wprost”, „Niedzieli”, „Znaku”, „Życia”. Prezes Rady Nadzorczej Spółki Polskie Radio Kraków S.A (1993-1995); członek Rady Programowej Polskiego Radia S.A. w Warszawie od 1997 do 2001 r. Jako ekspert do spraw polityki wschodniej zapraszany często do programów telewizyjnych.

W grudniu 2012 został publicystą tygodnika “W Sieci”. Publikuje także w miesięczniku “Wpis – Wiara, Patriotyzm i Sztuka”. Zasiadł w Radzie Fundacji Reduta Dobrego Imienia – Polska Liga przeciw Zniesławieniom . Wszedł w skład Komitetu Obrony Dobrego Imienia Polski i Polaków.

W październiku 2015 został członkiem Narodowej Rady Rozwoju powołanej przez prezydenta Andrzeja Dudę . Od lutego 2016 współprowadzi cotygodniowy program “Historia żywa” na antenie Pierwszego Programu Polskiego Radia.

W latach 1980–1981 członek NZS i delegat do Konwentu NZS UJ; od końca 1981 do 1987 współorganizator podziemnego „Wolnego Uniwersytetu Jagiellońskiego” (wykłady dla grup robotniczych) i współpracownik Chrześcijańskiego Uniwersytetu Robotniczego (zorganizowanego przez ks. Kazimierza Jancarza w Mistrzejowicach); w latach 1988-1991 działacz NSZZ „Solidarność” na UJ (w 1990-91 członek Komisji Zakładowej UJ); uczestnik I i II Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w Mistrzejowicach (1989) i w Leningradzie (1990). Członek Honorowego Komitetu Poparcia Lecha Kaczyńskiego w wyborach prezydenckich 2005 roku. Był wielokrotnym uczestnikiem organizowanych przez prezydenta Kaczyńskiego seminariów w Lucieniu. W dorobku publikacyjnym A. Nowaka znajdują się m.in.

 • Między carem a rewolucją. Studium politycznej wyobraźni i postaw Wielkiej Emigracji wobec Rosji 1831-1849, Wydawnictwo Instytut Historii PAN i Warszawska Oficyna Wydawnictwo Gryf, Warszawa 1994.
 • Jak rozbić rosyjskie imperium? Idee polskiej polityki wschodniej 1733-1921, Warszawska Oficyna Wydawnictwo Gryf, Warszawa 1995.
 • Polska i „trzy” Rosje. Studium polityki wschodniej Józefa Piłsudskiego (do kwietnia 1920 roku), Wydawnictwo Arcana, Kraków 2001.
 • Kronika Polski, pod red. A. Nowaka, Wydawnictwo Kluszczyński, Kraków 1997. (wyd. 2 w 2001 r. i wyd. 3 w 2005 r.).
 • Polacy, Rosjanie i biesy. Studia i szkice historyczne z XIX i XX wieku, Wydawnictwo Arcana, Kraków 1999.
 • Od imperium do imperium. Spojrzenia na historię Europy Wschodniej, Wydawnictwo Arcana, Kraków 2004.
 • Powrót do Polski, Wydawnictwo Arcana, Kraków 2005.
 • Landscape, Art, History, Wydawnictwo Kluszczyński, Kraków 2005.
 • Jan Paweł II – biografia ilustrowana, Wydawnictwo R. Kluszczyński, Kraków 2001.
 • Ab Imperio. Nowe spojrzenia na historię Europy Wschodniej, Wydawnictwo Arcana, Kraków 2004.
 • Powrót do Polski. Szkice o patriotyzmie po “końcu historii”, Wydawnictwo Arcana, Kraków 2005.
 • Karol Wojtyła – Jan Paweł II. Kronika życia i pontyfikatu, Wydawnictwo Kluszczyński, Kraków 2005. (wyd. również w jęz. ang. pt.: John Paul II 1920-2005 Illustrated Biography).
 • Historie politycznych tradycji, Wydawnictwo Arcana, Kraków 2007.
 • Historie politycznych tradycji. Piłsudski, Putin i inni, Wydawnictwo Arcana, Kraków 2007.
 • History and Geopolitics. A Contest for Eastern Europe, Wydawnictwo Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2008.
 • Polska i trzy Rosje. Studium polityki wschodniej Józefa Piłsudskiego, Wydawnictwo Arcana, Kraków 2008.
 • Ofiary, imperia i historycy (od XVIII do XXI wieku), Wydawnictwo Arcana, Kraków 2009.
 • Jan Paweł II 1920-2005. Ilustrowana biografia, Wydawnictwo Kluszczyński, Kraków 2010.
 • Ojczyzna Ocalona. Wojna sowiecko-polska 1919-1920, Wydawnictwo Biały Kruk, Kraków 2010.
 • Imperium a ti druzi. Rusko, Polsko a moderni dĕjiny východni Evropy, wydawnictwo CDK, Brno 2010.
 • Od Polski do post-polityki. Intelektualna historia zapaści RP, Wydawnictwo Arcana, Kraków 2010.
 • Hołd Katyński(esej: Pamięć Katynia: łańcuch niewidzialny),  Biały Kruk, Kraków 2010.
 • Hołd Katyński II(esej: Sens polskiej pamięci), Wydawnictwo Biały Kruk, Kraków 2011.
 • Czas walki z Bogiem. Kościół na straży wolności Polaków, Wydawnictwo Biały Kruk, Kraków 2011.
 • Krzyż polski. Patriotyzm i męczeństwo(esej: Wolność krzyżami się mierzy), Wydawnictwo Biały Kruk, Kraków 2011.
 • Imperiological Studies. A Polish Perspective, Wydawnictwo Societas Vistulana, Kraków 2011.
 • Strachy i Lachy. Przemiany polskiej pamięci, Wydawnictwo Biały Kruk, Kraków 2012.
 • Dzieje Polski. Skąd nasz ród, t.1, Wydawnictwo Biały Kruk, Kraków 2014.
 • Uległość czy niepodległość, Wydawnictwo Biały Kruk, Kraków 2014.
 • Wygaszanie Polski 1989-2015, Wydawnictwo Biały Kruk, Kraków 2015.
 • Pierwsza zdrada Zachodu. 1920 – zapomniany appeasement, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2015.
 • Dzieje Polski. Od rozbicia do nowej Polski, t.2, Wydawnictwo Biały Kruk, Kraków 2015.
 • Historia i Polityka,Wydawnictwo Biały Kruk, Kraków 2016.
 • Polskość jest przywilejem,Wydawnictwo Biały Kruk, Kraków 2016. ​
 • Niepodległa! 1864-1924. Jak Polacy odzyskali Ojczyznę,Wydawnictwo Biały Kruk, Kraków 2018.

Odznaczenia i nagrody

 • Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski(2016)
 • Nagroda Fundacji Polcul– za działalność publicystyczną w II obiegu: 1989.
 • Nagrody Klio – za najlepszą książkę historyczną: za rok 1995 (za Jak rozbić rosyjskie imperium) oraz za rok 2001 (za Polska i trzy Rosje…)
 • Nagroda „Przeglądu Wschodniego”: za najlepszą książkę z dziejów Europy Wschodniej: 1995
 • Nagroda im. Jerzego Łojka, za prace poświęcone tradycjom walki niepodległościowej: 1999
 • Nagrody Rektora UJ za wybitne osiągnięcia naukowe: 2009, 2010, 2011
 • Nagroda (naukowa) im. Włodzimierza Pietrzaka – za badania nad dziejami Europy Wschodniej: 2011
 • Wacław Jędrzejewicz History Medal – przyznana przez Instytut Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku: 2011
 • Nagroda programu MistrzFundacji na Rzecz Nauki Polskiej w roku 2011
 • Nagroda im. Jerzego Giedroycia- przyznawana od 2001 roku za działalność w imię polskiej racji stanu: 2012
 • Laureat nagrody „Strażnik pamięci” tygodnika „Do Rzeczy” w kategorii „Twórca” za rok 2014
 • Nagroda “Książka Roku 2014” przyznawana przez Magazyn Literacki “Książki” za “Dzieje Polski. Skąd nasz ród. Tom 1”
 • Społeczna Nagroda im. Piotra Skórzyńskiego – medal Opoka Ducha, przyznany w roku 2015.
 • Nagroda literacka im. Józefa Mackiewicza przyznana w roku 2015 za książkę „Dzieje Polski”, t. 1: Skąd nasz ród.
 • Nagroda Historyczna im. Kazimierza Moczarskiegow roku 2016 za książkę Pierwsza zdrada Zachodu. 1920 – zapomniany appeasement, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
ZOBACZ TAKŻE