STRONA GŁÓWNA / WYDARZENIA / XVI OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKO–PLASTYCZNY “BŁ. KAROLINO, ŚWIEĆ NAM PRZYKŁADEM…”

XVI Ogólnopolski Konkurs Poetycko–Plastyczny “Bł. Karolino, świeć nam przykładem…”

XVI Ogólnopolski Konkurs Poetycko–Plastyczny “Bł. Karolino, świeć nam przykładem…”
DATA ROZPOCZĘCIA: 07-01-2019 GODZINA: 00:00
DATA ZAKOŃCZENIA: 07-10-2019 GODZINA: 00:00
MIEJSCE: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Radłowskiej
ORGANIZATOR: http://www.zspwolaradlowska.pl/
OPIS WYDARZENIA:

Zapraszamy Uczniów i Nauczycieli  oraz zainteresowane Osoby do  udziału w XVI Ogólnopolskim  Konkursie Poetycko – Plastycznym Błogosławiona Karolino, świeć nam przykładem…

Cele konkursu:

 1. Przybliżenie postaci bł. Karoliny Kózkówny jako wzoru do naśladowania.
 2. Poznanie ideałów i wartości, którymi kierowała się w codziennym życiu i podczas

    walki o swoją wolność i godność.

 1. Rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia u dzieci i młodzieży oraz dorosłych.
 2. Uczczenie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Temat wiodący tegorocznego konkursu:

Rodzina Bogiem silna staje się siłą człowieka i całego narodu.

                                                                                         Jan Paweł II

Zagadnienia rozszerzające temat:

 1. Ludzkość nie ma przyszłości bez rodziny (Benedykt XVI).
 2. Być razem to być dla siebie nawzajem.
 3. Odczytujmy znaki czasu w świetle Ewangelii.
 4. Boże, wskaż mi drogę, określ kierunek, wyznacz granicę, a trafię do Ciebie.
 5. Rodzina kolebką wartości.
 6. Bóg, Ojczyzna w naszych sercach.

Uczestników prosimy, aby nawiązując do tematyki konkursu, wyrazili własne refleksje przy pomocy tekstu poetyckiego lub pracy plastycznej – w odniesieniu do bł. Karoliny, osobistych przeżyć, doświadczeń innych osób.

Jury szczególnie doceni ciekawe pomysły.

Formy konkursowe:

 • praca plastyczna – format i technika dowolna
 • prace poetyckie

Prace będą oceniane w kategoriach wiekowych:

 • klasy 0-III szkoły podstawowe (tylko praca plastyczna)
 • klasy IV-VI szkoły podstawowe (praca plastyczna lub tekst poetycki)
 • klasy VII, VIII i klasa gimnazjum (praca plastyczna lub tekst poetycki)
 • szkoły ponadgimnazjalne (praca plastyczna lub tekst poetycki)
 • dorośli (praca plastyczna lub tekst poetycki).

Regulamin konkursu

Zgłoszenia udziału w konkursie wraz z podpisanym oświadczeniem i podpisanymi pracami konkursowymi należy przesłać lub dostarczyć osobiście do dnia   7  stycznia 2019 r.  (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Radłowskiej 67
33 –133 Wał –Ruda,
telefon: 14 6782038

 

 • Prace powinny być na odwrocie podpisane w sposób wyraźny i trwały (pisak niezmywalny). Nie należy ich składać i rolować. Mile widziana oprawa w passe – partout.
 • Prace poetyckie należy przesłać w formie pisemnej oraz jeśli to możliwe w elektronicznej na adres poczty szkolnej:  zspwr@interia.pl
 • Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu telefonicznie lub  pocztą elektroniczną.
 • Prace niezgodne z wymogami regulaminu (niesamodzielne, plagiaty, publikowane wcześniej, uczestniczące w innych konkursach lub zniszczone w transporcie) będą zdyskwalifikowane.
 • Prace przechodzą na własność organizatorów konkursu i nie będą zwracane autorom.
 • Decyzje Jury konkursu są ostateczne.
 • Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród – 14 marca 2019 r. o godzinie 1000   w ZSP  w Woli Radłowskiej

Zapraszamy!

Organizatorzy konkursu zachęcają dzieci, młodzież i osoby dorosłe do zapoznania się Ewangelią, z Katechizmem Kościoła Katolickiego, nauczaniem Jana Pawła dotyczące rodziny oraz z materiałami publikowanymi na stronie internetowej http://www.zspwolaradlowska.pl, http://www.pz.lap.pl, http: //www.gminaradlow.pl/, www.diecezja.tarnow.pl/, https://synodtarnow.pl/

 

Organizatorzy:

Zespół Szkolno-Przedszkolny, oddział PG im. Bł. Karoliny Kózkówny w Woli Radłowskiej

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Tarnowie

 

Honorowy patronat:

Biskup Tarnowski – Andrzej Jeż

Małopolski Kurator Oświaty – Barbara Nowak

Marszałek Województwa Małopolskiego –  Jacek Krupa

Starosta Powiatu Tarnowskiego –  Roman Łucarz

Burmistrz Miasta i Gminy Radłów – Zbigniew Mączka

PLIKI DO ŚCIĄGNIĘCIA
ZOBACZ TAKŻE