STRONA GŁÓWNA / WYDARZENIA / XX RAJD TURYSTYCZNY SZLAKIEM KS. KARDYNAŁA KAROLA WOJTYŁY

XX Rajd Turystyczny Szlakiem Ks. Kardynała Karola Wojtyły

XX Rajd Turystyczny Szlakiem Ks. Kardynała Karola Wojtyły
DATA ROZPOCZĘCIA: 09-09-2019 GODZINA: 08:30
DATA ZAKOŃCZENIA: 09-09-2019 GODZINA: 15:00
PARAFIA: Skawica, Parafia Matki Bożej Częstochowskiej

ORGANIZATOR: Babiogórskie Centrum Kultury im. dr Urszuli Janickiej-Krzywdy w Zawoi
OPIS WYDARZENIA:

W dniu 9 września br. przypada 41. rocznica wędrówki w góry przed wyborem na Stolicę Piotrową księdza kard. Karola Wojtyły. W związku z tym Babiogórskie Centrum Kultury im. dr Urszuli Janickiej-Krzywdy w Zawoi zaprasza wszystkich chętnych, zwłaszcza młodzież szkolną do wzięcia udziału w XX Rajdzie Turystycznym Szlakiem Ks. Kardynała Karola Wojtyły, który odbędzie się 9 września 2019 roku.

Rajd rozpocznie się Mszą św. o godz. 8.30, odprawioną w kościele parafialnym w Skawicy, po której nastąpi uroczyste rozpoczęcie rajdu.

Trasa rajdu Skawica Sucha Góra – Hala Krupowa – Polica – Przełęcz Lipnicka (Krowiarki)

Organizator: Babiogórskie Centrum Kultury im. dr Urszuli Janickiej-Krzywdy w Zawoi

(tel. 33 877-50-66),

Honorowy patronat Rajdu:   Wójt Gminy Zawoja.

Współorganizatorzy: Babiogórski Park Narodowy w Zawoi, Parafia Rzymskokatolicka w Skawicy, Rada Sołecka w Skawicy, GOPR Grupa Beskidzka.

Trasa rajdu upamiętnia ostatnią wycieczkę w góry ks. kard. Karola Wojtyły (9 września 1978 r.) na 5 tygodni przed jego wyborem na Papieża (16 października 1978 r.).

Program  rajdu:

 • Potwierdzenie udziału w rajdzie i zgłoszenie organizatorom ew. zmian w składzie grupy (Pracownikowi BCK w Zawoi).
 • Zapisy grup i osób indywidualnych na parkingu obok kościoła w Skawicy Centrum od godz. 8.00 do 9.30.
 • 8.30 – Msza św. w kościele parafialnym w Skawicy i uroczyste rozpoczęcie rajdu
 • godz. 15.00 – zakończenie rajdu na Krowiarkach, grupy spoza terenu Gminy Zawoja powrót z Krowiarek we własnym zakresie i na własny koszt.

Regulamin Rajdu Turystycznego Szlakiem  Ks. Kard. Karola Wojtyły

 1. W Rajdzie mogą uczestniczyć drużyny zgłoszone przez szkoły, jednostki PTTK, zakłady pracy, organizacje oraz turyści indywidualni.
 2. W skład drużyny musi wchodzić osoba pełnoletnia (nauczyciel lub kierownik), która bierze pełną odpowiedzialność za swoją grupę zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.
 3. Organizatorzy zwracają się z serdeczną prośbą o wyznaczenie na opiekunów grup – w miarę możliwości – nauczycieli, kierowników posiadających uprawnienia przewodnickie, bądź będące ratownikami GOPR.
 4. Każdy uczestnik powinien posiadać m.in.: dokument tożsamości, ubiór i obuwie przystosowane do uprawiania turystyki górskiej, okrycie przeciwdeszczowe, własne wyżywienie i napoje na czas trwania rajdu!
 5. Każdą drużynę obowiązuje posiadanie wyposażonej apteczki oraz mapy turystycznej.
 6. Pełną odpowiedzialność prawną za ewentualne wypadki i szkody ponoszą opiekunowie grup.
 7. Organizatorzy zapewniają: przejazd uczestników ze Skawicy Centrum na Suchą Górę i z Krowiarek do Skawicy Centrum lub najbliższego danej szkole przystanku PKS (dotyczy szkół i gimnazjów z gminy Zawoja), dyplomy dla poszczególnych grup. Grupy spoza terenu gminy Zawoja – przewóz we własnym zakresie.
 8. Decyzja o odwołaniu rajdu może zapaść w przypadku wyjątkowo złej, deszczowej pogody.
 9. Ze względu na długość trasy w rajdzie mogą uczestniczyć jedynie osoby w pełni zdrowe i sprawne fizycznie. Nabór uczestników rajdu może odbywać się jedynie na zasadzie dobrowolności.
 10. Osoby niepełnoletnie, chcące wziąć udział w rajdzie, muszą uzyskać i przekazać swoim opiekunom pisemną zgodę rodziców.
 11. Organizatorzy Rajdu nie przyjmują na siebie odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie trwania Rajdu – zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.
 12. Zgłoszenie drużyny następuje poprzez dostarczenie listy grupy – wraz z nazwiskami odpowiedzialnych za nią opiekunów – do Babiogórskiego Centrum Kultury im. dr Urszuli Janickiej-Krzywdy w Zawoi Centrum w terminie do 6 września br. (ew. w dniu 9 września br. na miejscu rozpoczęcia Rajdu do godz. 9.30, tel. (33) 8775-066, e-mail: bck@zawoja.pl.
 13. Turyści indywidualni proszeni są o zgłoszenie swojego udziału organizatorom w miejscu rozpoczęcia rajdu.

Galeria

ZOBACZ TAKŻE