STRONA GŁÓWNA / ZAKONY ŚWIECKIE

ZAKONY ŚWIECKIE

O TERCJARZACH

Zakony świeckie to stowarzyszenia zrzeszające mężczyzn i kobiety, osoby w różnym wieku, pozostające w stanie wolnym lub małżonków, których członkowie, żyjąc w świecie, uczestniczą w duchu jakiegoś instytutu zakonnego i pod kierownictwem tegoż zakonu prowadzą życie apostolskie i zdążają do chrześcijańskiej doskonałości.

Dla rozróżnienia między pierwszym zakonem (męskim) oraz drugim (żeńskim), świeckie zakony nazywane są trzecim zakonem, a ich członkowie tercjarzami. Szczegółowe informację o warunkach przyjęcia, formacji i zadaniach, znaleźć można na stronach internetowych zakonów i zgromadzeń zakonnych

PRZYKŁADOWE ZAKONY ŚWIECKIE

 

Świeccy franciszkanie

   www.fzs.info.pl

 

Świeccy dominikanie

   www.swieccy.dominikanie.pl

 

Świeccy kapucyni

   www.fzs.kapucyni.krakow.pl

 

Świeccy karmelici

   www.karmel.pl/swiecki-zakon- karmelitow-bosych

ZOBACZ TAKŻE