STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / 40. PIESZA PIELGRZYMKA KRAKOWSKA – PODSUMOWANIE PIERWSZEGO DNIA

40. Piesza Pielgrzymka Krakowska – podsumowanie pierwszego dnia

– Czas tej pielgrzymki to moment odkrycia na nowo prawdy, o której w ciągu życia być może zapominamy: największą tajemnicą naszej wiary jest to, że Bóg daje nam siebie. Jeśli tę prawdę odkryjemy i przyjmiemy, to będziemy dawali siebie innym – powiedział o. Maciej Majdak OCist podczas konferencji wygłoszonej do uczestników 40. Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej.

40. Piesza Pielgrzymka Krakowska – podsumowanie pierwszego dnia

40. Piesza Pielgrzymka Krakowska wyruszyła dziś z wzgórza wawelskiego na Jasną Górę. Uroczyście została ona rozpoczęta Mszą św., której przewodniczył metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski. W homilii porównał pielgrzymkę do drogi, którą przebyli uczniowie z Jezusem, zdążając na Górę Tabor. – Pielgrzymka ma określone cele, które stają się zrozumiałe w świetle dzisiejszego święta. Celem tej pielgrzymki jest przemiana – powiedział arcybiskup. Czarna Madonna wskazuje Swego Syna i uczy dokąd zmierzać, by osiągnąć spełnienie życiowego trudu.

Metropolita podkreślił, że pielgrzymi niosą do Maryi intencje swoje oraz bliskich. Poprosił, by złożyli u stóp Najświętszej Panny dziękczynienie za św. Jana Pawła II w 100-lecie jego urodzin, za Cud nad Wisłą, który miał miejsce przed stu laty oraz za powstanie „Solidarności” przed czterdziestu laty. Zaapelował, by pielgrzymi błagali o ustanie pandemii oraz o łaski potrzebne dla Kościoła, papieża Franciszka i polskich biskupów. Poprosił, by w swoich modlitwach wspominali o ofiarach tragedii w Bejrucie i o pojednaniu Ojczyzny, która musi bronić swej chrześcijańskiej tożsamości.

– Idźcie do Maryi, naszej Matki i Królowej i przedstawiajcie Jej te wszystkie święte dla nas sprawy, aby tak jak sto lat temu, także teraz okazała się zwycięską orędowniczką polskich spraw – zakończył abp Marek Jędraszewski.

Ponadto metropolita skierował do wszystkich pielgrzymów swe przesłanie, w którym stwierdził, że jest to wyjątkowa pielgrzymka, bo przypada w trudnym czasie pandemii. Wyraził swą wdzięczność wszystkim, którzy wyruszyli i pomagają pielgrzymom. Poprosił, by oprócz intencji osobistych nieśli te, które dotyczą Ojczyzny: o ustanie pandemii i pojednanie.

Pielgrzymi wysłuchali dziś konferencji o. Macieja Majdaka OCist, który przyznał na początku, że uczestnicy pielgrzymki są wyjątkowi, ponieważ dźwigają ze sobą na Jasną Górę intencje wszystkich, którzy nie mogli wziąć w niej udziału.

Nawiązał do hasła pielgrzymki: „Wielka tajemnica wiary” i przypomniał fragment Ewangelii, w którym mowa jest o uczniach zdążających do Emaus. Stwierdził, że ten tekst mówi o pielgrzymach: zdążający na Jasną Górę są podobni do uczniów, ponieważ w tym roku znajdują się w małych grupach, niosą swe emocje i wątpliwości, pośród nich znajduje się Jezus i z Nim docierają do celu, gdzie spotkają się przy łamaniu chleba. Po powrocie do domów opowiedzą wszystkim o tym co zobaczyli i czego doświadczyli. – Ta Ewangelia, to Słowo jest o was i dla was. Ten czas, który trwa i jest przed wami to czas rozmowy z Jezusem o tym, co macie w swoim sercu – powiedział o. Maciej Majdak OCist. Podkreślił, że należy w czasie tej drogi wszystko wyznać Jezusowi. Historia uczniów z Emaus jednoznacznie wskazuje, że Bóg jest Tym, który działa i napełnia człowieka sobą. Wielką tajemnicą wiary jest to, że Bóg daje siebie ludziom, dlatego w odpowiedzi należy oddawać się bliźniemu i kochać innych. – Czas tej pielgrzymki to moment odkrycia na nowo prawdy, o której w ciągu życia być może zapominamy: największą tajemnicą naszej wiary jest to, że Bóg daje nam siebie. Jeśli tę prawdę odkryjemy i przyjmiemy, to będziemy dawali siebie innym – wskazał o. Maciej Majdak OCist.

Koordynator Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej Andrzej Bac zwrócił uwagę, że pielgrzymka zrodziła się 40 lat temu po zamachu na Jana Pawła II. Jest ona wyjątkowa, ponieważ odbywa się w roku 100-lecia urodzin Karola Wojtyły. Wspomniał okoliczności organizacji pielgrzymki po wprowadzeniu stanu wojennego, gdy usiłowano zniechęcić ludzi, lecz mimo wszystko wierni wyruszyli licznie na Jasną Górę. Życzył pielgrzymom bezpieczeństwa, by mogli swe intencje zanieść do stóp Maryi.

Przewodnik I wspólnoty – prądnickiej ks. Grzegorz Kurzec powiedział, że grupa podąża mając nadzieję i ufność w to, że ich modlitwa pomoże wszystkim, którzy musieli w tym roku pozostać w domach. Stwierdził, że pielgrzymka to czas odpoczynku psychicznego i wyjątkowej modlitwy. Wspólnota prądnicka przeszła dziś 22 km i dotarła do Smardzowic. Grupy liczy 150 osób. Pielgrzymują w niej osoby z całej Polski – od Zakopanego po Gdańsk. – Wspaniali ludzie, rozmodleni, odważni, którzy mimo przeciwności idą zawierzyć wszelkie swoje sprawy Matce Bożej – nie boją się trudu pielgrzymki, nie boją się epidemii, choć zachowują wszelkie standardy i wymagania sanitarne – relacjonował u końca dnia ks. Grzegorz Kurzec zwracając uwagę, że noszenie maseczek na tegorocznej pielgrzymce jest dodatkową ofiarą, którą składają pątnicy.

Piesza Pielgrzymka Krakowska odbywa się po raz czterdziesty w roku stulecia urodzin św. Jana Pawła II. Pełne trasy pielgrzymki znajdują się na stronie: http://pielgrzymkakrakowska.diecezja.pl/trasa/. Zapraszamy do śledzenia codziennych podsumowań, które każdego dnia wieczorem będą pojawiały się na stronie diecezja.pl.

IMG_9699

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej
ZOBACZ TAKŻE