STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / 49. PIELGRZYMKA DO KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ #REKODZIĘKCZYNIENIE

49. Pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej #Rekodziękczynienie

Dziękczynienie za czas wakacyjnych rekolekcji, prośba o potrzebne łaski na nowy rok formacyjny oraz błogosławieństwo animatorów Ruchu Światło – Życie i Par Rejonowych Domowego Kościoła. W Kalwarii Zebrzydowskiej o godzinie 10 rozpoczęła się Msza św., gromadząca na wspólnej modlitwie Ruch Światło – Życie, Domowy Kościół, Służbę Liturgiczną Ołtarza, Grupy Apostolskie RAM i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Uroczystą Eucharystię sprawował bp Robert Chrząszcz, który pobłogosławił nowych animatorów.

49. Pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej #Rekodziękczynienie

W homilii bp Robert Chrząszcz zwrócił uwagę na silną więź, jaka łączy Maryję i Jezusa. – Maryja patrzy na nas przez pryzmat swojego Syna, a On przez oblicze swojej Matki – powiedział. – Maryja daje nam odczuć swoją miłość – dodał i przypomniał, że w 1929 roku w Kalwarii Zebrzydowskiej, po śmierci mamy, młody Karol Wojtyła usłyszał od swojego ojca znamienne słowa: „Od dzisiaj Maryja będzie twoją mamą”. – To ojcowskie zawierzenie, świadectwo wiary w trudnej i bezkompromisowej sytuacji stało się wyznacznikiem duchowej wędrówki i rozwoju Karola Wojtyły. Realizację tego przedsięwzięcia widać w całości w jego posługiwaniu (…), i w papieskim zawołaniu „Totus Tuus” – wskazał biskup i zaznaczył, że Prymas Tysiąclecia również zawierzył swoje życie Matce Bożej i wielokrotnie podkreślał, że Maryja ma prowadzić do Jezusa.

W dalszej części homilii, bp Chrząszcz odniósł się do usłyszanego w Liturgii Słowa fragmentu Księgi Judyty. – Historyczne tło tej księgi stanowi wielki plan podboju świata, jaki podjął Nabuchodonozor przedstawiony jako król asyryjski. Po pokonaniu swego rywala, wysłał dowódcę wojsk, Holofernesa, aby zrealizować swój plan. Serię jego wspaniałych zwycięstw i podbojów przerywa opór Judejczyków. Ich górska twierdza Betulia stawia nie tylko skuteczny opór, ale gotuje Holofernesowi haniebną śmierć właśnie  z ręki Judyty, mężnej niewiasty judzkiej. Wbrew pozorom nie chodzi w księdze o historyczne opowiadanie jakiegoś epizodu z dziejów Żydów, ale o przedstawienie konkretnej walki między Izraelitami, którzy chcą zachować swoją tożsamość, a siłami, które chcą zniszczyć ich religijność. Plany złych ludzi krzyżuje Judyta (…). Dzięki niej wrogie wojska zostają pokonane. Lud Boży potrafi zwyciężyć wszystkie kolejne ataki sił wrogich, dzięki ufności i wytrwałości w wierze. W realizacji swoich planów posługuje się Bóg tym, co według oceny ludzkiej jest słabe. Tradycja kościelna upatruje od dawna w Judycie typ Maryi, przedstawicielki nowego ludu Bożego. Jako wierna wykonawczyni planów Bożych, Judyta przygotowuje w Biblii postać tak ważną w dziele odkupienia jak Maryja (…). Oto Maryja również i dziś jest dla nas Matką i staje się przykładem i impulsem do konkretnego działania. Pobudza nas do podjęcia duchowej walki i odpowiedzialności za całą wspólnotę Kościoła – podkreślił.

– Potrzeba nam wielkiego zaangażowania ludzi świeckich – mówił dalej biskup, zwracając się do kandydatów na animatorów. – Co jest ważne w posłudze? Spojrzenie na Maryję! – zaznaczył i przypomniał, że ks. Blachnicki pisał, że Matka Boża jest wzorem, modelem i typem Kościoła. – Aby to zrozumieć wystarczy spojrzeć na Maryję i odtwarzać w swoim życiu Jej postawę wobec Chrystusa – przekonywał. – Nie jesteśmy sierotami, mamy Ojca w niebie i Matkę Maryję. Mamy Ducha, który nas umacnia – zakończył.

#Rekodziękczynienie

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

Wideo

ZOBACZ TAKŻE