STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / ABP MAREK JĘDRASZEWSKI: MAMY PEWNOŚĆ – NIC NIE JEST W STANIE ODŁĄCZYĆ NAS OD MIŁOŚCI BOGA!

Abp Marek Jędraszewski: Mamy pewność – nic nie jest w stanie odłączyć nas od miłości Boga!

– „Służyć Bogu – oto zadanie naszego życia. Zadanie najważniejsze, wobec którego wszystko inne jest niczym” – mówił słowami św. bp. Józefa Sebastiana Pelczara abp Marek Jędraszewski podczas ślubów wieczystych w Zgromadzeniu Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego w Krakowie.

Abp Marek Jędraszewski: Mamy pewność – nic nie jest w stanie odłączyć nas od miłości Boga!

W homilii metropolita nawiązał do Ostatniej Wieczerzy i lekcji miłości, jakiej Chrystus udzielił apostołom. – Zbawiciel umył uczniom nogi, a następnie dokonał cudu przeistoczenia – chleb stał się Ciałem, a wino – Krwią – zaznaczył arcybiskup i odwołał się do fragmentu Listu do Rzymian, w którym św. Paweł pisał, że Chrystus, przez swoje wcielenie, wyzwolił ludzi spod jarzma grzechu. – Dzięki temu mamy szczególne poczucie Bożego dziecięctwa i Bożego synostwa. Stąd potęga nadziei, że kiedyś zobaczymy Boga twarzą w twarz – powiedział i dodał, że pomoc Ducha Świętego pozwala człowiekowi nawiązać głębszą relację ze Stwórcą i doświadczyć Boga – Emmanuela. – Z tego namysłu nad Bożą miłością, nieskończoną i bezgranicznie wyrażoną przez zbawcze dzieło Chrystusa, św. Paweł pisze następujące wersy: „Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz?”. Mamy pewność – nic nie jest w stanie odłączyć nas od miłości Boga! – przekonywał metropolita.

W drugiej części homilii arcybiskup zaznaczył, że w dziejach Kościoła można znaleźć wielu ludzi, którzy całkowicie oddali swoje życie Chrystusowi. – Dziękujemy siostrom za ich gotowość miłości – mówił. – Trzeba kochać Boga całym swoim sercem, duszą, ze wszystkich sił, całym życiem, a z tej miłości czerpać moc, by kochać drugiego jak siebie samego. Jak echo wracają tutaj słowa waszego założyciela – biskupa Józefa Sebastiana Pelczara: „Służyć Bogu – oto zadanie naszego życia. Zadanie najważniejsze, wobec którego wszystko inne jest niczym” – zakończył metropolita.

Śluby wieczyste przyjęły siostry Mariam, Antonietta, Maria Magdalena i Maria Józefa. Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego (Sercanki) powstało w 1894 roku w Krakowie z inicjatywy św. Józefa Sebastiana Pelczara, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego i biskupa przemyskiego. Jego współzałożycielką i pierwszą przełożoną generalną była bł. Klara Ludwika Szczęsna. Siostry zajmują się głównie działalnością dydaktyczno-wychowawczą i charytatywną. W 1994 roku, podczas jubileuszu stulecia Zgromadzenia, Jan Paweł II pisał: „Polecam Was Najświętszemu Sercu Jezusa, które jest pełne dobroci i miłości. W Nim szukajcie mocy do nieustannego duchowego wzrostu i do udoskonalenia Waszej Sercańskiej tożsamości. Uczcie się od Bożego Serca ogarniać Waszym sercem wszystkich ludzi potrzebujących pomocy duchowej, moralnej, czy materialnej. Dziś potrzebne jest światu serce wielkie, serce otwarte, serce na miarę Najświętszego Serca Jezusa!”.

IMG_9195

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej
ZOBACZ TAKŻE