STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / ABP MAREK JĘDRASZEWSKI O CHRZEŚCIJAŃSKIEJ TOŻSAMOŚCI

Abp Marek Jędraszewski o chrześcijańskiej tożsamości

W sobotnie popołudnie, 18 września, z rąk metropolity krakowskiego abp. Marka Jędraszewskiego, brat Jakub Kwiatkowski przyjął święcenia prezbiteratu w kaplicy Trójcy Przenajświętszej przy krakowskim domu oo. Trynitarzy.

Abp Marek Jędraszewski o chrześcijańskiej tożsamości

Na początku homilii arcybiskup zauważył, że św. Jan, w swoich listach apostolskich, nakreślił istotę tożsamości chrześcijanina. Opiera się ona na trzech elementach: na poznaniu, mocy i zwycięstwie. – Chrześcijanin wchodzi w tajemnicę Trójcy Przenajświętszej. Poznaje Ojca i Syna, i otwiera się na miłość osobową, która Ich łączy, czyli na Ducha Świętego (…). Moc Chrystusowego ucznia polega na tym, że trwa w nim Bóg – powiedział metropolita i dodał, że ta siła wypływa z wiary, miłosierdzia i doświadczenia Bożego dziecięctwa. – Poznanie Boga, które daje moc, prowadzi do zwycięstwa – kontynuował.

Arcybiskup nakreślił konflikt, jaki toczy się między Ojcem, a światem. – Chrześcijanin, oczami Ducha Świętego, potrafi spojrzeć na niebezpieczeństwa świata – mówił i zaznaczył, że wiara niesie nadzieję na pełnię życia w wieczności.

Metropolita, zwracając się do brata Jakuba, wskazał, że musi on nieustannie poznawać Boga i zgłębiać istotę Trójcy Świętej, którą jest miłość. – Wchodź w tajemnicę miłości Boga, poznając Go swoim życiem: czystym, wiernymi, oddanym aż do końca. Czyń to przez modlitwę i sprawowanie Eucharystii – powiedział. – Działając mocą Chrystusa, bądź na świecie i wobec świata świadkiem zwycięstwa Chrystusa (…). Buduj Kościół, nawiązując do wyznania św. Piotra: „Ty jesteś Chrystus Mesjasz, Syn Boga żywego” – podkreślił arcybiskup i przypomniał, że żadna siła nie jest w stanie odłączyć nas od Bożej miłości. – Tajemnica trwania w Chrystusie i w Jego miłości sprawia, że jasno widzimy przemijalność świata i rozumiemy, że kiedyś będziemy uczestnikami Jego zwycięstwa nad światem – zakończył.

Duchowość Zakonu Trynitarzy opiera na kulcie Trójcy Przenajświętszej oraz odkupieńczej misji Syna Bożego Jezusa Chrystusa, którą Zakon realizuje przez specyfikę apostolatu w służbie niesienia Bożej wolności człowiekowi uwikłanemu  w różne rodzaje niewoli. W tym duchu trynitarze podejmują szereg dzieł miłosierdzia, dając odpowiedź na różnorodność form współczesnej niewoli. Zewnętrznym znakiem więzi łączącej trynitarzy z Trójcą Przenajświętszą jest biały habit z czerwono-niebieskim krzyżem. Biały kolor symbolizuje Boga Ojca, czerwony oznacza żarliwość Ducha Świętego, zaś niebieski – zbawczy charakter misji Syna Bożego.

Święcenia prezbiteratu

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

Wideo

ZOBACZ TAKŻE