STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / ABP MAREK JĘDRASZEWSKI USTANOWIŁ SANKTUARIUM ŚWIĘTEGO JÓZEFA, MĘŻNEGO OPIEKUNA RODZIN W KOŚCIELE PARAFIALNYM PW. ŚWIĘTEGO JÓZEFA W KRAKOWIE-PODGÓRZU

Abp Marek Jędraszewski ustanowił Sanktuarium Świętego Józefa, Mężnego Opiekuna Rodzin w kościele parafialnym pw. Świętego Józefa w Krakowie-Podgórzu

„Od dziesiątków lat, mimo zmieniających się okoliczności społecznych, trwa na Podgórzu żywa modlitwa przez wstawiennictwo Świętego Józefa oraz liczne i wciąż powstające jeszcze inicjatywy, które wzbudzają Kościołowi zastępy oddanych swoim dzieciom matek, odważnych mężów i ojców, młodych poszukujących autorytetu, a w wytrwałej pomocy wobec potrzebujących i modlitwie za zmarłych dają nam nadzieję wiecznego pokoju” – czytamy w dekrecie ustanawiającym archidiecezjalne Sanktuarium Świętego Józefa, Mężnego Opiekuna Rodzin w kościele parafialnym pw. Świętego Józefa w Krakowie-Podgórzu.
Poniżej pełna treść Dekretu:

Kraków, dnia 19 marca 2021 r.

DEKRET
ustanowienia archidiecezjalnego
Sanktuarium Świętego Józefa, Mężnego Opiekuna Rodzin,
w kościele parafialnym pw. Świętego Józefa
w Krakowie-Podgórzu

Bogate dzieje Miasta Krakowa, a także budowana na fundamencie wiary w „świętych obcowanie” powszechnie znana pobożność jego mieszkańców, tak ukształtowały środowisko podmiejskiego wtedy Podgórza, że w XIX wieku w centrum dzielnicy postanowiono wznieść kościół pod wezwaniem Świętego Józefa. Więź z solennie obranym Patronem okazała się dla wiernych i duchowieństwa na tyle silna, że mimo odbudowy świątyni w całkiem nowej, imponującej do dziś neogotyckiej formie, Święty Józef nadal pozostał tu wzorem wszelkich cnót. Jak wspomniał Ojciec Święty Franciszek w Liście Apostolskim Patris Corde napisanym w rocznicę ogłoszenia Świętego Józefa patronem Kościoła Powszechnego, ponieważ „widział on, jak Jezus wzrastał w łasce”, któż inny potrafiłby teraz wskazać nam lepiej, jak naśladować Boskiego Syna.

Wybór Świętego Patrona nie pozostał dla tutejszych parafian oraz towarzyszących im duszpasterzy tylko decyzją wynikającą z pięknej tradycji. Od dziesiątków lat, mimo zmieniających się okoliczności społecznych, trwa na Podgórzu żywa modlitwa przez wstawiennictwo Świętego Józefa oraz liczne i wciąż powstające jeszcze inicjatywy, które wzbudzają Kościołowi zastępy oddanych swoim dzieciom matek, odważnych mężów i ojców, młodych poszukujących autorytetu, a w wytrwałej pomocy wobec potrzebujących i modlitwie za zmarłych dają nam nadzieję wiecznego pokoju.

Aby wierni coraz liczniej odwiedzający to święte miejsce dla zawarcia sakramentu małżeństwa, celebrowania rodzinnych rocznic czy adorowania Najświętszego Sakramentu i korzystania z posługi konfesjonału mogli znaleźć tu odpowiedź na przeżywane troski i tęsknoty, zgodnie z kan. 1230 Kodeksu Prawa Kanonicznego, ustanawiam

Sanktuarium Świętego Józefa, Mężnego Opiekuna Rodzin,
w kościele parafialnym pw. Świętego Józefa w Krakowie-Podgórzu.

Sanktuarium to, ustanowione przez władzę kościelną jako szczególne miejsce kultu i uzyskiwania Bożych łask, cieszy się przywilejem możliwości uzyskania odpustu zupełnego przez wiernych, którzy nawiedzając je odmówią pobożnie modlitwę Ojcze Nasz i wyznanie Wierzę w następujących dniach: w uroczystość tytularną kościoła parafialnego każdego roku dnia 19 marca lub w niedzielę następującą po tej dacie według roztropnego wyboru rektora (Enchiridion indulgentiarum, N. 13), a także raz w roku, w dzień dowolnie wybrany przez każdego wiernego przybywającego do Sanktuarium oraz ilekroć bierze on udział w pielgrzymce do tego miejsca, która odbywa się przy licznym udziale wiernych (Enchiridion indulgentiarum, Nadanie 33, §1). Aby uzyskać odpust zupełny, należy prócz nawiedzenia Sanktuarium spełnić warunki zawsze do tego wymagane, to znaczy: sakramentalna spowiedź, przyjęcie Komunii Świętej, wykluczenie wszelkiego przywiązania do grzechu, nawet powszedniego, oraz dowolna modlitwa w intencjach Ojca Świętego – mogą one być wypełnione także w dniach bliskich nawiedzenia Sanktuarium (Enchiridion indulgentiarum, N. 20).

Rektorem Sanktuarium ustanawiam każdorazowego proboszcza parafii pw. Świętego Józefa w Krakowie-Podgórzu. Jemu jako kustoszowi tego miejsca wraz z jego współpracownikami zlecam troskę o to, by przybywający do Sanktuarium mieli zapewniony jak najobfitszy dostęp do środków zbawienia poprzez głoszenie Słowa Bożego, odpowiednio ożywione życie liturgiczne, zwłaszcza zaś sprawowanie Eucharystii i sakramentu pokuty oraz przez kultywowanie przyjętych we wspólnocie Kościoła form pobożności ludowej.

W wypełnianiu swoich obowiązków Ksiądz Rektor będzie kierował się postanowieniami Kodeksu Prawa Kanonicznego i innych przepisów, a także statutem Sanktuarium, który opracuje i przedstawi, zgodnie z kan. 1232 KPK, do zatwierdzenia Arcybiskupowi Metropolicie Krakowskiemu.

Niech wierni przybywający do Sanktuarium w trwającym Roku św. Józefa i w następnych latach doświadczają przemożnego wstawiennictwa swojego Patrona, doznają pociechy w strapieniach i umocnienia w radościach, a w ufnej modlitwie wypraszają łaski potrzebne dla Ojca Świętego i Kościoła Powszechnego, dla Arcybiskupa Krakowskiego wraz z Archidiecezją Krakowską i dla całej Ojczyzny.

Wszystkim duszpasterzom, parafianom i pielgrzymom udzielam pasterskiego błogosławieństwa

+ Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Krakowski

ZOBACZ TAKŻE