STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / ABP MAREK JĘDRASZEWSKI W CZASIE „DIALOGÓW”: UNIKAĆ WSZYSTKIEGO, CO MOŻE ODŁĄCZYĆ NAS OD BOGA

Abp Marek Jędraszewski w czasie „Dialogów”: unikać wszystkiego, co może odłączyć nas od Boga

– Chrześcijanin powinien unikać wszystkiego, co może odłączyć go od Boga i nieustannie pogłębiać swoją wiedzę - mówił abp Marek Jędraszewski w krakowskim kościele św. Szczepana podczas grudniowej edycji „Dialogów”, które przebiegały pod hasłem „Zagrożenia naszych czasów”.

Abp Marek Jędraszewski w czasie „Dialogów”: unikać wszystkiego, co może odłączyć nas od Boga

W wygłoszonej katechezie metropolita krakowski zwrócił uwagę, że zagrożenia duchowe należy w odpowiedni sposób skategoryzować. Zauważył, że świat wartości podlega hierarchii: najniżej znajdują się wartości hedonistyczne. – Nie wszystko, co widzą nasze oczy i dotykają nasze dłonie, jest dobre. (…) Pan Jezus, kiedy był kuszony, wyraźnie powiedział, że „nie samym chlebem żyje człowiek”. Człowiek żyje czymś więcej. „Tym więcej”, w stosunku do wartości hedonistycznych, są wartości witalne związane ze zdrowiem i życiem człowieka – powiedział. 

Wśród zagrożeń dotyczących ludzkiego zdrowia, arcybiskup wymienił używki: alkohol, narkotyki, dopalacze, a także lekkomyślne narażanie siebie i innych. Dodał, że kolejną kategorią wartości są te, które dotyczą dobra, prawdy i piękna. – Zdajemy sobie sprawę, że wiele zagrożeń wynika z anty-kultury: fake newsów, kłamstw, oszczerstw. To ewidentny brak odpowiedzialności za słowo i łamanie VIII Przykazania. (…) Ile przekłamań spotykamy w stosunku do wolności? Jako wolność proponuje się dowolność, wolność absolutną, kaprys. (…) Sztuka współczesna bardzo często uważa, że najważniejszym zadaniem jest szokowanie, a nie budowanie – przekonywał. Arcybiskup dowodził, że anty-kultura poniża i ośmiesza człowieka. Ogromnym zagrożeniem, które z niej wypływa jest pornografia, dotykająca coraz młodszych. Odwołał się również do przesłania Jana Pawła II na temat kultury. Ojciec Święty w 1980 roku w Paryżu na forum UNESCO mówił, że kultura jest tworem wyrastającym z ludzkiego ducha po to, aby go budować i uwznioślać. 

W hierarchii wartości najwyższe miejsce zajmuje religia. W tej sferze poważnym zagrożeniem jest brak czasu na budowanie relacji z Bogiem. – Niewątpliwie zagrożone są te wartości, które wyrażają się w postaci cnót teologalnych: wiary, nadziei i miłości. (…) Chodzi o to, by ocalić swoje człowieczeństwo, a zatem swoją autentyczną duchowość. Idziemy do zbawienia razem, z całym ludem Bożym. Musimy sobie w drodze do zbawienia i realizacji swojego człowieczeństwa już tutaj pomagać i być dla siebie wsparciem – podkreślił.

W nadesłanych drogą internetową pytaniach, pojawiło się zagadnienie dotyczące sposobów obrony przed złem. Arcybiskup zaznaczył, że najważniejsze jest spotkanie z Bogiem w modlitwie i za pośrednictwem sakramentów. Chrześcijanin powinien unikać wszystkiego, co może odłączyć go od Boga i nieustannie pogłębiać swoją wiedzę. Jan Paweł II w encyklice „Fides et ratio” zwracał uwagę, że wiara i rozum są dwoma skrzydłami, na których unosi się ludzki duch. 

Pytający chcieli również wiedzieć, czy niebezpieczne są popularne dziś skrajne trendy i idee: weganizm, „ekologizm”, poszukiwanie pozaziemskiej energii. – W tych nowych tendencjach nie ma odniesienia do Boga. Taka wizja świata i człowieka zdecydowanie odbiega od tej judeochrześcijańskiej. (…) Człowiek jest ukoronowaniem stworzenia, istotą cielesno-duchową. Jest w nim tchnienie Boga i został stworzony na Boży obraz i podobieństwo, jako ten, który panuje nad zwierzętami i ma czynić ziemię sobie poddaną nie po to, żeby traktować świat jako przedmiot, ale czerpać z ziemi siły do swojego cielesnego i duchowego rozwoju. (…) Dlaczego dziś to głosu dochodzą takie poglądy? Nie ma w tej wizji świata miejsca dla Boga – odpowiedział metropolita.

Kolejne pytanie dotyczyło profanacji. Arcybiskup zaznaczył, że prawo i konstytucja gwarantują każdemu wolność religijną, a akty wandalizmu i bezczeszczenie miejsc świętych są złem. – Kiedy mamy do czynienia z profanacją, trzeba nam głęboko się modlić, pokutować, pościć, bo w tej chrześcijańskiej postawie wyraża się to, o czym pisał św. Paweł: zło zwyciężajcie dobrem, nie dajcie się złu zwyciężać – mówił.

Metropolita poruszył również problem, o którym pisał już w swoim liście pasterskim. Podkreślił, że jeśli człowiek prawdziwie pragnie pogłębić relacje z Bogiem i bliźnim, powinien codziennie, choć przez krótką chwilę, adorować Najświętszy Sakrament, modlić się w intencji Ojczyzny i Kościoła, a także dziękować za postać Jana Pawła II i jego wyjątkowy pontyfikat. Wspomniał również o wizycie łódzkiego studenta, który w prywatnej rozmowie powiedział arcybiskupowi, że z dumą wyznaje swoją wiarę w szkolnym środowisku i szanuje każdego człowieka. – To chrześcijańska metoda postępowania, także w czasach prześladowania.

„Dialogi” to cykl tematycznych spotkań abp. Marka Jędraszewskiego z wiernymi, ale także ze wszystkimi zainteresowanymi. To okazja do rozwiania wątpliwości i lepszego poznania Kościoła oraz jego Pasterza. Spotkania rozpoczynają sondy uliczne na wybrany w danym miesiącu temat, a następnie metropolita odpowiada na pytania – zarówno te, które zostały wcześniej nadesłane i te, które zadawane są na bieżąco. Wszystkie informacje na temat czasu, miejsca i tematyki kolejnych dialogów znaleźć można na stronie dialogi.pl.

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

Galeria

ZOBACZ TAKŻE