STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / BŁ. ALFONS MARIA MAZUREK – WSPOMNIENIE LITURGICZNE

Bł. Alfons Maria Mazurek – wspomnienie liturgiczne

Bł. Alfons Maria Mazurek – wspomnienie liturgiczne

Dzisiaj przypada wspomnienie bł. Alfonsa Marii Mazurka – karmelity bosego, przeora klasztoru w Czernej. Zginął śmiercią męczeńską 28 sierpnia 1944 r. zastrzelony przez żołnierza SS. Relikwie bł. Alfonsa znajdują się w kościele karmelitów bosych w Wadowicach.

Ojciec Alfons Maria Mazurek urodził się 1 marca 1891 roku w Baranówce pod Lubartowem. W roku 1908 wstąpił do nowicjatu karmelitów bosych w Czernej koło Krakowa i przyjął imię Alfons Maria od Ducha Świętego. Złożywszy śluby zakonne studiował w Krakowie, Linzu i Wiedniu, gdzie 16 lipca 1916 roku otrzymał święcenia kapłańskie. W latach 1920-1930 z oddaniem pracował w Niższym Seminarium Karmelitów Bosych w Wadowicach jako nauczyciel i wychowawca młodzieży. Od roku 1930 pełnił w Czernej posługę przeora i ekonoma klasztoru.

Niezmordowanie służył wiernym w konfesjonale i na ambonie, zachęcając wszystkich do ufności w pośrednictwo Maryi. Zginął rozstrzelany przez hitlerowców 28 sierpnia 1944 roku w Nawojowej Górze koło Krzeszowic, z modlitwą na ustach i z różańcem w dłoniach. Beatyfikował go, wraz z gronem stu siedmiu Męczenników Polskich, papież Jan Paweł II 13 czerwca 1999 roku.

O ojcu Alfonsie Marii Mazurku św. Jan Paweł II powiedział w Wadowicach 16 czerwca 1999 r.: „Cieszę się, że dane mi było beatyfikować, wraz ze stu siedmioma męczennikami, również o. Alfonsa Marię Mazurka, karmelitę bosego, który był wychowankiem, a potem zasłużonym wy­chowawcą w wadowickim przyklasztornym Niższym Seminarium. Z pewnością miałem spo­sobność zetknąć się osobiście z tym świadkiem Chrystusa, który w 1944 r., jako przeor konwentu w Czernej, przypieczętował swoją wierność Bogu męczeńską śmiercią. Ze czcią klękam u jego relikwii, które spoczywają właśnie w kościele św. Józefa na wadowickiej Górce i dziękuję Bogu za dar życia, męczeństwa i świętości tego wielkiego zakonnika”.

Bł. Alfons niedługo przed śmiercią napisał w swoim notatniku: „jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy Ducha uśmiercać będziecie popędy ciała, będziecie żyli” (por. Rz 8,13).

Dziś, nieopodal miejsca jego męczeństwa w Nawojowej Górze k. Krakowa stanął kościół parafialny. Do kanonizacji ojca Alfonsa Marii Mazurka potrzeba zatwierdzenia cudu wyproszonego od Boga za jego przyczyną. O wszelkich łaskach otrzymywanych za wstawiennictwem bł. Alfonsa należy informować ojców karmelitów pod adresem: Karmelici Bosi, ul. Karmelicka 22, 34-100 Wadowice.

 

BP AK
Źródło: www.karmel.pl

ZOBACZ TAKŻE