STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / BRONIĆ LUDZKIEJ GODNOŚCI. MSZA ŚW. W 250-LECIE POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA W PARAFII ŚW. ŁUKASZA EWANGELISTY W LIPNICY WIELKIEJ

Bronić ludzkiej godności. Msza św. w 250-lecie poświęcenia kościoła w parafii św. Łukasza Ewangelisty w Lipnicy Wielkiej

- Sens obrony godności człowieka, zadanie by to czynić jednoznacznie wynika z tego, że dzięki św. Łukaszowi odkrywamy jak bardzo Boży Syn był człowiekiem podobnym do nas we wszystkim oprócz grzechu. Z tego wynika nasze zadanie jako ludzi Kościoła i uczniów Chrystusa, żyjących w 2019 roku: głosić Chrystusa w porę i nie w porę, na wzór św. Pawła „wziąć udział w dobrych zawodach” i ostatecznie zwyciężyć, otrzymując od Jezusa wieniec chwały - mówił metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski, podczas Mszy św. odpustowej w roku 250-lecia poświęcenia kościoła w parafii św. Łukasza Ewangelisty w Lipnicy Wielkiej.

Bronić ludzkiej godności. Msza św. w 250-lecie poświęcenia kościoła w parafii św. Łukasza Ewangelisty w Lipnicy Wielkiej

Na początku Eucharystii głos zabrał proboszcz parafii, który zaznaczył, jak istotnym znakiem obecności Boga jest świątynia. Wyraził swą radość z obecności metropolity w tym wyjątkowym dniu i poprosił go o przewodniczenie Mszy św.

W homilii arcybiskup nawiązał do czytania z Księgi Izajasza, w którym pojawiła się zapowiedź Mesjasza. Wypełniła się ona, gdy narodził się Jezus Chrystus. Zbawiciel wybrał swych uczniów, którzy mieli wyruszyć jak owce między wilki, by skonfrontować się ze światem, głosząc orędzie pokoju i zbliżanie się Królestwa Bożego. Metropolita wskazał, że w liście św. Pawła do Tymoteusza pojawiają się imiona drugiego pokolenia uczniów Jezusa, którzy udali się z misją ewangelizacyjną w różne strony świata. Św. Paweł podczas pisania tego listu znajdował się w więzieniu i dlatego zawarł w nim swój testament i zostawił swojemu uczniowi jednoznaczną wskazówkę, że nie wolno zapominać o Chrystusie i należy być Jego świadkiem w porę i nie w porę.

Metropolita zauważył, że św. Łukasz jest zapamiętany jako twórca Ewangelii, w której nakreślił jego rodowód, sięgający do początków dziejów ludzkości. Wskazał w ten sposób, że nieszczęście sprowadzone na ludzkość przez Adama zostało naprawione dzięki Zbawicielowi. Przez to Ewangelia według św. Łukasza zawiera silny rys miłosierdzia: to w niej znajduje się przypowieść o miłosiernym ojcu i zawarte są słowa Chrystusa „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą co czynią”. – Chrystus, Odkupiciel człowieka, Zbawiciel świata, nowy Adam. To przesłanie, które zawdzięczamy Ewangelii św. Łukasza. Jednocześnie w tej Ewangelii znajdujemy najwięcej wiadomości o latach dziecięcych Jezusa i Jego przyjściu na świat. To św. Łukasz pokazał jak w tajemnicy wcielenia Bożego Syna czynna była Najświętsza Dziewica Maryja. Łukasz opisał także zwiastowanie i narodzenie – powiedział arcybiskup.

Hierarcha przypominał, że całe dzieje Kościoła to historia kolejnych pokoleń Chrystusowych uczniów, którzy na mocy chrztu żyli Ewangelią i ją głosili, w porę i nie w porę, bez względu na cenę. – Takie są dzieje Kościoła także dzisiaj, kiedy wpatrzeni w los uczniów Chrystusowych (…) rozumiemy, jak bardzo ważną rzeczą jest głosić światu pokój Chrystusowy, który nie polega na zgniłych kompromisach ze światem, który niejednokrotnie jest przewrotny i zły, ale pokój, który jest budowany na prawdzie – zaznaczył metropolita. Powiedział, że uczniowie muszą być także świadkami Bożego miłosierdzia, bez którego świat zginie. Przesłanie o nim przekazała Maryja w Fatimie, a także św. siostra Faustyna i św. Jan Paweł II. Przypomniał, że parafianie przygotowywali się do jubileuszu poprzez peregrynację obrazu Jezusa Miłosiernego i modlitwę o Boże miłosierdzie dla świata. – Być dziś uczniem Chrystusa oznacza wczytywać się w to, co o Chrystusie wyczytujemy w Ewangelii według św. Łukasza o tym, że Boży Syn stał się człowiekiem – bratem każdego z nas, a On jako Nowy Adam staje się tym, dzięki któremu możemy siebie jako ludzie zrozumieć. Tę prawdę od samego początku swojego pontyfikatu głosił św. Jan Paweł II Wielki. Stąd jego wołanie do świata, gdy rozpoczynał swą posługę Piotrową: „Otwórzcie drzwi Chrystusowi” – powiedział metropolita i przypomniał homilię papieża z Placu Zwycięstwa, gdy Ojciec Święty mówił, że nikt nie jest w stanie zrozumieć siebie bez Chrystusa. Zrozumieć siebie, to oznacza otworzyć się na ewangeliczną prawdę o człowieku.

Metropolita zauważył, że głoszenie Chrystusa, który jest kluczem do odnalezienia godności osobowej człowieka, to niezwykłe zadanie w epoce lekceważącej Boże zamiary, podważającej małżeństwo, rodzinę i wprowadzającej deprawujące programy. Wskazał, że sens obrony godności człowieka może być odkryty dzięki Ewangelii św. Łukasza, która pokazuje jak bardzo Zbawiciel był podobny do ludzi we wszystkim oprócz grzechu. Stwierdził, że w tej świątyni, wzniesionej 250 lat temu, kolejne pokolenia wiernych rozważają tę prawdę, wznosząc swe modlitwy do Boga. Podkreślił, że należy modlić się o zdolność kochania i bycia zwiastunami Bożego Królestwa, by każdy mógł kiedyś spotkać się ze słowami Jezusa „byłeś moim wiernym uczniem, wejdź do domu twego Ojca i Pana na całą wieczność”.

Na zakończenie Mszy św. parafianie złożyli swe podziękowania arcybiskupowi, życząc mu wszelkiej pomyślności i Bożego błogosławieństwa. Po uroczystości nastąpiła procesja eucharystyczna, a metropolita poświęcił tablice pamiątkowe.

Pierwsza parafia w Lipnicy Wielkiej została erygowana prawdopodobnie w 1757 lub 1758 roku. Murowany kościół został wybudowany obok drewnianego, który rozebrano. Według legendy farę świątyni wzniesiono za zbójnickie dukaty. Kościół zaprojektowano w stylu późnego baroku. Poświęcenie świątyni odbyło się 7 kwietnia 1769 roku. Od początku istnienia z parafią i wsią związany jest św. Łukasz Ewangelista, świadczy o tym wizerunek wyryty na pieczęci z XVIII wieku. Obecnie parafia należy do dekanatu orawskiego, który stanowi część diecezji krakowskiej.

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

Wideo

Homilia Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego

Homilia Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego

Galeria

ZOBACZ TAKŻE