STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO UNIWERSYTETU IGNATIANUM

Inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Ignatianum

– Dziś, na progu nowego roku akademickiego nowego jezuickiego Uniwersytetu w Krakowie, dziękujemy Bogu w sposób szczególny za to, co na przestrzeni kilku wieków synowie św. Ignacego wnieśli w edukację kolejnych pokoleń, zwłaszcza na naszej polskiej ziemi i co wnoszą w naszych czasach, w wolnej Rzeczypospolitej – mówił kard. Stanisław Dziwisz podczas Eucharystii w Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa, rozpoczynającej nowy rok akademicki na Uniwersytecie Ignatianum.
W homilii kard. Dziwisz przypomniał etapy rozwoju jezuickiej uczelni, która stale poszerza swoją działalność badawczą i dydaktyczną w odpowiedzi na wyzwania i potrzeby nowych czasów. Od 1 października przyjęła nazwę Uniwersytet Ignatianum w Krakowie. – Nowy Uniwersytet wyrósł z wielowiekowej tradycji apostolatu intelektualnego Towarzystwa Jezusowego, a bezpośrednio – w ostatnich dziewięćdziesięciu latach – z działalności Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego, przekształconego następnie w Wyższą Szkołę Filozoficzno-Pedagogiczną, która potem przyjęła nazwę Akademii Ignatianum w Krakowie – wymienił kardynał i dodał, że nowy, katolicki uniwersytet w Polsce jest radością dla wielu osób i środowisk. Jest również ”cząstką dalekosiężnych pragnień św. Jana Pawła II”, któremu leżała na sercu sprawa obecności Kościoła w polskim i krakowskim środowisku nauki i kultury.

Nawiązując do św. Ignacego Loyoli i jego towarzyszy, metropolita krakowski senior wskazał, że swoją wiarą i doświadczeniem duchowym ubogacili cały Kościół, a dzięki żarliwości apostolskiej przyczynili się do jego odnowy. Czynili to na różne sposoby: głosili słowo Boże, udzielali Ćwiczeń duchowych, zakładali szkoły i uniwersytety, sprawowali sakramenty i czynili dzieła miłosierdzia. Byli przekonani, „że miłość Boga – jeżeli jest autentyczna – musi się wyrazić w konkretnej miłości bliźniego, zwłaszcza ubogich, żyjących na marginesie”.

– Dziś, na progu nowego roku akademickiego nowego jezuickiego Uniwersytetu w Krakowie, dziękujemy Bogu w sposób szczególny za to, co na przestrzeni kilku wieków synowie św. Ignacego wnieśli w edukację kolejnych pokoleń, zwłaszcza na naszej polskiej ziemi i co wnoszą w naszych czasach, w wolnej Rzeczypospolitej – wskazał kardynał. – Zawierzamy dziś Bogu całą społeczność Ignatianum: profesorów, wykładowców, pracowników administracji, studentki i studentów. Prosimy dla wszystkich o błogosławieństwo w codziennym trudzie zdobywania wiedzy i prawdziwej mądrości, w bezinteresownej służbie drugiemu człowiekowi – zachęcał kard. Dziwisz.

Po Mszy świętej odbyła się uroczystość inauguracyjna, podczas której kard. Dziwisz otrzymał medal „Za zasługi dla Ignatianum”.

 fot. Biuro Promocji Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie
Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

Galeria

ZOBACZ TAKŻE