STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / KARD. STANISŁAW DZIWISZ DO MŁODYCH: „IDŹCIE NA CAŁY ŚWIAT I GŁOŚCIE EWANGELIĘ”

Kard. Stanisław Dziwisz do młodych: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię”

- Duch Święty zstąpi na was i napełni was darami. Trzeba jednak z nimi umieć współpracować. Także do was odnoszą się słowa Jezusa: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię” - mówił kard. Stanisław Dziwisz, podczas bierzmowania w parafii Wszystkich Świętych w Krakowie.Na początku proboszcz ks. Jan Machniak powitał kardynała i wyraził radość z tego, że poprzez jego ręce Duch Święty umocni młodych, którzy we wspólnocie drogi neokatechumenalnej przygotowywali się do przyjęcia bierzmowania. – Prosimy Ducha Świętego, by dał im siłę i moc, by byli wiernymi świadkami Jezusa Chrystusa – powiedział.

W homilii kardynał przypomniał, że apostołowie wraz z Maryją czuwali w Wieczerniku i modlili się o Zesłanie Ducha Świętego. Po tym, gdy zostali napełnieni Jego łaską, wyszli głosić Dobrą Nowinę wśród ludzi. Ich odwaga w głoszeniu Prawdy przyczyniła się do tego, że ponieśli męczeńską śmierć. – Duch Święty zstąpi na was i napełni was darami. Trzeba jednak z nimi umieć współpracować. Także do was odnoszą się słowa Jezusa: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię” – mówił. Zauważył, że bierzmowanie jest sakramentem umocnienia wiary i woli.

Przyznał, że człowiek często jest słaby i upada. – Prośmy Ducha Świętego, by wasza wola była mocna. Byście byli ludźmi dojrzałymi w wierze i postępowaniu – podkreślił. Powiedział, że bardzo ważna jest spowiedź i poprosił młodych, by ich sumienia zawsze były czyste, otwarte na dobro i piękno. Wskazał jak ważna jest niedzielna Msza św. i modlitwa. Zauważył, że modlitwa była mocą św. Jana Pawła II, który prosił za cały świat i jest pośrednikiem u Boga w niebie. Ojciec Święty mówił do młodych, że temu, kto się modli inaczej się układa całe życie. – Starajcie się, by wasze życie religijne było umacniane przez modlitwę. Bierzmowanie nazywamy sakramentem dojrzałości. Dojrzałość to życie religijne, sakramentalne, modlitewne – zauważył kard. Stanisław Dziwisz.

Stwierdził, że należy kochać Boga, przestrzegając Jego przykazań. – Sakrament bierzmowania jest dopełnieniem wtajemniczenia w życie religijne. To wtajemniczenie jest przede wszystkim poznaniem i wyznaniem naszej wiary – wskazał.

Na zakończenie Mszy św. bierzmowana młodzież podziękowała kardynałowi za udzielenie sakramentu. Kardynał powiedział, że grupy dążące drogą neokatechumenalną wypełniają nakaz Jezusa: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię”. Przypomniał, że to samo polecenie Zbawcy dotyczy młodych, którzy przyjęli bierzmowanie.

Bierzmowanie w parafii Wszystkich Świętych w Krakowie 22.09.2023 r.

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

Wideo

ZOBACZ TAKŻE