STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / KARD. STANISŁAW DZIWISZ: MŁODZI POTRZEBUJĄ WIARYGODNYCH ŚWIADKÓW JEZUSA. MSZA ŚW. Z KAPELANAMI I DUSZPASTERZAMI HARCERSTWA

Kard. Stanisław Dziwisz: Młodzi potrzebują wiarygodnych świadków Jezusa. Msza św. z kapelanami i duszpasterzami harcerstwa

– Odnowieni wewnętrznie, powrócicie do młodych, aby dzielić się waszym doświadczeniem spotkania ze Zmartwychwstałym, z Jego słowem i tym, że jeszcze bardziej poznaliście Go przy łamaniu Chleba – mówił podczas homilii skierowanej do kapelanów i duszpasterzy harcerstwa w sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie kardynał Stanisław Dziwisz. Eucharystia była jednocześnie dziękczynieniem za przypadającą 27 kwietnia 80-tą rocznicę urodzin Kardynała Stanisława, przez niemal 40 lat wiernego sekretarza i przyjaciela Karola Wojtyły i Jana Pawła II. Kardynałowi złożyli życzenia i wręczyli bukiety kwiatów pracownicy Centrum i Sanktuarium Jana Pawła II, Instytutu Dialogu Międzykulturowego z dyr. Agatą Szutą, Rycerze Jana Pawła II, duszpasterze harcerzy z całej Polski oraz wielu wiernych z Polski i zagranicy.

Kard. Stanisław Dziwisz: Młodzi potrzebują wiarygodnych świadków Jezusa. Msza św. z kapelanami i duszpasterzami harcerstwa

Na początku Mszy św. kustosz sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie, ks. Mateusz Hosaja powitał kardynała Stanisława Dziwisza, a także wszystkich duszpasterzy i kapelanów harcerstwa, którzy w tym miejscu odbywają swoje rekolekcje. Kardynał Stanisław Dziwisz wyraził swoją radość z tego, że te rekolekcje odbywają się w sanktuarium, które wiele mówi o Janie Pawle II.
– Dzisiaj przyzywamy go i prosimy, aby był z nami w czasie tej Eucharystii – dodał. Zapewnił również, że podczas Mszy św. będzie się modlił za wszystkich harcerzy w kraju i poza jego granicami.

W swojej homilii kardynał stwierdził, że największe wydarzenie w dziejach świata i człowieka- zmartwychwstanie Jezusa nie miało swoich bezpośrednich świadków. Uczniowie odkryli prawdę o tym, że Jezus żyje przede wszystkim dlatego, że Chrystus im się ukazywał, rozmawiał z nimi, pokazywał swe rany.

Kardynał przywołał posynodalną adhortację papieską Christus vivit – Chrystus żyje, opublikowaną przez papieża Franciszka w czternastą rocznicę śmierci św. Jana Pawła II. Ojciec Święty jednoznacznie wskazuje w niej, że Chrystus żyje i chce, aby wszyscy ludzie żyli wraz z nim. Jezus jest blisko każdego człowieka bez względu na jego smutki, lęki, wątpliwości czy porażki.

W dalszej części swej homilii kardynał zwrócił się do duszpasterzy harcerstwa. Zauważył, że są nadzwyczaj blisko ludzi młodych i zostali posłani by pomóc im odkrywać tę najważniejszą prawdę.  – To żywa prawda o Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym Panu, w ręku którego jest cały nasz los, nasza teraźniejszość i przyszłość, cała nasza wieczność – podkreślił. Wskazał, że świadkowie muszą być wiarygodni, by trafić do serc młodych ludzi.

Zwrócił uwagę, że harcerze w Polsce zdali egzamin w najtrudniejszych dla Polski chwilach.  – Nie byłoby to możliwe bez zastępów tych, którzy tym młodym ludziom pomagają wzrastać w kręgu wartości proponowanych i wcielanych w życie w harcerstwie – dodał. Powiedział, że kapelani i duszpasterze pomagają młodym wcielać w życie istotne wartości, a służba Bogu i ojczyźnie to najszlachetniejszy ideał.

Kardynał przypomniał, że Jan Paweł II zawsze był blisko młodych, wyrazem troski o nich była organizacja Światowych Dni Młodzieży. Ojciec Święty wielokrotnie spotykał się z harcerzami. Wiele wartości harcerskich ogniskuje się wokół słowa „czuwam”, o którym Jan Paweł mówił: „Co to znaczy «czuwam»?” To znaczy, że staram się być człowiekiem sumienia (…) to znaczy dalej: dostrzegam drugiego (…) to znaczy: miłość bliźniego – to znaczy: podstawowa, międzyludzka, solidarność. (…) Czuwam – to znaczy także: czuję się odpowiedzialny za to wielkie wspólne dziedzictwo, któremu na imię Polska”. Kardynał wyraził swoje przekonanie, że każdy kto jest zaangażowany w krzewienie idei harcerstwa może się utożsamiać z tymi słowami.

Kardynał podziękował duszpasterzom harcerstwa za ich zapał i gotowość służenia młodym. Podkreślił, że wobec krytyki Kościoła istnieje potrzeba przejrzystej, bezinteresownej służby. – W Sanktuarium św. Jana Pawła II prośmy go o wstawiennictwo i błogosławieństwo dla waszej służby harcerskiej. Niech ona wyda obfity owoc wiary, nadziei i miłości w sercach naszych młodych braci i sióstr – powiedział.

Na zakończenie Mszy św. kardynał podziękował wszystkim pracownikom sanktuarium Jana Pawła II z kustoszem, ks. Mateuszem Hosają na czele. Wyraził swą wdzięczność duszpasterzom harcerstwa, że wybrali właśnie to miejsce, by rozważać kim ma być kapelan dla młodzieży. Życzył wszystkim miłości do Boga i ludzi oraz Bożego błogosławieństwa.

HOMILIA

FOTORELACJA

Justyna Tyrka | Archidiecezja Krakowska
Fot. Joanna Adamik | Archidiecezja Krakowska
Video Katarzyna Katarzyńska | Archidiecezja Krakowska

Msza św. dla duszpasterzy harcerzy w Sanktuarium Jana Pawła II | Kard. Stanisław Dziwisz, 25.04.2019

ZOBACZ TAKŻE