STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / KONGRES MUZEALNIKÓW KOŚCIELNYCH

Kongres muzealników kościelnych

– Dziękuję wam, że stoicie na straży tego, co jest namacalnym znakiem naszej historii – mówił bp Robert Chrząszcz w auli Wyższego Seminarium Duchownego podczas otwarcia Kongresu Muzealników Kościelnych, zorganizowanego przez Muzeum Archidiecezjalne.
– Wy jako muzealnicy codziennie dokładacie starań, aby pokolenia, które były przed nami nie zostały zapomniane – mówił bp Robert Chrząszcz. – Co wtedy, kiedy pamięć zaczyna zawodzić? – pytał i odpowiedział słowami Wisławy Szymborskiej: „Umarłych wieczność dotąd trwa,/ dokąd pamięcią się im płaci./ Chwiejna waluta. Nie ma dnia/ by ktoś wieczności swej nie tracił”.

Zwracając się do muzealników, zauważył, że ich troska o materialne eksponaty jest wyrazem szacunku dla dziedzictwa i reprezentujących go wartości. Zacytował bł. Stefana Wyszyńskiego:  „Naród musi zachować swoją bogatą przeszłość i musi się nią szczycić. Wszystko, co o tej przeszłości mówi, ma dla młodych pokoleń znaczenie wychowawcze. Polska bowiem ma wspaniałą przeszłość, ma swoje dzieje, kulturę, literaturę, sztukę, rzeźbę. Musimy więc nieustannie nawiązywać do przeszłości! Naród bez przeszłości jest godny współczucia. Naród, który nie może nawiązać do dziejów, który nie może wypowiedzieć się zgodnie ze swoją własną duchowością – jest narodem niewolniczym. Naród, który odcina się od historii, który się jej wstydzi, który wychowuje młode pokolenie bez powiązań historycznych – to naród renegatów! Taki naród skazuje się dobrowolnie na śmierć, podcina korzenie własnego istnienia”. – Dziękuję wam, że stoicie na straży tego, co jest namacalnym znakiem naszej historii –  zakończył.

W kongresie biorą udział: bp Michał Janocha, przewodniczący Rady KEP ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego, Bartosz Skaldowski, zastępca dyrektora w Narodowym Instytucie Muzeum i dr Katarzyna Góralczyk, prezes fundacji Instytut Bezpieczeństwa Dziedzictwa.

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej
ZOBACZ TAKŻE