STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / KS. PROF. JACEK URBAN PODCZAS NOWENNY KU CZCI ŚW. STANISŁAWA: TROSKA DOBREGO PASTERZA TO MIŁOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Ks. prof. Jacek Urban podczas nowenny ku czci św. Stanisława: Troska Dobrego Pasterza to miłość i odpowiedzialność

- Być Dobrym Pasterzem to nie tylko rządzić, ale i służyć. Nie tylko mówić, ale i słuchać. Pamiętać, że troska Dobrego Pasterza ma płynąć nie tylko z poczucia odpowiedzialności za owce, ale przede wszystkim z miłości - mówił ks. prof. Jacek Urban w piątym dniu nowenny ku czci św. Stanisława Biskupa i Męczennika w katedrze na Wawelu.

Ks. prof. Jacek Urban podczas nowenny ku czci św. Stanisława: Troska Dobrego Pasterza to miłość i odpowiedzialność

Mszy św. piątego dnia nowenny ku czci św. Stanisława Biskupa i Męczennika w katedrze na Wawelu przewodniczył bp Jan Zając. W homilii ks. prof. Jacek Urban przypominał, że IV Niedziela Wielkanocna nazywana jest niedzielą Dobrego Pasterza. W Ewangelii centralne miejsce zajmują słowa Jezusa: „Ja jestem bramą owiec”. Dobry Pasterz jest zatem strażnikiem owczarni, wie także kiedy zamknąć i otworzyć bramę.

Ks. Jacek Urban stwierdził, że Dobry Pasterz nie tylko rządzi i mówi, ale także służy i słucha. Przypomniał, że w kazaniu wygłoszonym w Boże Narodzenie w 1965 roku abp Karol Wojtyła mówił o dialogu, którego zabrakło w relacji króla Bolesława i św. Stanisława. Dialog to zdolność mówienia i słuchania, postawa głęboko chrześcijańska. Dobrze pojęty dialog rozładowuje napięcie, niechęć, nienawiść i jest przeciwstawieniem walki. Wzorem jest Bóg, który przez Swego Syna i Ducha Świętego prowadzi z człowiekiem przerwany w raju dialog. 

W 1079 roku pasterzem w porządku politycznym był król, w kościelnym – biskup. Ich współpraca przynosiła błogosławione owoce, ale niestety miejsce dialogu zajęły zasady. Wydarzenia tego roku pokazały, że są potrzebni mądrzy pasterze, którzy znają owce i ich potrzeby. 

– Być Dobrym Pasterzem to nie tylko rządzić, ale i służyć. Nie tylko mówić, ale i słuchać. Pamiętać, że troska Dobrego Pasterza ma płynąć nie tylko z poczucia odpowiedzialności za owce, ale przede wszystkim z miłości. Troska Dobrego Pasterza to, jak tytuł książki Karola Wojtyły: „Miłość i odpowiedzialność”. Właśnie w tej kolejności: najpierw miłość, potem odpowiedzialność – powiedział ks. prof. Jacek Urban.

Stwierdził, że niedziela Dobrego Pasterza to dzień modlitwy o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. By pojawili się nowi dobrzy pasterze, potrzebne jest świadectwo poprzedników. – Wezwani do modlitwy o powołania módlmy się za młodych, by rozeznali drogę, ale także za tych doświadczonych, aby nie zabrakło im troski i zaangażowania – powiedział ks. prof. Jacek Urban. Wskazał, że należy modlić się za tych, którzy przyjmą niedługo święcenia. – Módlmy się także za tych, którzy czują głos powołania, aby nie zabrakło im odwagi by pójść za Jezusem, Dobrym Pasterzem i wytrwałości by kształtować się w Jego szkole po to, by kolejnym pokoleniom nie zabrakło dobrych pasterzy. Tych, którzy będą wiedzieć, kiedy bramę zamknąć, a kiedy otworzyć. Prośmy o to Maryję, Matkę Jezusa Chrystusa, Dobrego Pasterza – zakończył ks. prof. Jacek Urban. 

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

Galeria

ZOBACZ TAKŻE