STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / MARYJA – NAJPILNIEJSZA UCZENNICA JEZUSA

Maryja – najpilniejsza uczennica Jezusa

- Dzisiaj, w naszej wspólnocie eucharystycznej, pragniemy życzyć wszelkiego dobra wszystkim, którzy cierpią na duszy i ciele, wszystkim, którzy się źle mają i czekają na solidarny gest naszej pomocy, życzliwości i modlitwy. - mówił kardynał Stanisław Dziwisz w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie podczas noworocznej Mszy św. w Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi.

Maryja – najpilniejsza uczennica Jezusa

Kardynał zauważył, że dzisiejsza liturgia słowa zachęca wiernych do ponownego skupienia się na tajemnicy betlejemskiej nocy i milczącej kontemplacji narodzenia Chrystusa.
– Weźmy przykład z betlejemskich pasterzy. Oni powrócili do swych zajęć „wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane”. Niech i nam w naszych szarych dniach, w naszych codziennych zajęciach towarzyszy świadomość, że Bóg jest z nami, że On nas zbawia i że nasz ostateczny los jest w Jego ręku.

Zwrócił uwagę na postawę Maryi, która wszystkie wydarzenia rozważała w swoim sercu. Dodał, że Matka Najświętsza całe życie oddała swojemu Synowi i była jego najpilniejszą uczennicą.
– Jako jedna z nielicznych stała obok krzyża Syna, Zbawiciela świata, i wtedy otrzymała nową misję: stałą się matką rodzącego się Kościoła. Nie przestała pełnić tej misji po swym Wniebowzięciu, stąd Jej szczególne i niepowtarzalne miejsce w życiu Kościoła wszystkich pokoleń, również naszego pokolenia.

Na zakończenie przypomniał, że w 1967 roku, papież Paweł VI, ustanowił, że pierwszy dzień Nowego Roku będzie obchodzony jako Światowy Dzień Pokoju.
– Dziś dziękujemy Jezusowi Chrystusowi, nazwanemu Księciem Pokoju, za dar pokoju w naszych sercach i rodzinach, w naszej Ojczyźnie i jednoczącej się Europie. Jednocześnie błagamy Księcia Pokoju o pokój dla wszystkich naszych braci i sióstr, poczynając od pobratymczej Ukrainy. Prosimy o pokój dla tych wszystkich narodów i regionów, gdzie do głosu dochodzi nienawiść, przemoc i agresja, tyrania i niesprawiedliwość, gdzie deptana jest godność człowieka, gdzie przelewana jest krew.

Tematem tegorocznego 52. Światowego Dnia Pokoju są słowa wybrane przez Papieża Franciszka: „Dobra polityka służy pokojowi”. Kardynał zaznaczył, że termin „polityka” musi być rozumiany jako troska o wspólne dobro.

Joanna Folfasińska | Archidiecezja Krakowska

Fot. Ks. Sebastian Kowalczyk

ZOBACZ TAKŻE