STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / MSZA ŚW. Z OKAZJI 50-LECIA AKADEMICKIEGO CENTRUM KOMPUTEROWEGO CYFRONET AGH

Msza św. z okazji 50-lecia Akademickiego Centrum Komputerowego Cyfronet AGH

- Starajmy się uświadomić sobie kim jest dla nas Bóg. Jaki obraz Boga mam w swoim sercu? Jak patrzę na wspólnotę Kościoła? Czy nie zatrzymuję się tylko na doczesności? Czy interesuje mnie wieczność? Czy chcę odczytywać wolę Bożą wobec mnie i wspólnoty Kościoła? - pytał bp Robert Chrząszcz podczas Mszy św. odprawionej w krypcie św. Leonarda na Wawelu z okazji 50-lecia Akademickiego Centrum Komputerowego Cyfronet AGH.
Na początku Eucharystii głos zabrał senator Kazimierz Wiatr – Żyjemy w czasach niebywałej rewolucji technologicznej. Boimy się, czy człowiek jest w stanie ogarnąć mentalnie tę technologię, podporządkować ją sobie, żeby nasze superkomputery i światłowody służyły ludziom. O to przychodzimy się modlić – powiedział.

W homilii bp Robert Chrząszcz powiedział, że zebrani dziękują za 50-lecie Cyfornetu i za poprzednie pokolenia. Wymienił wielkie osoby związane z niezwykłym miejscem jakim jest krypta św. Leonarda: św. Stanisława, św. Jadwigę i św. Jana Pawła II. Biskup podkreślił, że wierni patrzą z wdzięcznością w stronę Boga, ale dziękują także ludziom, którzy przyczynili się do powstania Cyfronetu.

Wskazał, że w czasie Eucharystii należy także uważnie słuchać słowa Bożego i odkrywać wolę Pana. Ewangelista przedstawia obraz Jezusa, który udaje się do Jerozolimy przez Galileę. Mieszkańcy tych okolic mieli problem, by rozpoznać w Chrystusie Mesjasza. Wielu ludzi żyjących w Jego czasach miało swoje wyobrażenia na temat Zbawiciela, Jego misji i nauczania. Do takiego stanu rzeczy doprowadziła troska o polityczny ład i naród izraelski. Tymczasem Jezus powiedział: „Królestwo moje nie jest z tego świata”.

– My także, podobnie jak ludzie żyjący w czasach Jezusa, możemy mieć Jego różne wyobrażenia, oczekiwania wobec Niego. Jednak życie człowieka wiary polega na tym, by starać się ujrzeć Go takim, jakim jest. Podobnie jest z naszym patrzeniem nie tylko na Jezusa, ale również na wspólnotę jaką pozostawił na ziemi – Kościół – powiedział biskup. Wskazał, że warto zadać sobie pytanie w jaki sposób postrzega się Jezusa i odnowić w sobie spojrzenie na cel i sens istnienia Kościoła w świecie. Przypomniał słowa kard. Roberta Saraha, który mówił, że Kościół nie jest organizacją czysto ziemską. Czasem ludziom zdarza się spoglądać na niego w czysto ludzkiej perspektywie, zapominając o jego wymiarze nadprzyrodzonym. Kardynał przypomniał, że Kościół jest przede wszystkim mistycznym ciałem Chrystusa. Bp Robert Chrząszcz stwierdził, że ten obraz Kościoła we współczesnym świecie może się zacierać, ale powinien w pełni przemawiać do ludzi. Zadaniem Kościoła jest odczytywanie zamysłu Bożego wobec wspólnoty wiernych. Biskup powiedział, że należy podziękować osobom związanym z Cyfronetem za ich pomoc i wsparcie w inicjatywach związanych z Kościołem czy archidiecezją. Podkreślił, że Kościół ma zadanie do wykonania, nadane przez samego Boga. To wspólnota ludzi, którzy się modlą i wspierają w trudnych sytuacjach. – Starajmy się uświadomić sobie kim jest dla nas Bóg. Jaki obraz Boga mam w swoim sercu? Jak patrzę na wspólnotę Kościoła? Czy nie zatrzymuję się tylko na doczesności? Czy interesuje mnie wieczność? Czy chcę odczytywać wolę Bożą wobec mnie i wspólnoty Kościoła? Prośmy dziś o to, byśmy w tym, czym się zajmujemy, co jest naszą profesją, starali się odnajdywać także wolę Boga w stosunku do naszego życia – powiedział na zakończenie.

Msza św. z okazji 50-lecia Cyfronet AGH w krypcie św. Leonarda na Wawelu 24.03. 2023 r.

Biuro Prasowe Archidiecezji Karkowskiej

 

ZOBACZ TAKŻE