STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / NIEDZIELA JUBILEUSZY W PARAFII ŚW. BRATA ALBERTA W KRAKOWIE 

Niedziela jubileuszy w parafii św. Brata Alberta w Krakowie 

- Dziękuję Wam za to wszystko, co przez te 40 lat uczyniliście w tej Waszej parafii. Za to, że jest taką żywą wspólnotą - mówił do wiernych, gromadzących się w krakowskim kościele św. Brata Alberta kard. Kazimierz Nycz. Odpust parafialny stał się okazją do świętowania 40. rocznicy powstania parafii, złotego jubileuszu święceń kapłańskich metropolity warszawskiego, ks. Wiesława Macudy i ks. Władysława Ulmańca. Wspólnota parafialna z os. Dywizjonu 303 dziękowała też za 60 lat kapłaństwa swojego pierwszego proboszcza, ks. Jana Bielańskiego. 
Kard. Kazimierza Nycza w murach świątyni św. Brata Alberta przywitały dzieci w strojach krakowskich oraz proboszcz, ks. Paweł Kubani. Podkreślał on, że tegoroczna suma odpustowa to przede wszystkim dziękczynienie za 4 dekady istnienia tego nowohuckiego kościoła, ale też za kapłaństwo. Złoty jubileusz święceń kapłańskich przeżywał bowiem sam celebrans oraz kapłani związani z tą wspólnotą – ks. Wiesław Macuda i ks. Władysław Ulmaniec. Budowniczy i pierwszy proboszcz, ks. Jan Bielański, w piątek 23 czerwca świętować będzie 60-lecie kapłaństwa.

W homilii kard. Kazimierz Nycz przypominał 40-letnią historię parafii. We wspomnieniach wracał do posługi bp. Jana Zająca, który na prośbę ówczesnego metropolity krakowskiego, kard. Karola Wojtyły, pod koniec lat 70. rozpoczynał tworzenie wspólnoty na os. Dywizjonów 303, a także ks. prałata Jana Bielańskiego, który przejął po nim to dzieło i stał się budowniczym kościoła. Metropolita warszawski zauważył, że parafia św. Brata Alberta została powołana w 1983 r., a więc zaraz po beatyfikacji swojego patrona przez papieża Jana Pawła II, stając się tym samym pierwszym kościołem Archidiecezji Krakowskiej pod tym wezwaniem. – Można by o tej historii opowiadać długo, ale myślę, że nie o to dzisiaj chodzi. Chodzi o to, żebyśmy za to wszystko, co stało się w tym 40-leciu, umieli i chcieli Panu Bogu dziękować, bo rzeczywiście w tej Waszej parafii działy się rzeczy ważne i wielkie. Trwała katecheza, trwało gromadzenie ludzi, tworzenie grup, wspólnot, trwała także wielka praca modlitewna – podkreślał.

Kard. Nycz zaznaczył też, że dla niego osobiście możliwość świętowania ze wspólnotą parafialną św. Brata Alberta jest szczególnie ważna. W 1994 r. to właśnie on, jeszcze jako biskup pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej, w zastępstwie kard. Franciszka Macharskiego, konsekrował tę nowohucką świątynię. – Przede wszystkim to jest 40 lat budowania duchowej wspólnoty. Tego wszystkiego, co działo się przez formację, przez modlitwę, przez uwielbienie Boga, przez sprawowanie sakramentów, z Eucharystią na czele. Za to w dniu odpustu parafialnego chcemy Panu Bogu dziękować i ja do tego dziękczynienia chce się dołączyć, dlatego cieszę się, że mogę dzisiaj z Wami tutaj być. Nie mogę jednak na tym skończyć mojego kazania, bo to byłoby za miłe i za proste- mówił kardynał, wskazując na wyzwania, jakie we współczesnym świecie stoją przed parafią św. Brata Alberta i całą wspólnotą wierzących. Wśród nich wymieniał m.in. konieczność patrzenia na Kościół przez pryzmat wiary, która powinna być stała, niezależnie od czasów czy trudności. – Bez tej wiary będziemy patrzeć na Kościół zawsze tak, jak patrzą media. Wyłapywać jego słabe i wątpliwe elementy. To nie znaczy, że ich nie ma, ale nie one są istotą Kościoła Chrystusowa – wyjaśniał kard. Nycz.

Nawiązując do powstających wokół kościoła nowych bloków i osiedli, a więc rozrastającej się liczby parafian, mówił o konieczności aktywnego włączenia się wiernych w życie wspólnoty parafialnej i świadczenia w swoich środowiskach. – Bez pomocy świeckich, bez pomocy ochrzczonych, którzy są uformowani, którzy ewangelizują, którzy jak Apostołowie idą do swoich rodzin, do swojego miejsca pracy… My sami, duchowni, tego nie zrobimy. Duchowni i świeccy idą razem. Wzajemnie się uzupełniają – podkreślał kardynał, odwołując się do słów papieża Franciszka i wskazując na kolejne wyzwanie, jakim jest spadająca liczba powołań kapłańskich. – Trzeba iść do tego świata z prawdziwym świadectwem Ewangelii, żeby wziąć odpowiedzialność wspólnie – ci, którzy stają z jednej strony ołtarza – duchowni i ci, którzy stoją z drugiej strony. Jest Was dużo, dużo więcej i potęga Waszego świadectwa jest ogromna, tylko trzeba ją w sobie wzbudzić – mówił metropolita warszawski. Jako przykład świadczenia o Chrystusie ukazywał patrona parafii, św. Brata Alberta. Chmielowski porzucił świat, karierę, aby nieść miłość drugiemu człowiekowi i w ten sposób głosić światu prawdę o Bogu oraz jego miłosierdziu.

Kończąc homilię, kard. Kazimierz Nycz zwrócił się do parafian, tworzących wspólnotę, modlącą się na os. Dywizjonów 303 w Krakowie. – Dziękuję Wam za to wszystko, co przez te 40 lat uczyniliście w tej Waszej parafii. Za to, że jest taką żywą wspólnotą – mówił do wiernych kaznodzieja, przypominając jednocześnie, że to właśnie w Nowej Hucie Jan Paweł II, gdy po raz pierwszy przyjechał do Polski, zwracał uwagę na to, że ciągle trzeba poszukiwać nowych dróg ewangelizacji i samemu, swoim życiem świadczyć każdego dnia o Chrystusie.

Przedstawiciele parafii składając życzenia jubilatom, wyrażali wdzięczność, że wciąż wytrwale i z miłością służą Bogu oraz Kościołowi. – Przeżywamy uroczystość odpustową. Dziś cała nasza parafia pochyla się w jubileuszowym dziękczynieniu. Eminencjo, Czcigodni Księża, Wasze świętowanie i nasze dziękczynienie pięknie wpisało się w 40-lecie istnienia parafii św. Brata Alberta. Dziękujemy wspólnie za tą wielką rodzinę parafialną – zwracali się do kapłanów, zapewniając o pamięci i modlitwie. Podczas uroczystości nie zabrakło także delegacji z rodzinnego Podhala ks. prałata Bielańskiego. Górale, którzy w tradycyjnych strojach przybyli na os. Dywizjonów 303, dziękowali jubilatowi za wszelkie dobro, którego od niego doznali, a swoje życzenia dopełnili śpiewem i regionalną muzyką.

Abp Marek Jędraszewski przekazał dla księży, przeżywających tego dnia swoje jubileusze, życzenia oraz medale św. Jana Pawła II za zasługi dla Archidiecezji Krakowskiej. W jego imieniu wręczył ja kard. Kazimierz Nycz. Odpust parafialny w parafii św. Brata Alberta w Krakowie zakończyła procesja eucharystyczna dookoła świątyni oraz uroczyste błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

Parafia św. Brata Alberta powołana została w 1983 r., ale plac pod budowę kościoła kard. Franciszek Macharski poświęcił rok wcześniej. To on w 1986 r. wmurował kamień węgielny, który w Rzymie w 1982 r. pobłogosławił papież Jan Paweł II. Prace trwały przez niemal 8 lat. Uroczystej konsekracji świątyni w dniu odpustu parafialnego, 12 czerwca 1994 r., dokonał bp Kazimierz Nycz.

Złoty jubileusz kapłaństwa kard. Kazimierza Nycza i 40 - lecie parafii św. Brata Alberta w Krakowie 18.06.2023 r.

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej
ZOBACZ TAKŻE