STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / NOWE FORMULARZE ŚWIADECTW POTWIERDZAJĄCE UCZESTNICTWO NARZECZONYCH W BEZPOŚREDNIM PRZYGOTOWANIU DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA

Nowe formularze świadectw potwierdzające uczestnictwo narzeczonych w bezpośrednim przygotowaniu do sakramentu małżeństwa

Od 1 stycznia 2020 r. w Archidiecezji Krakowskiej zostają wprowadzone nowe formularze świadectw potwierdzające uczestnictwo narzeczonych w przygotowaniu do sakramentu małżeństwa. Przeredagowano w nich tematy katechez oraz wyposażono je w hologram z herbem Archidiecezji Krakowskiej. Posiadają również specjalny numer pozwalający określić ośrodek czy też parafię, w której zostały wydane. Podjęte działania mają na celu wyeliminowanie częstych w ostatnim okresie przypadków fałszowania świadectw.

Nowe formularze świadectw potwierdzające uczestnictwo narzeczonych w bezpośrednim przygotowaniu do sakramentu małżeństwa

Nowe wzory świadectw są obowiązujące dla wszystkich parafii oraz ośrodków pozaparafialnych, prowadzących w porozumieniu z Wydziałem Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie bezpośrednie przygotowanie do sakramentu małżeństwa.

Świadectwa wydawane w innych diecezjach są akceptowane po wcześniejszej weryfikacji ich przez Wydział Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie w godzinach jego urzędowania (ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków). W żadnym przypadku nie są akceptowane świadectwa potwierdzające ukończenie internetowych nauk przedmałżeńskich.

Dotychczas obowiązujące świadectwa (wydane do 31 grudnia 2019 r.) tracą ważność po roku od dnia wydania.

ZOBACZ TAKŻE