STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA – PRACOWNIA KONSERWATORSKA BAZYLIKI MARIACKIEJ

Ocalić od zapomnienia – pracownia konserwatorska bazyliki Mariackiej

Poddasze kamienicy przy pl. Mariackim 2 jest szczególnym miejscem na mapie Krakowa. To właśnie w poświęconej w maju pracowni konserwatorskiej drugie życie otrzymują dzieła sztuki od stuleci zdobiące wnętrze bazyliki Mariackiej, ale nie tylko. 

Ocalić od zapomnienia – pracownia konserwatorska bazyliki Mariackiej

– Pracownia sprawuje pieczę głównie nad dziełami, które znajdują się w bazylice, jednak naszą działalność rozszerzamy o dzieła spoza niej, tak żeby pracownia mogła służyć też innym – mówi Katarzyna Pakuła-Major, konserwator zbiorów artystycznych bazyliki Mariackiej. W ostatnim czasie kompleksowej konserwacji został poddany m.in. portret bł. Michała Giedroycia, podchodzący z krakowskiego kościoła św. Marka, a specjaliści pochylali się także nad dziełami z kościoła św. Wojciecha w Niedźwiedziu. Jak zdradza Katarzyna Pakuła-Major chodzi o dwa dwustronnie malowane, wczesnorenesansowe obrazy na drewnie. Awers przedstawia scenę pokłonu trzech króli, natomiast rewers upadek pod krzyżem.

Obecnie konserwatorzy mariackiej pracowni pracują nad obrazem Matki Boskiej Łaskawej, zdjętym z północnej fasady krakowskiej fary. – To dzieło niezwykle ważne dla naszego miasta. Obraz został zawieszony na bazylice od strony ul. Floriańskiej w czasie, gdy miasto nawiedzały wielkie zarazy, które pochłaniały nawet 1/3 populacji Krakowa. Właśnie przy tym wizerunku Matki Bożej modlili się w tym strasznym czasie mieszkańcy – podkreśla archiprezbiter bazyliki Mariackiej, ks. dr Dariusz Raś. Jak dodaje dr Aleksandra Hola, kierująca zespołem konserwatorów pracowni, dzieło, z racji na swoje umiejscowienie, było narażone na szkodliwe działanie światła słonecznego, które bardzo mocno wpłynęło na jego obecny stan. – Teraz Matkę Bożą będzie chronić szyba laminowana, która zapobiegać będzie niszczeniu obrazu – tłumaczy dr Hola. Prace konserwatorskie nad cudownym wizerunkiem Maryi potrwają do grudnia, kiedy dzieło powróci na swoje miejsce.

Pracownia konserwatorska bazyliki Mariackiej została poświęcona przez metropolitę krakowskiego, abp Marka Jędraszewskiego i oddana do użytku 6 maja 2019, po dwóch latach prac. Jest efektem współpracy pomiędzy parafią, a krakowską Akademią Sztuk Pięknych. Pracownia może poszczycić się najnowocześniejszymi systemami i rozwiązaniami, które stosowane są przez wiodące instytucje zajmującymi się ochroną zabytków.

Karolina Zając | Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

Galeria

ZOBACZ TAKŻE