STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / PAN JEST BLISKO! WIZYTACJA W GROMCU

Pan jest blisko! Wizytacja w Gromcu

Metropolita krakowski Marek Jędraszewski przeprowadził wizytację kanoniczną w Parafii Matki Bożej Różańcowej w Gromcu. Arcybiskupa przywitał proboszcz – ks. Zdzisław Bury, który podziękował metropolicie za obecność i przedstawił historię parafii. Została ona erygowana 8 grudnia 2007 roku, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia, dekretem kardynała Stanisława Dziwisza. Jej Patronką jest Matka Boża Różańcowa, której obraz znajduje się w głównym ołtarzu. W parafii istnieje 5 Róż Różańcowych, Schola, Zespół Charytatywny i Służba Liturgiczna Ołtarza. Podczas Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku, parafianie przyjęli do swoich domów 180 pielgrzymów, a w styczniu czwórka młodych ludzi pojedzie na spotkanie z Ojcem Świętym do Panamy.

Pan jest blisko! Wizytacja w Gromcu

Podczas porannej Eucharystii, metropolita poświęcił stacje Drogi Krzyżowej, a w homilii przypomniał radość proroka Sofoniasza z powodu przyjścia Pana i wezwanie św. Pawła Apostoła do dziękczynienia i modlitwy.
– Pełne radości słowa płyną z dzisiejszej liturgii III Niedzieli Adwentu, bo bliskie są Święta Bożego Narodzenia. Kończy się czas wyczekiwania Pana!

Arcybiskup nawiązał do wysiłku budowania nowego gmachu Kościoła, za którym kryje się pragnienie obecności Boga. Podziękował parafianom za jednoczesne wznoszenie świątyni i zatroskanie, aby była ona miejscem modlitw, błagań i dziękczynień. Budowa Bożego Domu jest dziełem Ducha Świętego i wyrazem świadomości obecności Pana wśród swojego ludu.
– Takie dzieło mogło powstać tylko z fundamentu Waszej wiary, która przyjęła kształt miłości do Boga i do drugiego człowieka.

Metropolita podkreślił, że ostatecznym celem każdego człowieka jest spotkanie z Bogiem, a wędrówkę do domu Ojca powinna wypełniać nadzieja i radość.
– W świetle tego ostatecznego celu porządkują się inne sprawy. Jeżeli wszystko w naszym życiu zorganizujemy tak, że Bóg będzie na pierwszym miejscu, to inne sprawy zajmą właściwe miejsce. Katastrofa zaczyna się wtedy, gdy zapomina się o Bogu.

Dodał, że nauka Jana Chrzciciela, zawarta w dzisiejszej Ewangelii, wskazuje, że spotkanie z Chrystusem będzie radykalne. Aby znaleźć się w Królestwie Niebieskim trzeba mieć szczere, proste serce i postępować miłosiernie.
– Nasze zdążanie do Boga to wędrówka w duchu wyobraźni miłosierdzia, w gotowości, by dostrzec tych, z którymi możemy podzielić się tym, co mamy.

Arcybiskup spotkał się po Mszy św. z Różami Różańcowymi, które przez codzienną, wytrwałą modlitwę polecają Bogu sprawy parafii i Kościoła Krakowskiego. Zwrócił uwagę, że modlitwa tchnie żywego ducha w parafialną wspólnotę, a sama Matka Boża wielokrotnie zachęcała do odmawiana różańca.
– Nie wyobrażam sobie, żeby Was nie było w tej świątyni, która jest poświęcona Matce Bożej Różańcowej (…) Mamy modlić się za siebie i za świat i, wraz z Matką Najświętszą, rozważać życie Pana Jezusa. Niech Ona ma Was w swojej matczynej opiece! Odmawiając różaniec, czujcie się Jej dziećmi!

Przed południem metropolita odprawił Mszę św., podczas której udzielił Sakramentu Bierzmowania. W homilii, przypomniał, że III Niedziela Adwentu, jest czasem radości z powodu bliskości Zbawiciela. Dodał, że życie każdego chrześcijanina jest adwentem, oczekiwaniem na ostateczne spotkanie z Panem. Zwracając się do kandydatów do bierzmowania, podkreślił, że w mężnym wyznawaniu wiary będzie im odtąd towarzyszyła szczególna obecność Ducha Świętego. Odwołał się także do postaci Jana Chrzciciela, który przygotowywał ludzi na przyjęcie nauki Jezusa.
– Między słowami i czynami Jana była pełna zgodność (…) Był on świadkiem prawdy. Nie tylko nauczał, ale miał odwagę piętnować złe postępowanie ówczesnych władców. Uważał, że najważniejsze jest Boże prawo i fundamenty Dekalogu, na którym trzeba budować całe życie.

Metropolita zaznaczył, że bycie wiernym świadkiem Chrystusa jest bardzo trudne, dlatego Kościół prosi o dary Ducha Świętego. Znakiem przyjęcia Sakramentu Bierzmowania jest przyjęcie krzyża, który symbolizuje Chrystusową miłość i wyraża wierność.
– Ten krzyż mówi, jak Bóg nas kocha i jak trzeba trwać przy Chrystusie także w chwilach trudnych i wypełnionych cierpieniem. Wzorem takiego trwania są święci, a zwłaszcza Matka Najświętsza i Patron dzisiejszego dnia – św. Jan Chrzciciel. Nie lękajcie się sytuacji, w których musicie dać świadectwo! Przeciwnie, radujcie się z tego, że jesteście razem z Chrystusem, umocnieni więzią z Nim, dzięki darom Ducha Świętego.

Podczas wizytacji w Gromcu, arcybiskup spotkał się również z Radą Budowlaną, Scholą, Służbą Liturgiczną Ołtarza oraz księżmi z dekanatu. Parafianie obdarowali metropolitę wizerunkiem swojej świątyni.
– Wasza wspólnota parafialna w bardzo krótkim czasie potrafiła wznieść ten wspaniały Dom na chwałę Pana Boga. Dziękuję Wam za to! Najistotniejszy jest ten Kościół duchowy, wierny Boży lud, który trwa przy Chrystusie, głosząc „w porę i nie w porę” prawdę o miłości Boga. Życzę Wam pięknego przeżywania tych ostatnich dni Adwentu oraz wspaniałych pełnych pokoju i radości Świąt Bożego Narodzenia.

FOTORELACJA

Joanna Folfasińska | Archidiecezja Krakowska
Fot. Joanna Adamik | Archidiecezja Krakowska
Video Katarzyna Katarzyńska | archidiecezja Krakowska

Wizytacja i bierzmowanie w Parafii MB Różańcowej w Gromcu | Abp Marek Jędraszewski, 16.12.2018

ZOBACZ TAKŻE