STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / POST TO ŚWIĘTY CZAS PODĄŻANIA ZA CHRYSTUSEM. WIZYTACJA KANONICZNA W BORKU SZLACHECKIM.

Post to święty czas podążania za Chrystusem. Wizytacja kanoniczna w Borku Szlacheckim.

Arcybiskup Marek Jędraszewski przeprowadził wizytację kanoniczną w parafii p.w. Zwiastowania Pańskiego w Borku Szlacheckim. Metropolita spotkał się z grupami parafialnymi: Różami Różańcowymi, ministrantami, scholą, strażakami i Kołem Gospodyń Wiejskich. Arcybiskupa przywitał proboszcz, ks. Tadeusz Pawlica, który przypomniał, że początki parafii przypadają na lata 50. ubiegłego wieku. Dodał, że budowę świątyni rozpoczęto w 1992 roku, a prace wykończeniowe trwały do 1998 roku. 24 marca, kardynał Franciszek Macharski pobłogosławił kościół wraz z trzema elektronicznymi dzwonami.
– Parafia jest bardzo życzliwa, przywiązana do tradycji, religijna i hojna. Kościół został wybudowany wyłącznie dzięki parafianom – jest to wynik ich pracy, wielkoduszności i szczodrobliwości. – tłumaczył ks. proboszcz.

Podczas porannej Eucharystii, arcybiskup wygłosił homilię, w której zwrócił uwagę, że wydarzenia z Góry Tabor wzywają nas do wierności i podążania za Chrystusem.
– Jego słuchajcie! To przesłanie głosili Apostołowie już po zesłaniu Ducha Świętego. Wśród nich był również św. Paweł. Miał on ambicję głosić Chrystusa tam, gdzie nikt nawet o nim nie słyszał (…) Kiedy przebywał w więzieniu, w trudnej dla siebie sytuacji, napisał List do Filipian, przekonując ich, aby byli naśladowcami Chrystusa.

Metropolita zaznaczył, że uczeń Chrystusa ma obowiązek naśladować swojego Mistrza, podążać za Nim i nieść swój krzyż. Arcybiskup przestrzegał przed szukaniem wyłącznie przyjemnych doznań i kierowaniem się przyziemnymi pragnieniami. Dodał, że współczesny świat wrogo traktuje krzyż i zaprzecza słowom Ewangelii.
– Nasza ojczyzna jest w niebie i stamtąd wyczekujemy przyjścia naszego Pana, Jezusa Chrystusa. To jest los chrześcijanina! (…) Czas Wielkiego Postu to moment na wyprostowanie swoich dróg po to, aby prowadziły prosto do nieba. – mówił na zakończenie.

Po Mszy św. arcybiskup spotkał się z Różami Różańcowymi. Podkreślił, że różaniec wymaga czasu i jest formą towarzyszenia Matce Najświętszej w rozważaniu tajemnic Jej Syna. Dodał, że współczesna kultura i media narzucają światu nieprawdziwy obraz człowieka, a w opozycji do tych fałszywych wartości stoi prawda Ewangelii. Metropolita zauważył, że objawienia Matki Bożej wiążą się z zachętą do odmawiania modlitwy różańcowej.
– Czujemy jak ta modlitwa nas przemienia, napełnia wewnętrznym pokojem (…) Różaniec jest szczególnym umocnieniem i przypomnieniem, gdzie jest nasza prawdziwa ojczyzna, i do czego powinniśmy dążyć. Trwajcie w tej modlitwie, obejmując w niej cały Kościół i osobę Ojca Świętego Franciszka. Wspierajcie Polskich biskupów i kapłanów! – prosił.

Następnie, arcybiskup rozmawiał z ministrantami i członkami scholi. Młodzi pytali o to, dlaczego został biskupem. Arcybiskup wyjaśnił, że była to decyzja Jana Pawła II. Padło również pytanie o powołanie.
– Powołanie dojrzewało we mnie. Byłem ministrantem i w pewnym momencie zrozumiałem, że Pan Bóg chce, abym został księdzem. Po skończeniu liceum, poszedłem do seminarium.

Metropolita opowiedział o swoich codziennych obowiązkach i czynnościach: odprawianiu Mszy św., wizytacjach kanonicznych, spotkaniach z ludźmi, udzielaniu Sakramentu Bierzmowania, pracach Konferencji Episkopatu Polski, której jest wiceprzewodniczącym drugą kadencję. Podzielił się także doświadczeniami z rodzinnego Poznania, w którym się urodził, wychował i wzrastał w wierze. Arcybiskup wyjaśnił również, czym różnią się sobór i synod, a dzieci chciały wiedzieć, co oznacza biskupi pierścień.
– Na środku jest Pan Jezus, a po Jego bokach św. Piotr i św. Paweł (…) W momencie biskupich święceń, otrzymuje się taki pierścień na znak zaślubin z Kościołem. Niektórzy, zwłaszcza starsi, całują go. Skąd wziął się taki zwyczaj? Dawne pierścienie zawierały także relikwie świętych i ludzie w ten sposób chcieli je uszanować.

Spotkanie zakończyło błogosławieństwo i wspólna modlitwa w intencjach, które zaproponowali młodzi: za parafię, papieża, biskupów, księży, chorych, rodziców i rodzeństwo.

Kulminacyjnym punktem wizytacji była przedpołudniowa Msza św. z indywidualnym błogosławieństwem małżeństw. W homilii, arcybiskup przypomniał, że Palestyna w czasach Jezusa dzieliła się na trzy krainy: Galileę, Samarię i Judeę, przez które przepływała rzeka Jordan. Zeszłotygodniowa Ewangelia związana była z Judeą, miejscem działalności Jana Chrzciciela i Pustynią Judzką, gdzie Pan Jezus był kuszony przez diabła.
– Na początku Wielkiego Postu przeżywamy obraz Chrystusa zwyciężającego złe duchy. – mowił.

Metropolita zauważył, że dzisiejsza Ewangelia, która opisuje przemienienie Jezusa, ma miejsce w Galilei – rodzinnej krainie Zbawiciela. Również tam, Piotr publicznie wyznał, że Chrystus jest Mesjaszem. W Galilei Jezus zapowiedział swoją śmierć i zmartwychwstanie i razem z Apostołami, wyruszył na południe, do Jerozolimy.
– Wizja z Góry Tabor, która stała się udziałem Piotra, Jakuba i Jana, miała ich umocnić, aby stali się wierni słowom Chrystusa aż do końca. Jego mają słuchać i starać się pojąć. Misja Chrystusa przekracza nasze ludzkie wyobrażenie. Mamy słuchać Ewangelii. To Jezus jest Mistrzem i Nauczycielem. Wizja miała również umocnić ich w wierze, że Chrystus jest prawdziwie Bożym Synem.

Arcybiskup zaznaczył, że II Niedziela Wielkiego Postu ma pomóc wiernym zrozumieć, że Jezus jest zwycięzcą zła, grzechu i szatana. Niesie również obietnicę, że dźwigając swój krzyż, możemy za Chrystusem dojść do chwały zmartwychwstania w niebieskiej ojczyźnie. Okres przygotowań do Świąt Wielkanocnych jest czasem, w którym człowiek powinien uświadomić sobie, że przez modlitwę, post i jałmużnę, uporządkuje swoje życie duchowe i wiernie podąży za Chrystusem.
– Jakie powzięliśmy postanowienia, by przywrócić sobie równowagę ducha? Jak przygotowujemy się na Święta Wielkanocne, święta radości i nadziei, że złączeni z Chrystusem dojdziemy do naszego Ojca bogatego w miłosierdzie? – pytał.

Kończąc homilię, metropolita dodał, że z wielką mocą słychać dziś słowa św. Pawła z Listu do Filipian: „Przeto, bracia umiłowani, za którymi tęsknię – radości i chwało moja! – tak trwajcie mocno w Panu, umiłowani!”

FOTORELACJA

Joanna Folfasińska | Archidiecezja Krakowska
Fot. Joanna Adamik | Archidiecezja Krakowska

Video Katarzyna Katarzyńska

Wizytacja w Borku Szlacheckim | Abp Marek Jędraszewski, 17.03.2019

 

ZOBACZ TAKŻE