STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / „REKOLEKCJE DLA GŁODNYCH I”: O GŁODZIE ŻYCIA

„Rekolekcje dla głodnych I”: O głodzie życia

- Jesteś kochany. Im bardziej jesteś chory, umierający, jesteś kochany. Im bardziej wydaje ci się, że wszyscy cię opuszczają, najbliżej ciebie jest Bóg, Ojciec, który cię kocha, bo jesteś Jego dzieckiem - mówił ks. Wojciech Węgrzyniak podczas pierwszej rekolekcyjnej homilii w kościele Mariackim w Krakowie.Od niedzieli do czwartku (29.03-02.04) na kanale YouTube Archidiecezji Krakowskiej o 18.30 można oglądać transmisję Mszy św. z kościoła Mariackiego, połączoną z nauką rekolekcyjną głoszoną przez ks. dr. Wojciecha Węgrzyniaka, biblistę i adiunkta w Katedrze Egzegezy Starego Testamentu na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Celem rekolekcji jest pochylenie się nad różnymi rodzajami głodu, szczególnie dotkliwie odczuwanego w obecnej sytuacji, aby odnaleźć nadzieję – Chrystusa.

– Chcemy spojrzeć przez pryzmat Pisma Świętego, objawienia i Kościoła na te głody, które wydają się najbardziej palące podczas epidemii. Pierwszym głodem, którym chcemy się zająć jest głód życia – rozpoczął ks. Wojciech Węgrzyniak.

Wskazał, że każdy człowiek chce żyć i chce być zdrowym. Sam Jezus uszedł, gdy miał być ukamienowany i nawet w Ogrójcu prosił Ojca, by oddalił od niego kielich męki. Rekolekcjonista zaznaczył, że zdarzają się sytuacje, gdy człowiek przyzwyczaja się do swej choroby, pojawiają się także przypadki samobójstw, jednak czymś najbardziej naturalnym jest pragnienie życia i zdrowia.

Bóg kocha ludzi chorych i umierających. – Jedna z największych diabelskich pokus, gdy człowiek choruje lub odchodzi z tego świata, to przekonanie: „Nie jestem kochany przez Boga, Bóg jest tyranem, On się na mnie mści. To nie jest prawda. (…) Jesteś kochany. Im bardziej jesteś chory, umierający, jesteś kochany. Im bardziej wydaje ci się, że wszyscy cię opuszczają, najbliżej ciebie jest Bóg, Ojciec, który cię kocha, bo jesteś Jego dzieckiem – powiedział rekolekcjonista.

Bóg uzdrawia przez lekarzy, który są stworzeni na Jego obraz i podobieństwo. – Nikt nie jest tak boski w życiu chorego jak lekarz, pielęgniarka. Nikt nie jest tak blisko obrazu Boga, który troszczy się o człowieka jak służba medyczna, która stara się, żeby człowiek miał lepiej, wyzdrowiał – stwierdził ks. Wojciech Węgrzyniak. Zauważył, że Jezus sam cudownie leczył i wskrzeszał ludzi, dbał o swoich uczniów i ratował ich życie.

Stwórca czasem spóźnia się w wysłuchiwaniu próśb. – Wielu modlących się ma wrażenie, że Bóg mógłby się trochę pospieszyć. Mógłby sprawić, byśmy wcześniej wynaleźli szczepionkę, wcześniej kogoś uleczyć, szybciej sprawić cud. Co możemy zrobić? Możemy mieć nadzieję, skoro się spóźnia to znaczy, że przyjdzie – wskazał biblista. Należy wołać z nadzieją do Boga i mieć nadzieję, że wysłucha głosu ludzi.

Przyjdzie jednak czas, gdy Bóg nie wskrzesi i nie uzdrowi człowieka, ponieważ każdego czeka śmierć. – Śmierć jest czymś co prędzej czy później czeka każdego z nas i to trzeba sobie spokojnie powiedzieć. Dziękuj Bogu, że żyjesz – powiedział ks. Wojciech Węgrzyniak. Przyznał, że czas epidemii jest możliwością, by spokojnie pomyśleć o tym, że każdy umrze i być może to jedyny moment w życiu, by pomyśleć o śmierci i przygotować się na nią.

Życie nie jest jednak najważniejszą wartością: pokazuje to przykład żołnierzy ginących za ojczyznę. – Musimy pamiętać, by w tym trudnym czasie nie przestać być ludźmi Boga, którzy mają w sobie miłość, potrafią się poświęcać dla innych, walczą o życie, nie pozbywając się wartości większych od życia – zauważył rekolekcjonista. Wskazał, że jedną z największych wartości jest życie wieczne. Jezus mówi, by się nie lękać śmierci, która jest trudna i bolesna jak bóle porodowe, ale prowadzi do lepszego życia.

Ks. Wojciech Węgrzyniak – kapłan Archidiecezji Krakowskiej, biblista, rekolekcjonista, adiunkt w Katedrze Egzegezy Starego Testamentu na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Jest koordynatorem Formacji Stałej Kapłanów w Archidiecezji Krakowskiej. Studiował na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie (Biblicum) oraz w Studium Biblicum Franciscanum w Jerozolimie.

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej
ZOBACZ TAKŻE