STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / REKOLEKCJE KATECHETÓW

Rekolekcje katechetów

Od 29 września do 1 października ponad 120 katechetów z Archidiecezji Krakowskiej przeżywało swoje doroczne rekolekcje, które poprowadził ks. Konrad Kozioł – dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Krakowie.
W Księżówce w Zakopanem nauczyciele religii zastanawiali się nad tożsamością katechety i rozważali, jakim nauczycielem był nasz Zbawiciel, i jak Jego nauczanie znosić do współczesnej szkoły.

Nauczyciele brali udział w spotkaniu „Żyj z sensem” – koncepcja zapobiegania zachowaniom ryzykownym dzieci i młodzieży, które poprowadzili. dr Anetta Ocytko logoterapetua, katecheta i Tomasz Gubała prezes fundacji ARCHEZJA logoterapeuta.

Pamiętajmy w modlitwie o dziele katechizacji w naszej Archidiecezji, o wszystkich katechetach świeckich, siostrach zakonnych i kapłanach, którzy każdego dnia prowadzą powierzonych im uczniów do Chrystusa. W naszej Archidiecezji katechizujemy ponad 250 tys. dzieci i młodzieży.

Zatroskani o dzieło katechizacji przypominamy, że już w styczniu rusza kolejny nabór na Podyplomowe Studia Teologiczno-Katechetyczne na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.

Wydział Katechetyczny
ZOBACZ TAKŻE