STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / SCIRE CHRISTUM. 22. ROCZNICA ŚWIĘCEŃ BISKUPICH METROPOLITY KRAKOWSKIEGO ABPA MARKA JĘDRASZEWSKIEGO

Scire Christum. 22. rocznica święceń biskupich metropolity krakowskiego abpa Marka Jędraszewskiego

22 lata temu, 29 czerwca 1997 roku, arcybiskup Marek Jędraszewski przyjął sakrę biskupią w poznańskiej katedrze, stając się biskupem pomocniczym archidiecezji poznańskiej. Jego dewizą biskupią są słowa „Scire Christum” (Znać Chrystusa).

Scire Christum. 22. rocznica święceń biskupich metropolity krakowskiego abpa Marka Jędraszewskiego

 

Arcybiskup Marek Jędraszewski urodził się 24 lipca 1949 roku w Poznaniu. Po maturze wstąpił do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu, studiując na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu. Święcenia kapłańskie przyjął 24 maja 1973 roku z rąk arcybiskupa Antoniego Baraniaka. Pierwsze dwa lata kapłaństwa spędził w parafii św. Marcina w Odolanowie koło Ostrowa Wielkopolskiego. Jako młody kapłan wyjechał do Rzymu, gdzie studiował na Wydziale Filozofii Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego. Po powrocie do Polski, w latach 1980-1996, był adiunktem na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu. Pełnił równocześnie funkcję prefekta Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu (1980-1987). 17 maja 1997 roku papież Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji poznańskiej i tytularnym Forum Popilii (dzisiaj miasto Forlimpopoli w regionie Emilia-Romania we Włoszech). Sakrę biskupią otrzymał 29 czerwca 1997 roku.

W homilii, skierowanej do biskupa nominata Janusza Mastalskiego, arcybiskup przypominał, że posługa biskupia jest przedłużeniem historii apostołów.

– W życiu świętego, katolickiego i apostolskiego Kościoła ma zatem znaleźć swój nowy etap historia tych ludzi, którzy w swej wierze nie tylko jako pierwsi przyjęli Boski Logos, Przedwieczne Słowo Ojca, ale którzy z przedziwną mocą, daną im przez Ducha Świętego, tę wiarę głosili całemu światu, nauczając wszystkie narody. Ponieważ ich wiara stała się wiarą całego Kościoła, dlatego też stali się oni jego fundamentem – mówił wtedy metropolita podkreślając, że fundamentem biskupiego pasterzowania musi być, urzeczywistniona przez czyn i prawdę, miłość oraz zatroskanie o zbawienie wiernych.

Na herbie biskupim Marka Jędraszewskiego widnieje złoty łaciński krzyż, biała róża – symbol Matki Boskiej Róży Duchownej czczonej od wieków w sanktuarium na Świętej Górze koło Gostynia Wielkopolskiego i złoty lew św. Marka. W dole tarczy jest wstęga z jego dewizą SCIRE CHRISTUM. Kolorystyka herbu: niebieski, zielony i czerwony nawiązuje do trzech cnót teologalnych: wiary, nadziei, miłości.

Liturgia święceń biskupich rozpoczyna się od hymnu do Ducha Świętego. Następnie, biskupowi elektowi zadaje się pytania, dotyczące jego pasterskiej posługi, wierności Ewangelii, obrony wiary, budowania Chrystusowego Kościoła, posłuszeństwa papieżowi, troski o zbawienie wiernych. Po obrzędzie konsekracji biskup otrzymuje insygnia, zwane również pontyfikaliami. Są one widzialnymi znakami jego biskupiej władzy. Pierścień symbolizuje zaślubiny z Kościołem i diecezją, nawiązując do oblubieńczej miłości Chrystusa do Kościoła. Mitra – zakładana na czas głoszenia homilii, udzielania błogosławieństwa i podczas procesji – jest liturgicznym nakryciem głowy biskupa. Pastorał – znak władzy pasterskiej – to pamiątka laski, którą w czasach biblijnych posługiwali się paserze i wezwanie do czuwania nad Chrystusową owczarnią. Biskup otrzymuje również piuskę – małą okrągłą czapkę, okrywającą czubek głowy i pektorał – noszony na piersi krzyż.

 

Joanna Folfasińska | Archidiecezja Krakowska
Fot. Joanna Adamik | Archidiecezja Krakowska

ZOBACZ TAKŻE