STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / SPOTKANIE DUSZPASTERSTW AKADEMICKICH Z ABP. MARKIEM JĘDRASZEWSKIM

Spotkanie duszpasterstw akademickich z abp. Markiem Jędraszewskim

„Zadaniem procesu synodalnego nie jest zapewnienie chwilowego lub jednorazowego doświadczenia synodalności, ale raczej stworzenie okazji dla całego Ludu Bożego, aby wspólnie rozeznawać, w jaki sposób postępować na drodze do bycia Kościołem bardziej synodalnym w perspektywie długoterminowej” – czytamy w dokumencie Vademecum Synodu o synodalności. W ramach etapu diecezjalnego, przedstawiciele krakowskich duszpasterstw akademickich spotkali się z abp. Markiem Jędraszewskim.

Spotkanie duszpasterstw akademickich z abp. Markiem Jędraszewskim

Wydarzenie odbyło się w sali akademickiej przy kolegiacie św. Anny. Nad jego przebiegiem czuwał ks. dr Krzysztof Porosło, Archidiecezjalny Duszpasterz Akademicki i członek Komitetu Organizacyjnego Diecezjalnego Etapu XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów.

W spotkaniu uczestniczyło sześć krakowskich duszpasterstw: Duszpasterstwo Akademickie św. Anny, Dominikańskie Duszpasterstwo Akademickie “Beczka”, Jezuickie Duszpasterstwo Akademickie WAJ, Franciszkańskie Duszpasterstwo Akademickie „Mrowisko”, Karmelitańskie Duszpasterstwo Akademickie „Karmel” i Duszpasterstwo Akademickie Księży Misjonarzy “Na Miasteczku”. W listopadzie i grudniu ubiegłego roku każde z duszpasterstw, we własnych wspólnotach, rozmawiało o pytaniach synodalnych. Owocem tych wewnętrznych dyskusji były sprawozdania przedstawione przez poszczególne duszpasterstwa na spotkaniu z arcybiskupem.

Studenci dociekali, które grupy społeczne mogą czuć się zmarginalizowane w Kościele i dlaczego i zastanawiali się, co można uczynić, aby każdy człowiek ochrzczony czuł się w Kościele, jak w domu. Podkreślili wagę uważnego słuchania drugiego bez oceniania, zostawiając tym samym przestrzeń na wątpliwości i pytania, a także konieczność duchowego rozwoju przez udział w sakramentach i lekturę Słowa Bożego.

Zwrócili uwagę na postawę ludzi wierzących, która powinna cechować się miłosierdziem i miłością, a także postulowali zwiększenie działalności duszpasterskiej wśród 30. i 40. latków i podjęcie pełnej współpracy pomiędzy różnymi grupami parafialnymi. Młodzi prosili, aby zadbać o formację kapłanów i zachęcać ich do wrażliwości i delikatności.

Studenci zastanawiali się, w jaki sposób rozwiązywane są różnice poglądów, konflikty i trudności, i na jakie szczegółowe kwestie w Kościele i społeczeństwie powinno się zwrócić większą uwagę? Zauważyli, że istotny jest dialog, bycie z drugą osobą, a także dbanie o styl wypowiadanych słów, który powinien tworzyć atmosferę dialogu.

– Chciałem się  wami spotkać i was usłyszeć. To dla mnie ważna okazja, by próbować zrozumieć współczesny świat, jego wymiar, wrażliwość i niepokoje – powiedział arcybiskup i przypomniał słowa Jana Pawła II, który w młodych widział nadzieję i przyszłość Kościoła. – Macie w sobie olbrzymi potencjał jasnego patrzenia na świat, nieskażony przyzwyczajeniami, układami, uzależnieniami społecznymi. To może przyciągać innych do Kościoła. Pamiętajcie, że wiąże się  z tym ogromna odpowiedzialność – wskazał metropolita. – Nie bójcie się radykalizmu Ewangelii. Ona jest ciągle żywa i daje autentyczną radość, poczucie siły i szczęścia – mówił i zachęcał młodych do życia „pod prąd”.

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

Galeria

ZOBACZ TAKŻE