STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / ŚWIĘTO PATRONALNE I PRZYRZECZENIE CZŁONKÓW KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA MŁODZIEŻY

Święto Patronalne i Przyrzeczenie członków Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

Zbliżająca się Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata to Święto Patronalne Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży oraz będącej kontynuacją formacji w KSM-ie - Akcji Katolickiej. To także dzień, gdy w naszej diecezji kandydaci na Członków Stowarzyszenia składają w katedrze wawelskiej Przyrzeczenie. Dla ludzi niezwiązanych z KSM-em pojęcie Przyrzeczenie (przez duże „P”) może być niezrozumiałe. Czym ono jest?
Jest to moment, kiedy Kandydaci, wobec całego Kościoła, wyrażają wolę przynależności do Stowarzyszenia i działalności w oparciu o Statut. Jest to także wydarzenie, podczas którego dorastający młody człowiek (mający minimum 16 lat) stawia sobie konkretne wymagania dotyczące swojej, szeroko pojętej, formacji. Od tej chwili Kandydat staje się również pełnoprawnym Członkiem Stowarzyszenia, otrzymuje odznakę i legitymację.

Kandydatem na Członka KSM-u można zostać po ukończeniu 14 lat. Wystarczy zgłosić się do jednego z działających w diecezji Oddziałów (w Balicach, Morawicy, Podsarniu-Harkabuzie, Rabie Wyżnej, Skawinie – Parafii Miłosierdzia Bożego, Strumianach, Krakowie-Woli Justowskiej) lub Koła Akademickiego przy ulicy Wiślnej 12 i odbyć staż kandydacki. Staż jest czasem poznawania tego, czym jest Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży i jakimi zasadami się kieruje. To także okazja do poznania ludzi zaangażowanych we wspólnotę i nawiązania z nimi relacji. Po takim przygotowaniu, odbyciu szkoleń i rekolekcji Kandydat może przystąpić do złożenia Przyrzeczenia.

Samo Przyrzeczenie brzmi następująco: Uroczyście przyrzekam pracować nad sobą, aby móc całym życiem wiernie służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie, czynić dobro ludziom, być dobrym członkiem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Jest ono poprzedzone pytaniami wyjaśniającymi czym jest każdy z jego elementów. Zgodnie z zawołaniem organizacyjnym GOTÓW!, pytania dotyczą gotowości by:

  • kochać Boga, szerzyć Królestwo Chrystusowe w swej duszy, w swej rodzinie i w swym środowisku,
  • służyć czynnie Kościołowi i Ojczyźnie,
  • kształtować swój umysł, wolę i serce,
  • szanować swą godność, być prawym i czystym,
  • pracować chętnie, szanować cudzą pracę i dążyć do sprawiedliwości społecznej,
  • szerzyć chrześcijańską kulturę życia, być uprzejmym, koleżeńskim i chętnie pomagać tym, którzy pomocy potrzebują,
  • spełniać sumiennie obowiązki, być karnym i posłusznym,
  • dbać o zdrowie i rozwój fizyczny, nie używać substancji prawem zakazanych,
  • być gospodarnym, oszczędnym, szanującym cudzą własność,
  • być stałym w przekonaniach i wytrwałym w działaniu, nieść pogodę ducha w swoje otoczenie.

Można zauważyć, że Przyrzeczenie obejmuje pracę młodego człowieka nad sobą w wielu wymiarach. Nie jest jednak dodaniem niczego wyjątkowego względem tego, czym kierujemy się jako chrześcijanie, lecz świadomym, dojrzałym wyrażeniem pragnień i kierunków rozwoju osobistego.

Osobę czytającą niniejszy tekst może zdziwić wielość wyrazów pisanych z dużej litery oraz pewne reguły zawierające wiek i inne wymagania. Jest to jednak związane z faktem, iż Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży jest wspólnotą zrzeszającą katolików świeckich (w wieku od 16 do 30 lat), którzy, w oparciu o konkretne zasady i wsparcie ze strony duchownych, biorą w swoje ręce odpowiedzialność za kształt wspólnoty i Kościoła. By to mogło się dokonać przydatne jest nazwanie jasno i wyraźnie tychże zasad i pojęć. To właśnie odróżnia Stowarzyszenie od innych grup i ruchów kościelnych.

Zatem, młody człowieku, jeśli chcesz dołączyć do naszej wspólnoty zgłoś się do działających oddziałów lub skontaktuj się z Biurem przy ul. Wiślnej 12/7. Może w Twojej parafii powstanie wspólnota kierująca się powyższymi zasadami. Czekamy na Ciebie!

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
ZOBACZ TAKŻE