STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / W POZNANIU ODBYŁA SIĘ SAKRA ABP. TOMASZA GRYSY

W Poznaniu odbyła się sakra abp. Tomasza Grysy

– Adoro te devote – adoruję pobożnie – te słowa św. Tomasza z Akwinu będą towarzyszyć posłudze biskupiej abp. Tomasza Grysy. Sakrę biskupią przyjął w katedrze poznańskiej w uroczystość Wszystkich Świętych z rąk sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej, kard. Pietro Parolina. Współkonsekratorem święceń był abp Marek Jędraszewski.
Obok głównego konsekratora i współkonsekratorów – abp. Stanisława Gądeckiego i abp. Marka Jędraszewskiego – 1 listopada w bazylice pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Poznaniu obecni byli m.in. abp Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce, delegacja Konferencji Episkopatu Madagaskaru oraz biskupi z Polski i zagranicy.

„W uroczystość Wszystkich Świętych archidiecezja poznańska, czyli biskupi, kapłani, osoby życia konsekrowanego i wierni świeccy, raduje się z racji święceń biskupich abp. Tomasza Grysy, kapłana naszej archidiecezji” – powiedział na początku uroczystości przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Przypomniał, że abp. Tomasz Grysa święcenia kapłańskie przyjął 25 maja 1995 r. w poznańskiej katedrze z rąk abp. Jerzego Stroby. „Niech Maryja, Matka Kościoła będzie dla ciebie, Drogi Arcybiskupie, Mistrzynią w słuchaniu słowa Bożego, wytrwałości wiary, ufnej nadziei i gorącej miłości” – życzył abp Gądecki nowemu arcybiskupowi.

„Adoro te devote latens Deitas – Adoruję pobożnie skryte bóstwo twe – te słowa św. Tomasza z Akwinu czynię dziś moimi, uwielbiając Chrystusa, Najwyższego Kapłana, który powołuje słabych ludzi, aby wraz z Nim byli pasterzami ludu Bożego. I jak niegdyś posłał dwunastu apostołów na głoszenie Ewangelii, tak teraz zechciał uczynić mnie następcą apostołów i włączyć do kolegium biskupów, aby Ewangelia była głoszona aż po krańce ziemi, aż po Madagaskar i okoliczne wyspy” – mówił na zakończenie uroczystości abp Tomasz Grysa.

Arcybiskup podziękował papieżowi Franciszkowi za to, że obdarzył go zaufaniem, mianując swoim przedstawicielem i powierzając posługę nuncjusza apostolskiego na Madagaskarze i delegata apostolskiego na Komorach.

Abp Grysa podkreślił, że jego herb biskupi jest środkiem przekazu, który opowiada o tym, jak Bóg objawia się człowiekowi, najpierw przez rzeczy stworzone. „Gwiazda czternastoramienna to gwiazda z Betlejem, umieszczona w Grocie Narodzenia Chrystusa Pana, do której pielgrzymują chrześcijanie z całego świata” – mówił arcybiskup Grysa.

Podkreślił, że gwiazda czternastoramienna oznacza Tego, w którym spełniły się obietnice dane królowi Dawidowi, czyli tajemnicę Wcielenia Chrystusa, który „przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem”.

Abp Grysa zaznaczył, że Bóg objawia się człowiekowi poprzez spisane słowo na kartach Biblii. Do tego nawiązuje zamieszczona na jego herbie otwarta księga Pisma Świętego, a pierwsza i ostatnia litera alfabetu greckiego – A i Ω – to symbol Boga jako praprzyczyny i celu ostatecznego wszechrzeczy.

Pelikan karmiący swe pisklęta, będącym starożytnym symbolem Eucharystii, to kolejny element jego herbu. „Ponieważ pelikany często opierają dziób na piersi, w wyobraźni ludowej pojawiło się przekonanie, że pelikan dziobem otwiera swą pierś, aby nakarmić młode własną krwią” – stwierdził.

Zaznaczył, że biały pelikan na czerwonym tle nawiązuje do dwóch promieni, które św. Faustyna Kowalska ujrzała w wizji utrwalonej na obrazie Miłosierdzia Bożego.

W homilii kard. Pietro Parolin nawiązał do obchodzonej dziś w Kościele uroczystości Wszystkich Świętych, która wskazuje na temat świętości, osiągalnej dla wszystkich. Sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej przypomniał słowa papieża Franciszka skierowane do przedstawicieli papieskich wygłoszone w 2019 r., by byli oni mężami Bożymi, by „byli ludźmi Kościoła z gorliwością apostolską, ludźmi papieża i pojednania, ludźmi inicjatywy i posłuszeństwa, modlitwy, czynnej miłości i pokory”.

„Drogi Księże Prałacie Tomaszu, Błogosławieństwa i Dekalog przedstawiony przez papieża Franciszka niech więc będą dla Ciebie najbardziej konkretną pomocą, zawsze pod ręką, dla weryfikacji kierunku twoich kroków, abyś mógł zobaczyć, czy na niezliczone dobrodziejstwa i łaski Pana jesteś w stanie odpowiadać hojnie i wytrwale, z tą radością, która rodzi się ze świadomości, że ofiarowałeś swoje życie, aby nieść naszym braciom Chrystusa, to znaczy Zbawienie, Drogę, Prawdę i Życie” – mówił kard. Parolin, zwracając się do abp. Grysy.

Sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej nawiązał też do herbu biskupiego abp. Grysy, w którego centrum znalazł się pelikan. Jak podkreślił kard. Parolin, to symbole miłości Chrystusa do dusz ludzkich, wyrażonej darem Jego Krwi w Eucharystii.

Przekonywał, że reprezentowanie Kościoła i papieża, szerzenie jego nauczania, promowanie pokoju to wspaniała i delikatna misja, do której nowy arcybiskup przygotowywał się od dawna, służąc w nuncjaturach apostolskich na całym świecie.

Kard. Parolin zwrócił też uwagę, że Madagaskar, gdzie podejmie swoją posługę abp Grysa, jest krajem borykającym się z różnymi problemami, zwłaszcza ubóstwem, procesami pustynnienia i wylesiania. Katolicy stanowią tam około 20 proc. ludności, ale „Kościół katolicki cieszy się znacznym szacunkiem, będąc uznawanym za autorytet moralny również przez niekatolików ze względu na jego zaangażowanie w sektorze edukacji, zdrowia i w dziełach charytatywnych”.

Mówiąc o zadaniach, jakie powinien podjąć nuncjusz apostolski na Madagaskarze, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej wskazał na „nawiązanie owocnego dialogu z innymi wyznaniami religijnymi, aby połączyć siły dla wspólnego dobra i określić punkty współpracy, z poszanowaniem prerogatyw każdego z nich, wolności religijnej i praw Kościoła”.

W uroczystości przyjęcia sakry biskupiej uczestniczyli biskupi, kapłani, osoby życia konsekrowanego i wierni świeccy. Obecni byli delegaci Konferencji Episkopatu Madagaskaru: bp Marie Fabien Raharilamboniaina, przewodniczący Konferencji Episkopatu Madagaskaru, bp George Varkey, bp Zygmunt Robaszkiewicz, oraz biskupi z zagranicy: bp Giacinto-Boulos Marcuzzo, emerytowany biskup pomocniczy Patriarchatu Łacińskiego w Jerozolimie oraz osobisty wysłannik Patriarchy, bp Romuald Kujawski, ordynariusz diecezji Porto Nacional w Brazylii, bp Peter Bürcher, emerytowany biskup Reykjaviku, a także bp Francis Xavier Yu Soo Il OFM, emerytowany biskup polowy Korei.

W uroczystości udział wzięli bp Szymon Stułkowski, ordynariusz diecezji płockiej, bp Damian Bryl, ordynariusz diecezji kaliskiej, abp Józef Kowalczyk, abp senior gnieźnieński, oraz poznańscy biskupi pomocniczy: bp Grzegorz Balcerek, bp Jan Glapiak, bp senior Zdzisław Fortuniak.

Do ołtarza abp Tomasz Grysa udał się w asyście dwóch prezbiterów: ks. proboszcza Tomasza Bulińskiego oraz ks. proboszcza Zbigniewa Szlachetki.

Podczas uroczystości list gratulacyjny od premiera Mateusza Morawieckiego przeczytał Michał Zieliński, wojewoda wielkopolski. Listy gratulacyjne nadesłało wielu kardynałów, arcybiskupów i biskupów oraz pracowników nuncjatur. Na uroczystości obecni byli przedstawiciele świata nauki i kultury oraz rodzina, krewni i przyjaciele abp. Grysy.

Uroczystość była transmitowana przez TVP Poznań, Telewizję Trwam, Radio Emaus i rozgłośnię radiową na Madagaskarze, a także na profilu społecznościowym w Internecie.

Abp Tomasz Grysa urodził się 16 października 1970 r. w Poznaniu. Święcenia kapłańskie przyjął 25 maja 1995 r. w poznańskiej katedrze z rąk abp. Jerzego Stroby. W latach 1995-1997 był wikariuszem parafii farnej pw. NMP Wniebowziętej w Kościanie, studiując jednocześnie na Akademii Muzycznej w Poznaniu. W latach 1997-2001 kontynuował studia specjalistyczne na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, uwieńczone doktoratem z prawa kanonicznego. Równolegle odbywał studia z nauk dyplomatycznych na Papieskiej Akademii Kościelnej.

1 lipca 2001 r. rozpoczął pracę w służbie dyplomatycznej Stolicy Apostolskiej, w której został powołany na następujące placówki: 2001-2003: Przedstawicielstwo Stolicy Apostolskiej w Rosji; 2003-2008: Nuncjatura Apostolska w Indiach i Nepalu; 2008-2011: Nuncjatura Apostolska w Belgii i Luksemburgu; 2011-2013: Nuncjatura Apostolska w Meksyku; 2013-2016: Nuncjatura Apostolska w Brazylii; 2016-2019: Stałe Przedstawicielstwo Obserwacyjne Stolicy Apostolskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku; 2019-2022: Delegatura Apostolska w Jerozolimie i Palestynie oraz Nuncjatura Apostolska w Izraelu i na Cyprze.

Papież Franciszek mianował ks. prałata Tomasza Grysę arcybiskupem tytularnym Rubikonu oraz nuncjuszem apostolskim na Madagaskarze i delegatem apostolskim na Komorach i na wyspie Réunion 27 września br.

KAI
zdj. Waldemar Wylęgalski

Galeria

ZOBACZ TAKŻE