STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / W RODZINIE DOKONUJE SIĘ DZISIAJ OBJAWIENIE MIŁOŚCI BOGA

W rodzinie dokonuje się dzisiaj objawienie miłości Boga

- Mamy być odblaskiem Boga, odblaskiem Jego miłości mającej swoje znaczenie i swój najgłębszy sens właśnie tam, gdzie miłość znajduje swoje szczególne miejsce – w małżeństwie i rodzinie. Tam dokonuje się dzisiaj objawienie miłości Boga - mówił abp Marek Jędraszewski podczas Mszy św. dla doradców życia rodzinnego.

W rodzinie dokonuje się dzisiaj objawienie miłości Boga

Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitarnej ks. dr Paweł Gałuszka przywitał wszystkich doradców życia rodzinnego archidiecezji krakowskiej, naprotechnologów oraz przedstawicieli stowarzyszeń i wspólnot. Wyjaśnił, że nowy rok pracy Duszpasterstwa Rodzin zorganizowany będzie wokół hasła „Towarzyszenie małżeństwom w mocy Ducha Świętego”, które nawiązuje do hasła trwającego roku liturgicznego.

W homilii metropolita krakowski podkreślił, że spotkanie mędrców z Dziecięciem było pierwszym krokiem objawienia się Chrystusa całej ludzkości. Dzisiejsze święto Chrztu Pańskiego jest drugim etapem – Jezus zstępuje do wód Jordanu.
– Moment chrztu Chrystusa w Jordanie jest objawieniem się Trójcy Świętej, objawieniem się pełnej prawdy o Bogu.

Arcybiskup zaznaczył także, że skoro Bóg powiedział podczas chrztu Chrystusa: „To jest Mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”, trzeba słowom Boga wierzyć. Jeśli jednak nie uznamy Jego świadectwa o Synu, jak pisze św. Jan w swoim liście, uznajemy Boga za kłamcę.
– Jesteśmy zatem postawieni wobec szczególnego „albo albo”. Albo wierzymy w Boga i temu wszystkiemu co On mówi do nas o swoim Synu, albo uważamy, że Bóg nas okłamuje.

W dalszych słowach metropolita podkreślił, że podczas Chrztu Chrystusa otworzyło się niebo, które od momentu grzechu pierwszych rodziców pozostawało dla ludzi zamknięte.
– Teraz, wraz z pełnią objawienia się prawdy o Jezusie z Nazaretu – Bożym Synu, niebo się otwiera. Otwiera się dla tych wszystkich, którzy uwierzyli w Niego i przyjęli świadectwo Boga o Synu. Którzy dzięki temu mają w sobie życie, jakie daje nam Jezus Chrystus.

Arcybiskup zaznaczył, że wobec tego nasza wiara musi przyjąć konkretny kształt – wszystko to co płynie z ust Jezusa jest prawdą, którą trzeba przyjąć.
– Odpowiedzią na to objawienie jest konieczność z naszej strony odpowiadania miłością na Boską miłość. To jest pierwsze i najważniejsze przykazanie.

Metropolita wyjaśnił także, że prawda o wielkiej miłości Boga do człowieka powinna znaleźć swój odblask w naszym ludzkim życiu, zwłaszcza tym małżeńskim i rodzinnym, bo tam najbardziej widać prawdę o miłości, która, jak mówił, ma swój szczególny ciężar serca, które kocha.

Wskazał, że dziś niełatwo jest światu objawiać tę Boską prawdę, ale musimy to robić.
– My wszczepieni poprzez chrzest w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa stajemy się płomykami, ognikami Boga pośród tego świata tak często ogarniętego mrokami i ciemnością. Mamy być odblaskiem Boga, odblaskiem Jego miłości mającej swoje znaczenie i swój najgłębszy sens właśnie tam, gdzie miłość znajduje swoje szczególne miejsce – w małżeństwie i rodzinie. Tam dokonuje się dzisiaj objawienie miłości Boga.

Na zakończenie arcybiskup podkreślił, że w prawdzie o Bogu, który jest wspólnotą osób objawiona nam została pełna prawda o małżeństwie i rodzinie.

Podczas spotkania opłatkowego, które odbyło się po Mszy św. metropolita krakowski udzielił misji kanonicznych nowym doradcom rodzinnym. Arcybiskup wręczył także dyplomy za włączenie się w wolontariat Kongresu dla Małżeństwa i Rodziny, który odbył się w listopadzie zeszłego roku.

Członkowie i pracownicy Duszpasterstwa Rodzin życzyli metropolicie krakowskiemu doświadczania Bożej miłości każdego dnia, i by miłość ta promieniowała w każdym miejscu i czasie.

W słowie skierowanym do zebranych abp Marek Jędraszewski wyraził radość z trwającego spotkania. Życzył ciągłego pogłębiania wiary w Jezusa Chrystusa, który daje życie wieczne.
– Życzę, aby związanie z Jezusem Chrystusem – Światłością świata, Panem miłości i miłosierdzia było dla państwa fundamentem i mocą na każdy dzień zmagania się o coraz większą miłość do Boga i do drugiego człowieka. Niech państwa posługa dla innych w Kościele będzie wyrazem służby, ale jednocześnie źródłem radości i satysfakcji.

FOTORELACJA

Justyna Walicka | Archidiecezja Krakowska
Fot. Joanna Adamik | Archidiecezja Krakowska
Video Katarzyna Katarzyńska | Archidiecezja Krakowska

Mszy św. dla doradców życia rodzinnego | Abp Marek Jędraszewski, 13.01.2018

ZOBACZ TAKŻE