STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / WRĘCZENIE DEKRETÓW NOWYM CZŁONKOM KOMISJI MUZYKI KOŚCIELNEJ

Wręczenie dekretów nowym członkom Komisji Muzyki Kościelnej

W Pałacu Arcybiskupów Krakowskich abp Marek Jędraszewski wręczył dekrety nowym członkom Komisji Muzyki Kościelnej.

Wręczenie dekretów nowym członkom Komisji Muzyki Kościelnej

– W słynnym przemówieniu w Paryżu w siedzibie UNESCO, św. Jan Paweł II powiedział: „Przyszłość świata przyjdzie nie przez politykę, nie przez ekonomię, nie przez religię, lecz przez kulturę”. W tej szeroko pojętej kulturze ma swoje miejsce niewątpliwie kultura chrześcijańska, a jej znaczącą częścią jest przecież muzyka, która rozbrzmiewa w naszych świątyniach (…). Księże Arcybiskupie, zachęceni słowami wielkiego papieża, teologa, filozofa, mistyka, ale również artysty, pragniemy zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, by piękno muzyki, wybrzmiewającej w świątyniach naszej archidiecezji, prowadziło do spotkania człowieka z Bogiem i do nawrócenia. By Słowo Boże, unoszące się na skrzydłach muzyki, trafiało do najciemniejszych zakamarków ludzkich serc – rozpoczął spotkanie ks. Grzegorz Lenart, przewodniczący Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej.

– Przemówienie Jana Pawła II wygłoszone w siedzibie w UNESCO jest fundamentalnym wykładem dotyczącym kultury – podjął zagadnienie arcybiskup i przypomniał, że Ojciec Święty mówił o zwycięstwie kultury. Papież odwołał się do sytuacji Polski, która przetrwała trudne czasy zaborów właśnie dzięki kulturze, a także do okresu II wojny światowej, podczas której, na mocy porozumień między sowiecką Rosją, a hitlerowskimi Niemcami, czyniono starania, aby unicestwić polską inteligencję. – Stało się wtedy jasne, że naród polski ma szansę przeżyć pod warunkiem, że będzie miał kolejne pokolenia twórców kultury. Stąd udział Karola Wojtyły w Teatrze Rapsodycznym, zafascynowanie poezją, dramaturgią. Papież zdawał sobie sprawę, że trzeba walczyć o nowe pokolenia twórców kultury, bo inaczej będziemy narodem niewolników – podkreślił metropolita. – W tym przemówieniu papież dał definicję kultury, która jest owocem ludzkiego ducha i ma na celu uwznioślenie go – kontynuował. – W tym stwierdzeniu zawarta jest także, przynajmniej pośrednio, definicja antykultury jako tworu, który pomniejsza ludzkiego ducha – przekonywał arcybiskup. – Na tle wielu współczesnych zagrożeń otwiera się przestrzeń dla muzyki sakralnej, dzięki której ludzki duch może wznosić się wysoko w górę – mówił.

Komisje Muzyki Kościelnej są organami doradczymi biskupa diecezjalnego, który mianuje ich przewodniczącego i pozostałych członków. W Instrukcji Konferencji Episkopatu Polski o muzyce kościelnej z 2017 roku, komisji przekazano następujące zadania: troskę o właściwy poziom muzyki w ośrodkach duszpasterskich, pomoc w zachowywaniu prawidłowych relacji między duchownymi i muzykami kościelnymi, troskę o odpowiednie regulacje prawne, gwarantujące możliwość należytego wykonywania zadań przez muzyków kościelnych, uzgadnianie z organizatorami repertuaru wykonywanego podczas Mszy św. z udziałem biskupa diecezjalnego i transmitowanych przez media, staranne weryfikowanie kompetencji osób i zespołów, którym powierza się funkcje muzyczne podczas transmitowanej liturgii, a także sprawdzanie zgodności tekstów i melodii używanych podczas liturgii z obowiązującymi normami. Szczegółowo zadania komisji określają regulaminy diecezjalne. W regulaminie organistów Archidiecezji Krakowskiej wyraźnie podkreślono, że Archidiecezjalna Komisja Muzyki Kościelnej reprezentuje Arcybiskupa Metropolitę Krakowskiego w sprawach związanych z muzyką kościelną. Bardzo ważną i odpowiedzialną funkcję komisja spełnia podczas budowy instrumentów w kościele.

 

Skład Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej

Przewodniczący: mgr lic. Grzegorz Lenart

Wiceprzewodniczący: mgr Józef Łukasz

Sekretarz: dr Filip Presseisen

 

Podkomisja ds. budownictwa organowego w Archidiecezji Krakowskiej:

 • dr Filip Presseisen
 • mgr Józef Łukasz
 • mgr Tomasz Kuc
 • mgr Maciej Kramarski
 • lic. Piotr Matoga

Podkomisja ds. organistów w Archidiecezji Krakowskiej:

 • mgr Mateusz Peciak
 • mgr Marek Pawełek
 • mgr Dawid Rzepka
 • mgr Łukasz Sandera

Podkomisja ds. koncertów w kościołach Archidiecezji Krakowskiej:

 • dr Krzysztof Pawlisz
 • mgr Maciej Banek
 • mgr Krzysztof Musiał

Podkomisja ds. kantorów, scholi gregoriańskich, chórów, orkiestr:

 • s. dr hab. Susi Ferfoglia
 • mgr Stanisław Kowalczyk
 • mgr Marcin Kruk-Wasilewski
 • lic. Janusz Korczak

IMG_8968

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej
ZOBACZ TAKŻE