STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / XII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA „CAMINO DE SANTIAGO – DROGA SPOTKANIA”

XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „CAMINO DE SANTIAGO – DROGA SPOTKANIA”

Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie zapraszają na XII Międzynarodową Konferencję Naukową „CAMINO DE SANTIAGO – DROGA SPOTKANIA”, która odbędzie się w dniach 10-11 września 2021 roku.

XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „CAMINO DE SANTIAGO – DROGA SPOTKANIA”

Konferencja będzie jak zawsze szeroką refleksją naukową nad problematyką duchowości pielgrzymiej, kultu św. Jakuba Apostoła i jego przejawów. – W tym roku szczególnie proponujemy jako punkt odniesienia dla rozważań odkrywanie fenomenu Camino przez pryzmat idei spotkania osób, kultur, tradycji i duchowości. Z pewnością to także spotkania z własną słabością, wiarą i Bogiem – te spotkania pielgrzymi zapamiętują zwykle najmocniej. Ale obok „spotkań na” Camino jest też doświadczenie „spotkania z” tradycją chrześcijańską, do którego prowadzi ten Szlak – mówią organizatorzy.

Jednym z celów Konferencji jest również wzajemna wymiana informacji o polskim dorobku w zakresie stanu badań naukowych i podejmowanych działaniach organizacyjnych związanych z kultem św. Jakuba, szczególnie w Polsce.

Podczas tegorocznej konferencji zaplanowane są także obrady Parlamentu Jakubowego (piątek, 10 września) – sesja poświęcona szansom i bilansowi tego, co udało się zrealizować w Polsce, w kościołach stacyjnych, w trakcie trwającego Roku Świętego Compostelańskiego.

MIEJSCA OBRAD:

 • Aula Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, ul. Podchorążych 2 (piątek, 10 września)
 • Aula Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, ul. Bernardyńska 3 (sobota, 11 września)

PROGRAM KONFERENCJI

Piątek, 10 września 2021 r.

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Podchorążych 2; Aula A1

13:30–14:00 – rejestracja uczestników konferencji

14:00–14:30 – otwarcie konferencji i przemówienia zaproszonych gości

14:30–15:30 – sesja referatowa I

  • ks. dr Dariusz Doburzyński: Dawniejsze i współczesne formy podtrzymywania więzi między pielgrzymami po zakończeniu pątniczego wędrowania
  • dr Piotr Orłowski: Historia jubileuszy compostelańskich i ich znaczenie
  • dr Franciszek Mróz, dr Łukasz Mróz: Kościoły stacyjne Świętego Roku Compostelańskiego w Polsce
  • dk. prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski: Sanktuarium św. Jakuba Apostoła w Toruniu ośrodkiem kultu i promocji  świętego patrona

15:30–15:45 – przerwa na kawę

15:45-16:45 – panel dyskusyjny: Święty Rok Compostelański w Polsce (uczestnikami panelu będą duszpasterze Kościołów Stacyjnych Świętego Roku Compostelańskiego w Polsce)

16:45–18:00 – sesja referatowa II

  • ks. Łukasz Skarżyński: Wyzwania duszpasterskie podejmowane na Camino w Europie – realizacja i propozycje
  • dr Agnieszka Brzezińska: Przyjmowanie pielgrzymów na Camino: doświadczenie Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni na Camino Polaco
  • ks. prof. dr hab. Piotr Roszak: Średniowieczna „dieta” na Camino de Santiago: przyczynek do zrozumienia dawnej troski o pielgrzymów
  • dr Marcin Lisak OP: Klasztorna winnica w Sandomierzu na Drodze św. Jakuba – perspektywa socjologiczna
  • Dyskusja – Troska o pielgrzymów na polskich odcinkach Drogi św. Jakuba

18:00–18:15 – przerwa na kawę

18:15-20:00 – spotkanie robocze Parlamentu Jakubowego

20:30 – kolacja oraz dalszy ciąg obrad Parlamentu Jakubowego

 

Sobota, 11 września 2021 r.

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, ul. Bernardyńska 3

8:00  – Msza św. w kaplicy Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, ul. Bernardyńska 3

9:00–10:30 – sesja referatowa III

  • ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek: Camino – spotkanie z męczennikami. Znaczenie dla dzisiejszego Kościoła
  • dr hab. Wojciech Mruk: Małgorzata z Beverley – niezwykła kobieta i nadzwyczajna pątniczka
  • dr Dariusz Lipiński: Od Aymerica Picauda po współczesność – Landy Gaskońskie jako miejsce spotkań na szlakach pielgrzymkowych do Santiago de Compostela
  • mgr Szymon Wilk: Staropolskie godzinki ku czci św. Jakuba Starszego w druku „Obóz uszykowany woysk niebieskich…” z 1769 roku
  • mgr Grzegorz Pisarczyk: Historia i legendy o przeniesieniu ciała świętego Jakuba z Jerozolimy na Półwysep Iberyjski

10:30–11:00 – przerwa na kawę

11:00–12:30 – sesja referatowa IV

  • ks. prof. dr hab. Norbert Widok: Caminowe spotkania na Drogach Jakubowych w diecezji opolskiej
  • dr Paweł Beyga: Kościoły stacyjne – liturgia jako teologiczny przewodnik Camino
  • mgr Adrianna Simoncelli: Camino de Santiago jako droga spotkania z innym w świetle filozofii Martina Bubera i Emmanuela Levinasa
  • mgr Berenika Seryczyńska: Czy Camino jest sprawiedliwe? Wskazówki z badania pielgrzymów
  • mgr Michał Kłosowski: Walka duchowa jako integralna część pielgrzymowania do Santiago de Compostela

12:30–13:00 – przerwa na kawę

13:00–14:00 – sesja referatowa V

  • ks. dr Adam Jeszka: Zapomniany Apostoł. Malowidła ścienne w kaplicy św. Jakuba Apostoła w bazylice mariackiej w Gdańsku
  • mgr Anna Magiera: Czy w Krakowie stał kiedyś kościół pw. św. Jakuba Apostoła Starszego?
  • dr Waldemar Hass: O dziejach i znaczeniu relikwii Głowy św. Jakuba Starszego Apostoła

14:00–14:30 – generalna dyskusja, podsumowanie obrad i zakończenie konferencji (aula Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, ul. Bernardyńska 3)

14.30–15:30 – obiad

Konferencja będzie miała charakter hybrydowy. Link do transmisji on-line zostanie zamieszczony na stronie internetowej konferencji oraz na stronie internetowej Parlamentu Jakubowego. Udział w konferencji jest bezpłatny.

ZOBACZ TAKŻE