STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / XXXVIII PIESZA PIELGRZYMKA ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ Z WAWELU NA JASNĄ GÓRĘ

XXXVIII Piesza Pielgrzymka Archidiecezji Krakowskiej z Wawelu na Jasną GóręKolejna XXXVIII Piesza Pielgrzymka Archidiecezji Krakowskiej z Wawelu na Jasną Górę, zrodzona z idei Białego Marszu z 1981 roku, odbędzie się tradycyjnie w sierpniu br. i jak co roku wyruszy „w intencji Ojca Świętego i Ojczyzny”. Jej tematem będą słowa Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym.

PROGRAM DUCHOWY

Nowy program duszpasterski na lata 2017-2019, przebiega pod hasłem „Duch, który umacnia miłość”. Tematem Roku duszpasterskiego 2017/2018 są słowa: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” (Dz 2, 4). Chcielibyśmy budzić świadomość, że jesteśmy bierzmowani, że mamy zadania, które wynikają z przyjęcia Ducha Świętego, a są to przede wszystkim działania ewangelizacyjne Program jest zachętą do refleksji nad sakramentem bierzmowania i jego owocami. „Duch Święty sprawił, że Kościół stał się misją. A świadomość, że jesteśmy bierzmowani, powinna mieć przełożenie na życie społeczne. Dary i owoce Ducha Świętego powinny być w nas nawet w trudnych kontekstach codziennego życia, a dzięki łasce Ducha Świętego powinniśmy zmieniać rzeczywistość społeczną”.

Program kolejnego roku duszpasterskiego uwzględnia głosy osób świeckich reprezentujących różne wspólnoty i stowarzyszenia, a jego ogólny charakter jest inspiracją dla programów diecezjalnych i parafialnych w całej Polsce. „To drogowskaz dla Kościoła w Polsce, tak, abyśmy w miarę możliwości podążali wszyscy w jednym kierunku”.

DUCHOWE PIELGRZYMOWANIE I MODLITEWNE INTENCJE

Wszystkich, którzy nie mogą wybrać się na pielgrzymi szlak zachęcamy do duchowego pielgrzymowania, by wraz z tymi, którzy idą ofiarować swoje troski i kłopoty, a może nie raz cierpienia za Kościół św., za dar Jana Pawła II oraz o Boże błogosławieństwo dla naszego arcypasterza ks. kard. Stanisława Dziwisza, który zachęca nas, by pielgrzymka była czasem fizycznego i duchowego pielgrzymowania na Jasną Górę całej Archidiecezji Krakowskiej. Wzorem lat ubiegłych chorym, wśród rodzin pielgrzymów, a także w całej archidiecezji, osobom, które nie mogą uczestniczyć w naszej Pielgrzymce proponujemy „duchowe pielgrzymowanie”.

Prośby i intencje modlitewne, które będziemy polecać Panu Bogu przez pośrednictwo Matki Bożej Częstochowskiej prosimy przesyłać na adres e-mail: pielgrzymkakrakowska@diecezja.pl.

W czasie tegorocznego pielgrzymowania intencje będą codziennie polecane Panu Bogu w czasie kolejnych dni pielgrzymowania. Do duchowego pielgrzymowania zachęcamy chorych a także wszystkich, którzy nie mogą się wybrać razem z nami, min. poprzez:

  • udział w uroczystym pożegnaniu pielgrzymów i Mszy św. na rozpoczęcie Pielgrzymki na Wawelskim Wzgórzu, w dniu 6 sierpnia o godz. 7.00,
  • udział w uroczystym powitaniu pielgrzymki na Jasnej Górze 11 sierpnia od godziny 15.30 i uczestnictwo we Mszy św. na zakończenie Pielgrzymki pod szczytem Jasnej Góry 11 sierpnia o godz. 19.00.

INFORMACJE DLA PIELGRZYMÓW

Pielgrzymi w ciągu jednego dnia pokonują około 25 km, chociaż bywają także odcinki dłuższe. Wszyscy pielgrzymi mogą liczyć w razie potrzeby na pomoc medyczną świadczoną przez lekarzy, pielęgniarki oraz wolontariuszy medycznych. W każdej wspólnocie za pielgrzymami podąża karetka pogotowia wraz z ratownikami medycznymi oraz samochód, którym w razie potrzeby można podjechać do najbliższego postoju, czy na miejsce noclegu. Żeby pielgrzymom łatwiej przeżywało się te rekolekcje w drodze, bagaże pielgrzymów przewożone są na miejsce noclegu. Wspomnieć tu warto także o postawach ludzi, których pielgrzymi mijają (np. w miejscach noclegów i postojów) podczas swej wędrówki. Ich wiara często przypomina wędrowcom, kim są i czego się po nich należy spodziewać; nierzadko pobożność, ofiarność i gościnność nieznanych, obcych ludzi, na długo wpisuje się pielgrzymom w pamięć, zawstydzając ich i wręcz “zmuszając” do dojrzałego przeżywania “rekolekcji w drodze”.

Pielgrzymka to codzienna Msza św., konferencje, modlitwa, Anioł Pański, modlitwa różańcowa, nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego i Apel Jasnogórski na zakończenie dnia. Pielgrzymka to też możliwość rozmowy z kapłanem, która często kończy się spowiedzią. W czasie pielgrzymki jest też czas na rozrywkę. Bierze w niej udział wielu ciekawych ludzi, którzy dzielą się swoimi zdolnościami i umiejętnościami. Są też zapraszani soliści i całe zespoły. Zwłaszcza młodzi pielgrzymi na postojach wykorzystują możliwość, by zagrać w piłkę np. z księżmi czy siostrami zakonnymi czy np. wspólnie pośpiewać.

Cała pielgrzymka podzielona jest na 8 Wspólnot, z których każda obejmuje po około 5-10 grup pielgrzymkowych.

ZAPISY

Zapisy odbywać się będą:

  • w okresie czerwiec – lipiec w parafiach u przewodników grup
  • od 1 – 5 sierpnia w bazach poszczególnych Wspólnot.

Można także zapisać się w dniu wyjścia Pielgrzymki, przychodząc w odpowiednie miejsce nadawania bagaży pod Wawel, nadać swój bagaż na określoną grupę w ramach danej Wspólnoty. W ciągu pierwszego dnia będzie możliwość zapisu na trasie pielgrzymki bądź wieczorem na pierwszym noclegu.

Niepełnoletni pielgrzymują pod opieką osoby dorosłej, która bierze za młodych ludzi odpowiedzialność i w czasie całej pielgrzymki czuwa nad ich zachowaniem.

WSPÓLNOTA I – PRĄDNICKA: grupy 1 – 5′- Ks. Mirosław Kozina 
tel. 509 839 717
Parafia św. Jana Chrzciciela, ul. Dobrego Pasterza 117a, 31-416 Kraków

WSPÓLNOTA II – ŚRÓDMIEJSKA: grupy 6 – 15 – Ks. Dariusz Talik
tel.: 512 243 080, internet: www.ppk2.pl od 1 lipca 2017.
Parafia Św. Anny, ul. św. Anny 11, 31- 008 Kraków

WSPÓLNOTA III – PODGÓRSKO – WIELICKA: grupy 17 – 21- Ks. Jacek Pierwoła
tel. 792 796 548, 12 650 27 07
Parafia MB Dobrej Rady, al. Dygasińskiego 44a, 30-820 Kraków

WSPÓLNOTA IV – NOWOHUCKA: grupy 24 – 29- Ks. Krzysztof Polewka
tel. 12 647 94 88, w. 15
Parafia Św. Judy Tadeusza, Kraków Czyżyny, ul. Wężyka 6, 31-580 Kraków

WSPÓLNOTA V
 – Myślenice, Gdów, Niepołomice, Mszana Dolna – Ks. Tomasz Stec
tel. 608 110 374
Parafia Św. Michała Archanioła w Mszanie Dolnej, ul. Jana Pawła II 3, 34-730 Mszana Dolna

WSPÓLNOTA VI – SKAWIŃSKO-CZERNICHOWSKA – Ks. Bogdan Sarniak
tel. 12 276 32 30, w 26
Parafia Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, ul. Kościelna 3, 32-050 Skawina

WSPÓLNOTA VII – CHRZANOWSKO – LIBIĄSKA – Ks. Adam Banach
tel. 500 726 279
Parafia MB Różańcowej, ul. Kusocińskiego 4, 32-503 Chrzanów

WSPÓLNOTA VIII – SUSKA Ks. Adam Banasik
tel. kom. 601 485 405
Las, Parafia Matki Bożej Ostrobramskiej, 34‑323 Ślemień

Koordynacja pielgrzymki:

Ks. kanonik Jan Przybocki
Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Bibice – Rynek 3, 32-087 Zielonki tel. 12 285 85 00, e-mail: x.janprzybocki@gmail.com

mgr inż. Andrzej Bac
tel. kom.: 602 482 705, e-mail: bac@pro.onet.pl

Nadawanie bagaży wspólnot wychodzących z Krakowa:
o Wspólnota I /grupy 1 – 5’/ : 6 sierpnia, godz. 6.00-6.45 – ul. Bernardyńska
o Wspólnota II /grupy 6 – 15/ : 6 sierpnia, godz. 6.00-6.45 – ul. Podzamcze
o Wspólnota III /grupy 17 – 21/ : 6 sierpnia, godz. 6.00-6.45 – pl. przed Kościołem św. Idziego
o Wspólnota IV /grupy 24 – 29/ : 6 sierpnia, godz. 6.00-6.45 – ul. Bernardyńska

 

Terminy wyjścia pielgrzymki

  • Wspólnoty: I – Prądnicka, II – Śródmiejska, III – Podgórsko-Wielicka, IV – Nowohucka wyruszają z Wawelu 6 sierpnia po Mszy św. o godz. 7.00 odprawianej przez ks. arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, Metropolitę Krakowskiego i księży przewodników Pielgrzymki.
  • Wspólnota V Gdowsko – Niepołomicka wyrusza z Myślenic 4 sierpnia po Mszy świętej o godz. 8.00 w Sanktuarium Matki Bożej Myślenickiej, z Mszany 4 sierpnia po Mszy św. o godz.7.00, z Gdowa 5 sierpnia o godz. 8.00, z Niepołomic 6 sierpnia o godz. 8.00
  • Wspólnota VI – Skawińsko-Czernichowska wyrusza 6 sierpnia po Mszy św. o 8.00 w kościele p.w. Miłosierdzia Bożego w Skawinie – Ogrodach.
  • Wspólnota VII – Chrzanowsko-Libiąska wyrusza 7 sierpnia po Mszy św. o godz. 11.30 w kościele Matki Bożej Różańcowej w Chrzanowie.
  • Wspólnota VIII – Suska (Dekanat Sucha Beskidzka) wyrusza 3 sierpnia.

Termin wejścia na Jasną Górę.

Pielgrzymka rozpoczyna wejście na Jasną Górę 11 sierpnia od godziny 15.30. Po powitaniu przed Szczytem pielgrzymi przejdą do Kaplicy Jasnogórskiej. O godz. 19.00 przewidziana jest Eucharystia przed Szczytem na zakończenie pielgrzymki. Około 21.00 Apel Jasnogórski zakończy pielgrzymkę.

WPISOWE:

Opłata normalna – 60,00 zł.
Opłata ulgowa /dzieci i młodzież do ostatniej klasy gimnazjum/ – 30,00 zł.
Bezpłatnie – dzieci do 5 lat

TRASA PIELGRZYMKI

Od lat pielgrzymka krakowska podzielona jest na 8 wspólnot, idących różnymi trasami.

ZOBACZ TAKŻE