STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / ZMARŁ ŚP. KS. PROF. LUDWIK GRZEBIEŃ SJ, BYŁY REKTOR IGNATIANUM W KRAKOWIE

Zmarł śp. ks. prof. Ludwik Grzebień SJ, były rektor Ignatianum w Krakowie30 marca br. w krakowskim kolegium jezuitów, w wieku 81 lat zmarł śp. ks. prof. dr hab. Ludwik Grzebień SJ, długoletni nauczyciel akademicki, rektor Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie w latach 2004-2010, wybitny historyk i badacz dziejów Towarzystwa Jezusowego.

Uroczystości pogrzebowe, wyłącznie w gronie najbliższej rodziny zakonnej, odbędą się w piątek 3 kwietnia 2020 r.: o godz. 11:30 w bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie zostanie odprawiona Msza św., a po niej trumna zostanie złożona w jezuickim grobowcu na Cmentarz Rakowickim. Transmisja Mszy św. odbędzie się za pośrednictwem strony internetowej bazyliki: https://bazylikaserca.pl.

Ks. prof. dr hab. Ludwik Grzebień SJ urodził się 15 sierpnia 1939 r. Do Towarzystwa Jezusowego wstąpił 8 sierpnia 1956 r. w Starej Wsi, święcenia kapłańskie przyjął 17 czerwca 1967 r. w Warszawie. Studiował filozofię na Wydziale Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego w Krakowie (1961–1964), teologię na Wydziale Teologicznym „Bobolanum” w Warszawie (1964–1968) oraz historię w Instytucie Historii Kościoła KUL (1967-1970). W 1971 r. uzyskał stopień doktora historii Kościoła, w 1978 r. stopień doktora habilitowanego teologii w zakresie historii Kościoła, a w 1990 r. tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego. 27 września 1999 r. otrzymał tytuł profesora zwyczajnego nauk teologicznych.

Pracował jako asystent przy katedrze nauk pomocniczych historii Kościoła KUL (1972-1973) i prowadził wykłady z zakresu historii Kościoła w ATK w Warszawie (1979–1982). Był dyrektorem Wydawnictwa Apostolstwa Modlitwy w Krakowie (1981-1985). Od 1985 wykładał metodologię i metodykę pracy naukowej na Wydziale Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, gdzie w latach 1988–1994 pełnił urząd dziekana. W latach 2004-2010 był rektorem Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie. Był pracownikiem naukowym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Kierował Biblioteką Pisarzy Towarzystwa Jezusowego w Krakowie. 26 listopada 2014 r. otrzymał nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla nauczycieli akademickich za całokształt dorobku, za osiągnięcia naukowe lub dydaktyczne oraz za osiągnięcia organizacyjne.

Opublikował blisko 2 tys. tekstów naukowych i popularno-naukowych.

ZOBACZ TAKŻE