Błogosławiony Ksiądz Michał Rapacz


MATERIAŁY MULTIMEDIALNEWykorzystując dostępne materiały, dotyczące osoby Czcigodnego Sługi Bożego Księdza Michała Rapacza, przygotowane przez Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej, prosimy o podanie ich źródła.

 

 

ZOBACZ TAKŻE