STRONA GŁÓWNA / HOMILIE / SŁOWO POWITANIA ARCYBISKUPA MARKA JĘDRASZEWSKIEGO PODCZAS UROCZYSTOŚCI ŚW. STANISŁAWA BM NA SKAŁCE

Słowo powitania Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego podczas Uroczystości św. Stanisława BM na SkałceW tym roku obchodzimy 40. rocznicę I Pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II Wielkiego do Polski. Zapoczątkowała ona ogromne przemiany w naszej Ojczyźnie i w tej części Europy. Stąd nasza wielka wdzięczność wobec Boga za to, że w swojej niezmierzonej Opatrzności obdarzył Polskę i Kościół katolicki niezwykłym, świętym i tak osobiście drogim nam Pasterzem, który swoją pasterską biskupią posługę zaczął dwadzieścia lat przed swoim wyborem na Papieża, tutaj w Krakowie.

Mimo iż od czasu I Pielgrzymki minęło już tak wiele lat, to przecież rzucone wówczas na polską ziemię słowa Jana Pawła II ciągle rozbrzmiewają w naszych sercach jako budzącą nadzieję zapowiedź wielkiego dobra, które w nas się dokonuje i jeszcze dokonana. Takimi słowami są zapewne także i te, które Jan Paweł II dnia 9 czerwca 1979 roku wypowiedział na krakowskich Błoniach: „Tak jak dojrzałym chrześcijaninem staje się człowiek ochrzczony przez przyjęcie sakramentu bierzmowania – tak też Opatrzność Boża dała naszemu narodowi w odpowiednim czasie po chrzcie [Polski w 966 roku] historyczny moment bierzmowania. Św. Stanisław, którego od epoki [tego] chrztu dzieli prawie całe stulecie, symbolizuje ten moment w szczególny sposób przez to, że dał świadectwo Chrystusowi, przelewając krew. (…)  [Bierzmowanie] jest to sakrament, który powinien rodzić w nas szczególne poczucie odpowiedzialności za Kościół, za Ewangelię, za sprawę Chrystusa w duszach ludzkich, za zbawienie świata. Św. Stanisław stał się też w dziejach duchowych Polaków patronem owej wielkiej, zasadniczej próby wiary i próby charakteru. Czcimy go jako patrona chrześcijańskiego ładu moralnego, albowiem ład moralny tworzy się poprzez ludzi. Dochodzi w nim więc do głosu ogromna ilość takich właśnie prób, z których każda jest próbą wiary i próbą charakteru. Od każdej zwycięskiej próby w ostateczności zależy ład moralny. Każda próba przegrana przynosi nieład. Wiemy też doskonale z całych naszych dziejów, że absolutnie, za żadną cenę nie możemy sobie pozwolić na ów nieład. Za to już wiele razy gorzko zapłaciliśmy w historii. (…) Wszystko to prowadzi nas dzisiaj do wielkiej żarliwej modlitwy o zwycięstwo ładu moralnego w tej trudnej epoce naszych dziejów”.

Drodzy Siostry i Bracia!

Pozwólcie, że na początku tej świętej Eucharystii serdecznie przywitam tych wszystkich Drogich i Czcigodnych Gości, którzy z okazji uroczystości patronalnej św. Stanisława Biskupa i Męczennika zechcieli wraz z nami modlić się dzisiaj o tak konieczne dla dalszego dobrego rozwoju Polski zwycięstwo ładu moralnego.

ZOBACZ TAKŻE