I pielgrzymka Jana Pawła II do Polski

Historia

Pierwsza wizyta Jana Pawła II w Polsce trwała od 2 do 10 czerwca 1979r.  Przebiegała pod hasłem “Gaude Mater Polonia” – “Raduj się Matko-Polsko” Najważniejszym jej przesłaniem stały się słowa z homilii Ojca Świętego na ówczesnym placu Zwycięstwa w Warszawie: “Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi. Tej ziemi!”

Trasa pierwszych odwiedzin Papieża Polaka w Ojczyźnie przebiegała przez miasta:
Warszawa, Gniezno, Częstochowa, Oświęcim, Kraków, Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice, Nowy Targ
Pielgrzymka.

Rozpoczęła się w wigilię uroczystości Zesłania Ducha Świętego i okazała się wielkim tchnieniem Ducha, budzącym społeczeństwo polskie do otwartej walki z komunizmem. W ten sposób zostało ukoronowane duszpasterstwo i rola Kościoła w okresie niewoli – tak charakterystyczna dla Kościoła w Polsce “teologia wolności”.

W Gnieźnie z kolei padły wówczas prorocze słowa ukazujące niezwykły sens pontyfikatu Karola Wojtyły. “Czyż Chrystus tego nie chce, czyż Duch Święty tego nie rozsądza, ażeby ten Papież-Polak, Papież Słowianin, właśnie teraz odsłonił duchową jedność chrześcijańskiej Europy, na którą składają się dwie wielkie tradycje: Zachodu i Wschodu”.

40 lat temu Jan Paweł II stał się inspiratorem przemian społecznych, jakie niebawem miały nastąpić. Rok później powstał NSZZ Solidarność a w 1989 roku nastapił oficjalny koniec komunizmu w Polsce.

KAI, BPAK