I pielgrzymka Jana Pawła II do Polski

kalendarium

Program I pielgrzymki Jana Pawła II do Polski:

 • Warszawa
  2 czerwca, przemówienie powitalne na lotnisku Okęcie
  2 czerwca, przemówienie do księży i wiernych w katedrze
  2 czerwca, przemówienie do władz w Belwederze
  2 czerwca, homilia na Placu Zwycięstwa
  3 czerwca, przemówienie do młodzieży akademickiej przed kościołem św. Anny
 • Gniezno
  3 czerwca, przemówienie na Błoniach w Gębarzewie
  3 czerwca, homilia w czasie Mszy św. na Wzgórzu Lecha
  3 czerwca, przemówienie do młodzieży na Wzgórzu Lecha
  3 czerwca, słowo do wiernych na Wzgórzu Lecha
 • Częstochowa
  4 czerwca, homilia pod szczytem Jasnej Góry
  4 czerwca, akt oddania Matce Bożej pod szczytem Jasnej Góry
  4 czerwca, przemówienie do wyższych przełożonych męskich zakonów
  4 czerwca, przemówienie przed kościołem św. Zygmunta
  4 czerwca, przemówienie do zgromadzonych przed rezydencją biskupów
  4 czerwca, apel Jasnogórski na Jasnej Górze
  5 czerwca, przemówienie do zakonnic na Jasnej Górze
  5 czerwca, przemówienie do wyższych przełożonych zakonów żeńskich
  5 czerwca, przemówienie do Konferencji Episkopatu Polski
  5 czerwca, rozważanie przed modlitwą Anioł Pański
  5 czerwca, przemówienie do rady naukowej Episkopatu Polski
  5 czerwca, homilia pod szczytem Jasnej Góry dla pielgrzymów z Dolnego Śląska i Śląska Opolskiego
  5 czerwca, apel Jasnogórski, Jasna Góra
  6 czerwca, przemówienie do członków zakonu Paulinów
  6 czerwca, homilia dla alumnów, młodzieży zakonnej i służby liturgicznej
  6 czerwca, przemówienie do księży w katedrze
  6 czerwca, słowo do chorych zgromadzonych przed katedrą
  6 czerwca, rozważanie przed modlitwą „Anioł Pański”
  6 czerwca, przemówienie do profesorów i studentów KUL
  6 czerwca, homilia na Jasnej Górze dla pielgrzymów z Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego
  6 czerwca, przemówienie pożegnalne na Jasnej Górze
 • Kraków
  6 czerwca, przemówienie powitalne na Błoniach
  6 czerwca, słowo do księży i wiernych archidiecezji krakowskiej w katedrze
 • Kalwaria Zebrzydowska
  7 czerwca, przemówienie w Sanktuarium Matki Bożej
 • Wadowice
  7 czerwca, przemówienie do mieszkańców Wadowic
 • Oświęcim-Brzezinka
  7 czerwca, homilia na terenie byłego obozu koncentracyjnego
 • Nowy Targ
  8 czerwca, Homilia w czasie Mszy św.
 • Kraków
  8 czerwca, homilia w katedrze na zakończenie synodu archidiecezji krakowskiej
  8 czerwca, przemówienie dla świata nauki i kultury u oo. Paulinów na Skałce
  8 czerwca, przemówienie do młodzieży przed kościołem oo. Paulinów na Skałce
  9 czerwca, przemówienie do rady Papieskiego Wydziału Teologicznego
  9 czerwca, przemówienie do chorych w kościele oo. Franciszkanów
  9 czerwca, homilia w opactwie oo. Cystersów w Mogile
  9 czerwca, przemówienie do zakonnic w Bazylice Mariackiej
  9 czerwca, przemówienie do delegacji Episkopatów zagranicznych
  9 czerwca, homilia na Błoniach
  9 czerwca, przemówienie do dziennikarzy
  9 czerwca, przemówienie pożegnalne na Balicach