MOJA DIECEZJA / BŁ. HANNA CHRZANOWSKA / AKTUALNOŚCI

Beatyfikacja

 

Kwiecień 1993 roku – po Mszy św. odprawionej w Bazylice oo. Franciszkanów przez śp. ks. bp. Stanisława Smoleńskiego, w dwudziestą rocznicę śmierci, wśród obecnych pielęgniarek, chorych i ich opiekunów padł pielęgniarski wniosek o podjęcie starań, by rozpoczęto proces beatyfikacyjny Hanny Chrzanowskiej.

4 grudnia 1995 roku – podczas wizytacji kanonicznej Parafii św. Mikołaja w Krakowie przez ks kard. Franciszka Macharskiego, po spotkaniu z przedstawicielami Służby Zdrowia, Zarząd Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych Polskich z jego prezesem Izabelą Ćwiertnią, duszpasterzem pielęgniarek ks. Kazimierzem Kubikiem, zwrócił się do Księdza Kardynała z prośbą o wszczęcie starań zmierzających do wyniesienia na ołtarze Hanny Chrzanowskiej.

Marzec 1997 roku – biskupi polscy zebrani na 287. Konferencji Episkopatu Polski wyrazili pozytywną opinię o stosowności wszczęcia procesu.

Powołanie przez ks. kard. Franciszka Macharskiego Komisji Historycznej pod przewodnictwem prof. dr Urszuli Perkowskiej.

Październik 1998 roku – zakończenie prac Komisji Historycznej. Proboszcz parafii ks. prałat Antoni Sołtysik zwraca się oficjalnym pismem do Księdza Kardynała o otwarcie procesu beatyfikacyjnego Hanny Chrzanowskiej.

3 listopada 1998 roku – ks. kard. Franciszek Macharski otworzył proces kanonizacyjny Służebnicy Bożej Hanny Chrzanowskiej. W kaplicy Arcybiskupów Krakowskich odbyło się zaprzysiężenie członków Trybunału Archidiecezjalnego.

Maj 1999 roku – w kościele pw. św. Mikołaja w każdą trzecią środę miesiąca trwają modlitwy o wyniesienie na ołtarze Hanny Chrzanowskiej. Jest to jednocześnie dzień spotkań formacyjnych dla pielęgniarek i położnych.

Przesłuchania świadków życia i dzieła Służebnicy Bożej. Przesłuchano ponad 70 osób.

30 grudnia 2002 roku – uroczyste zamknięcie procesu beatyfikacyjnego na szczeblu diecezjalnym Służebnicy Bożej Hanny Chrzanowskiej przez ks. kard. Franciszka Macharskiego.

30 stycznia 2003 roku – przekazanie dokumentów procesowych do Kongregacji ds. Kultu Świętych przy Stolicy Apostolskiej. Postulatorem rzymskim procesu beatyfikacyjnego został wybrany ks. Mieczysław Niepsuj z Watykanu.

30 września 2015 roku  podczas audiencji w Watykanie dla prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kard. Angelo Amato Ojciec Święty Franciszek potwierdził dekrety o heroiczności cnót Sług Bożych ks. Franciszka Blachnickiego i pielęgniarki Hanny Chrzanowskiej.

6 kwietnia 2016 roku – doczesne szczątki Czcigodnej Służebnicy Bożej zostały przeniesione z Cmentarza Rakowickiego do krypty w kościele pw. św. Mikołaja w Krakowie przy ul. Kopernika 9.

7 lipca 2017 roku – zatwierdzenie przez Ojca Świętego Franciszka dekretu beatyfikacyjnego Sługi Bożej Hanny Chrzanowskiej. Podstawą było uznanie cudu za przyczyną Służebnicy Bożej.

7 grudnia 2017 roku – wydanie Dekretu przez ks. abp. Marka Jędraszewskiego, Metropolitę Krakowskiego, powołującego Komitet Organizacyjny dla przygotowania uroczystości beatyfikacyjnej.