BiogramRZECZNIK PRASOWY KOMITETU

P. Pabis Małgorzata rzecznik@milosierdzie.pl