STRONA GŁÓWNA / HOMILIE / “WOBEC INNEGO: RELACJE MIĘDZYPODMIOTOWE W FILOZOFII EMMANUELA LÉVINASA”, KSIĘGARNIA ŚW. WOJCIECHA, POZNAŃ 1990R., ​ISBN 83-7015-159-0​.
ZOBACZ TAKŻE