STRONA GŁÓWNA / Sakramenty / EUCHARYSTIA

EUCHARYSTIA

EUCHARYSTIA

EUCHARYSTIA

Najświętsza Eucharystia jest „Ofiarą Ciała i Krwi Pana Jezusa, którą On ustanowił, aby w niej na całe wieki, aż do swego przyjścia, utrwalić Ofiarę Krzyża i tak powierzyć Kościołowi pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania. Jest znakiem jedności, więzią miłości, ucztą paschalną, podczas której przyjmujemy Chrystusa, duszę napełniamy łaską i otrzymujemy zadatek przyszłej chwały”. (Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego 271)

ZOBACZ TAKŻE