STRONA GŁÓWNA / ŚWIECKIE INSTYTUTY ŻYCIA KONSEKROWANEGO

ŚWIECKIE INSTYTUTY ŻYCIA KONSEKROWANEGO

O ŚWIECKICH INSTYTUTACH ŻYCIA KONSEKROWANEGO

 

Jesteśmy kobietami i mężczyznami, którzy żyjąc w świecie w pełni praktykują rady ewangeliczne: czystość, ubóstwo i posłuszeństwo. Nie nosimy habitu, nie żyjemy w klasztorach, nie tworzymy wspólnot zakonnych. Pracujemy jak wszyscy inni, w szpitalach, w sklepach, w szkołach, na uniwersytetach, w administracji publicznej… Całkowicie  oddani Bogu żyjemy w 100% w świecie. Jesteśmy świeccy – konsekrowani.

Pierwsze świeckie instytuty życia konsekrowanego zaczęły powstawać w pierwszej połowie XX wieku, a oficjalnie uznane zostały przez papieża Piusa XII w 1947 r. Jan Paweł II dostrzegał ich znaczenie i rolę: Duch Święty, przedziwny twórca różnorakich charyzmatów, wzbudził w naszych czasach nowe formy życia konsekrowanego, pragnąc jak gdyby odpowiedzieć zgodnie z opatrznościowym zamysłem na nowe potrzeby, jakie Kościół napotyka dziś w pełnieniu swojej misji w świecie (Jan Paweł II, Vita consecrata, 10).

Nasz charyzmat przypomina atmosferę nazaretańskiego domu: naśladujemy życie ukryte Jezusa. On w Nazarecie nie wyróżniał się ani zajęciem, ani strojem. Był stolarzem. Na co dzień chodził w roboczym ubraniu. Naśladowanie życia ukrytego Jezusa ma jeszcze jedno imię: dyskrecja. Nie ujawniamy faktu bycia osobą konsekrowaną. Nie wiedzą o tym nasze rodziny, przyjaciele, znajomi czy współpracownicy. Dzięki naszemu „ukryciu” możemy docierać do ludzi, którym nie po drodze z kościołem hierarchicznym, do środowisk w których panuje „alergia” na kapłańską sutannę czy zakonny habit. Poprzez świadectwo własnego życia pomagamy im spotkać  Chrystusa. Na tym polega nasze powołanie i misja. Jesteśmy w świecie jak drożdże w cieście. Przemieniamy go od wewnątrz.

 

ŚWIECKIE INSTYTUTY W ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

W naszej archidiecezji istnieje kilkanaście świeckich instytutów życia konsekrowanego o różnej duchowości:

  Instytut Niepokalanej Matki Kościoła
  Instytut Świecki Misjonarek Chrystusa
  Instytut Świecki Przemienienia Pańskiego
  Wspólnota Trójcy Przenajświętszej
  Instytut Świecki „Veritas et Caritas”
  Instytut Świecki Wynagrodzicielek Serca Jezusa i Maryi
  Świecki Instytut Karmelitański „Elianum”
  Wspólnota Chrystusa Kapłana, Proroka i Króla
  Instytut Świecki„Caritas Christi”
  Instytut Świecki Chrystusa Króla (męski)
  Instytut Świecki Misjonarki Cierpiących „Chrystus Nadzieją”
  Instytut Świecki Ochotniczki Księdza Bosko

 

DANE KONTAKTOWE

 

Poradnia Powołaniowa Instytutów Świeckich

  pl. Mariacki 7 (pokój nr 2)

czynna w każdą sobotę w godzinach od 10-11.30

 

Więcej informacji można znaleźć na stronach:

  Krajowej Konferencji Instytutów Świeckich lub

   Światowej Konferencji Instytutów Świeckich.

ZOBACZ TAKŻE